మామయ్య గారు 2

నేను మామయ్య అని పిలిస్తే లోకి ఏదో లోకం లో నుంచి ఈ లోకం లోకి వచ్చినట్టు ఏంటమ్మా అరుస్తున్నావు ఏంటి అని అడుగుతుంటే నేను లోపల కారుతున్న టాప్ చూపించాను

మామయ్య గారు 1

మావయ్య గారు టాప్ రిపేరు చేస్తూ ఉండంగా నీళ్లన్నీ మీద పడడంవల్ల తడిసి | పోయారు మాయ గారికి సహాయం చేస్తున్నట్టు నటిస్తూ తన దగ్గరకు వెళ్లి నా శరీరాన్ని తన శరీరానికి తాకిస్తూ నాచేతులని తన చేతి పైన వేసాను ఒక్కసారిగా వెన్నులో వణుకు పుట్టింది ఎందుకంటే మావయ్య గారు కూడా జ్వరం వచ్చినట్ట కాలిపోతూ ఉన్నారు |తన శరీర వేడి నాకు తాకగానే నా తాపం | ఇంకా పెరిగిపోయింది పెరిగిన కామంతో న టవల్ ను ఒక్కసారిగా జారవిడిచి నా బరువైన ఎద సంపద ను మావయ్య
” గారి కళ్లు ముందర వడ్డించిన విస్తరి లాగా పరిచాను

నాలోని వింత ప్రవర్తన చూసిన మావయ్య | ” గారు ఒక బట్ట తీసుకుని టాప్ కు గట్టిగా కట్టు కట్టి నన్ను చూడకుండా వెంటనే బాత్ రూం లోంచి బయటకు వెళ్లారు కానీ | ఇంకా టాప్ లో నుంచి నీరు కారుతూనే ఉంది.

ఒక్కసారి గా నేను డిసప్పాయింట్ |అయిపోయాను

బయటకు వెళ్లిన మావయ్య గారు. వెనుకకు తిరిగి సునీత నువ్వే వెళ్లి మా | బాత్రూంలో స్నానం చేసి రా నేను వెళ్లి. * ప్లంబర్ ను తీసుకొని వస్తాను అంటూ కసిగా నా సల్లు నుంచి కింద తొడల | వరకు

“చూస్తూ అన్నారు.

చూస్తూ అన్నారు

మాma గారు ఇప్పుడు నన్ను రేపు చేస్తారేమో అనుకున్నాను. కానీ నా బ్యాడ్ లక్ అతను బయటకు • వెళ్లిపోయారు.

. కానీ మావయ్య గారు వెళ్ళిపోవడం. మంచికే జరిగిందేమో ఎందుకంటే ఒకవేళ రెచ్చిపోయి నా మీదకు వచ్చిన తొందరగా అవుట్ అయిపోయే వారేమో.

అంతేకాకుండా సరిగ్గా ఈ సంఘటన జరిగిన ఐదు నిమిషాలకి మ అత్తయ్య. గుడి నుంచి ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసారు.

కానీ మా మావయ్య గారు నిగ్రహం నన్ను | కట్టిపడేసింది.

కానీ వీలు దొరికినప్పుడల్లా ఏదో ఒక విధంగా మావయ్య గారిని టచ్ చేస్తూ. నా అందాలను ఆరబోస్తూ, నా సల్లు ని చూపించి చూపించినట్టు చేస్తూ వారిని రెచ్చ కొడుతూనే ఉన్నాను.

నాకు కావాల్సింది ఒకే ఒక అవకాశం దాని “కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండగా.

ఆ రోజు రానే వచ్చింది.

ఈ కథ మొత్తం రాసింది సునీత గారూ
All credits goes to Sunitha garu

Naa Peru lucky evarikaina naku msg cheyyali anukunte. Naa email
[email protected] ki msg cheyyandi