మనం మన ఇళ్ళల్లో చూసే చాలా కామన్ విష్యయం

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనందరం సెక్స్ కోరికలతో రగిలిపోతూ ఉంటాం కదా కానీ మన కళ్ళ ముందే జరుగుతున్న రంకు జరగడానికి ప్రేరేపణలు, కలిపించే అవకాశాలూ గురించి పెద్దగా పట్టించుకోం ఇది కామన్ కదా అన్న ఊహలోనే ఉండిపోతాం. వాటిని మీ ముందు ఉంచడానికే నా ఈ చిన్న ప్రయత్నం.

ఇందులో మనందరం భాగస్వములమే కాబట్టి మీరూ మీ ఇళ్ళల్లో జరిగే విషయాలు అందరితో ఇక్కడ పంచుకుంటారని ఆశిస్తూ మీ ఆత్మీయుడు

నా ఈ ప్రయత్నంలో ఏదన్నా తప్పులు జరిగితే నన్ను క్షమించండి.

ప్రస్తుత రోజుల్లో శృంగారనికి పెద్ద పీట వేస్తునారు

పెళ్ళి ఐన వారెవ్వరికీ వాళ్ళ పెళ్ళాలు అందంగా కనిపించరు పక్కింటి వళ్ళ పెళ్ళం యావెరేజ్ గా ఉన్నా అబ్బహ్ అదిరిపోయింది రా పెళ్ళం అంటే అలా ఉండాలి అనుకుంటారు

పెళ్ళి అవని వారు అబ్బహ్ వాడి పెళ్ళం సూపర్ గా ఉంది. వీడి పెళ్ళాం అదిరిపోయింది, ఆహ కేక ఫిగర్ రా , వావ్ ఆంటీ అదిరిపోయింది అనుకుని కంటికి కనిపించిన అందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మన్సులోనే వాళ్ళ అందాలని జుర్రుకుంటూ అవకాశం కుదిరినప్పుడు చేతికి పని చెప్పి ఆరోజు పొద్దున్న నుండీ చూసిన అందాలని ఒక్కోటిగా గుర్తు చేసుకుంటూ తమ వేడిని కక్కేసుకుంటారు.

శృగారానికి 15 వ యాటనుండి 70 వచ్చేవరకూ అందరూ అర్హులే. సమయాన్ని సందర్భాన్ని బట్టి ప్రతీ ఒక్కరిమీదా శృగార ప్రభావం పడుతూనే ఉంటుంది.

మనం మన ఇళ్ళల్లో చూసే చాలా కామన్ విష్యయం

మన అమ్మ చెల్లి ( పిన్ని ) పెళ్ళి కాకముందు ఎక్కువగా మన ఇంటిలోనే ఉంటుంది. మనం ఏమనుకుంటాం చెల్లి అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చింది దానిలో తప్పేముంది అనుకుంటాం కానీ అక్కడ జరిగేది వేరు.

కామశాస్త్రం లో అక్క దగ్గర శృంగార పాటాలు నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పారు. సో పిన్ని మన ఇంటికి వచ్చేది శృంగార పాటాలు నేర్చుకోవడానికే. అప్పటికే అమ్మ నాన్న తో దెంగించుకుని అందులో సుఖం తెలుసుకుని ఉంటుంది సో అమ్మ దగ్గర ఏటైంలో ఎలా చేయించుకోవాలి మొగుడిని ఏమి చూపించి గుప్పెటలో పెట్టుకోవాలి. ఏమి చేస్తే మనమంటే పడిచచ్చెలా చేసుకోవాలి అనేది నేర్చుకోవడానికే వస్తుంది పిన్ని.
ఒక్కో ఇంటిలో ఐతే ఏకంగా అక్కలు తమ చెళ్ళిళ్ళకి తన బర్తతో దెంగించుకునేటప్పుడు చూసే అవక్కాశం కూడా ఇస్తారు.

దీని గురించి మనం అస్సలు పట్టించుకోం ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ అక్కచెళ్ళెళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ ఏదో మాట్లాడుకుంటరులే ఏదో చేసుకుంటారులే మనకెందుకులే అని వదిలేస్తాం.

అంటే అమ్మే పిన్ని కి దెంగులాట గురువు అన్న మాట.

మన అమ్మలు మన ఇంటి పక్కన అకుల్స్ ని గాని మన నాన్న ల ఫ్రెండ్స్ ని గాని అన్నయ్యగారు అంటారు ఇది చాలా కామన్ విషయమే.

అసలు అవాళ్ళని అన్నయ్య గారూ అని ఎందుకు అంటారూ??
అంటే వాళ్ళ మీద ఎక్కడ మనసు పడతారో అన్న అలోచనతోనే కదా?? అలాంటి ఆలోచన మనసులోకి వచ్చిన తరవాత పోతుందంటారా??