మామా కోడలి అనుబంధం

రాధిక వయసు 32. ఆమెకు ఒక కూతురు 7 ఏళ్లు. భర్త రాజారావు. కరీంనగర్ ఉద్యోగం వారం వారం వస్తుంటాడు. హైదరాబాదులో రాధిక, ఆమె కూతురు, రాధిక మామగారు అంటే రాజారావు తండ్రి మదన్ మోహన్ ( అంటే నేనేనండీ బాబూ) ఉంటారు. ఊరికే ఉండటం ఎందుకని రాధిక చిన్న ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంది. తన టివియస్ స్కూటీ మీద వెళుతుంది.
నేను బాంకులో ఉద్యోగం 50 చేసి ఏళ్లకే వాలంటరీగా రిటైర్ అయ్యాను. ఇంటి వ్యవహారాలు చూచుకోడం, కోడలి అందాలు చూస్తూ లొట్టలెయ్యడం, ఇదీ నా పని.
నేను ఉదయం 5 గంటలకే నిద్రలేస్తాను. మా కోడలి పడుకొనే గదికి వెళ్లి అమ్మాయి రాధికా పాలకు వెళుతున్నా అంటాను. నిద్రలో ఉంటుంది కదా లేవదు నాకు అదే కావాలి. నా కోడలు ఎక్కువగా

బోర్లాపడుకుంటుంది. నా కోడలి పిర్రలు ఎత్తుగా గుండ్రంగా మెత్తగా ఉంటాయి.
నేను నా కోడలి దగ్గరకు వెళ్లి నా కోడలి పిర్రల మీద చెయ్యివేసి నిమురుతూ అమ్మాయి రాధికా నేను వెళ్లేనా అని అంటూ పిర్రలు పిసుకుతుంటాను. నా వేషాలు నా కోడలికి తెలుసు. ఎటూమొగుడు వారానికి కాని రాడు. పిసికించుకుంటే పోయిందేముంది అని నా చేత బాగా పిసికించుకుంటుంది.
5 నిమిషాలు నేను అలా పిలుస్తూనే పిసుకుతాను తరువాత ఉమ్ మ్ మ వెళ్లిరండి అంటుంది. నేనుసరే అని వెళతాను మరలా పాలు తెచ్చిన తరువాత నా కోడలి దగ్గరకువెళ్లి ఇంకా బోర్లా పడుకొని ఉంటే పిర్రలు వెల్లకిలా పడుకొని ఉంటే తొడలు పిసుకుతూ అమ్మాయి పాలు తెచ్చా అంటాను.
కాసేపు పిసికించుకొని నా కోడలు సరేలెండి నేను కాఫీ పెట్టి పిలుస్తాను అంటుంది.అంతే ఆ రోజుకు పిసుకుడు కార్యక్రమం అయిపోతుంది.
అలా రోజూ నా కోడలి పిర్రలు, తొడలు పిసుకుతుంటాను.
కాని బయటకుమాత్రం ఇద్దరం ఏమీ ఎరగనట్టు ఉంటాము. అదే గమ్మత్తు.

అలా కొన్ని రోజులు అయిన తరువాత మా కొడలు ఒక అడుగుముందుకేసింది. ఒక రోజు కాళ్లు నొప్పులు,మడిమ నొప్పి గా ఉంది అంది అదేంటమ్మా ఎక్కడ నొప్పి అన్నాను కాలు తీసుకొని చూస్తూ. నా కోడలు కాలు లాగేసుకుంది
ఒద్దు మామయ్యా మీరు పెద్దవారు నా కాలు పట్టుకోవద్దు అంది.
అదేంటమ్మా మీ నాన్న ఉంటే నీ కాలుపట్టుకొని ఎక్కడో చూడడా.నేను మా నాన్ననే అనుకో అన్నాను
ఏమనుకుందో ఏమో కాలు చాచింది నేను నా కోడలి కాలు తీసి నా ఒడిలో పెట్టుకున్నాను అప్పటికే నా కోడలి స్పర్శకు నాకు లండు బాగా లేచింది. నా కోడలి కాలికి నిగిడిన నా లండు తగులుతూ ఉంది. తన కాలికి తగిలేది నా లండు అని నా కోడలికి తెలుసు. కాని ఏమీ తెలియనట్టు అమ్మ అబ్మా అంటూ మూలుగుతూ ఉంది.
నేను నా కోడలి కాలు సవర దీసాను. ఆ రోజు మాత్రం బుద్ధిగా ఎక్కడ నొప్పి ఉందో అక్కడ మాత్రమే ముట్టుకున్నాను. రెండు రోజుల తరువాత మా అబ్బాయి లేటుగా వస్తానని చెప్పాడు. నేను నా కోడలు

భోజనం చేసాము. నా మనుమరాలు పెందరాడే నిద్రపోయింది. నేను నా కోడలు టివి చూస్తున్నాము. నేను కొంచెంధైర్యం చేసాను.
ఏమ్మా రాధికా! కాస్త కాళ్లు పట్టనా పొద్దుటి నుండి బాగా అలిసిపోయినట్టున్నావు. అన్నాను.
వద్దులెండి మామయ్యా మీకు ఎందుకు శ్రమ అంది అదేంటమ్మా ఇందులో శ్రమ ఏముంది. రేపు నాకు కాళ్లు నొప్పులుగా ఉంటే నువ్వు పిసకవా ఏంటి అంటే వెళ్లి నా కోడలు కూర్చున్న సోఫా కింద కూర్చున్నాను.
నా కోడలి కాలు తీసి నా తొడమీద పెట్టుకున్నాను. నా కోడలు వెనక్కు వాకళ్లు మూసుకుంది నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోమని నాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తూ.
నేను ముందు నా కోడలి పిక్కలు పిసుకుతున్నాను.నా కోడలి పిక్కలు బాగా లావుగా ఉంటాయి. రెందు చేతులతో పిసుకుతున్నాను.
అలా పిసుకుతూ నా చేతులు నా కోడలి తొడల దాకా పోనిచ్చాను. నా కోడలు తొడలు కూడా మెత్తగా లావుగా ఉంటాయి. నేను నా కోడలి

తొడలు నిమురుతున్నాను కళ్లు మూసుకొని పడుకున్నా దానికి నా స్పర్శ కిక్ ఇస్తూ ఉంది. పిర్రలు అటు ఇటూ కదిలిస్తూ ఉంది. నేను అలా పిసుకుతూ నా కోడలి తొడలు విడదీసాను. కాని అది తన తొడలు విడదీయలేదు ఎందుకో తెలియదు. నాకు అనుమానం వచ్చింది ఇంత చేయించుకున్నది తొడలు ఎందుకు విడదీయలేదు అని. కొంపదీసి నేను దాని పూకు దెంగుతాను అని అనుమానం వచ్చిందేమో. నాకు నాకడం ఇష్టం కాని దెంగడం ఇష్టం లేదు బలవంతం చెయ్యడం ఎందుకని ఊరుకున్నాను. పిక్కలు తొడలు మాత్రంపిసుకుతున్నాను.
5 నిమిషాలు పిసికించుకుంది ఏమయిందో ఏమో తొడలు గట్టిగా మూసుకుంది. అమ్మాయికి ఆర్గజమ్ అయిందనుకున్నాను ఎంతయినా దాని కన్నా పెద్దవాడిని మామగారిని దానిపూకురసం నేను ముట్టుకోడం బాగోదుకదా అందుకనేమో అనుకున్నాను. నేను దాని కాళ్లు వదిలి వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాను.
మరునాడు ఉదయం పాలకు వెళూతూ మామూలుగా నా కోడలి పిర్రల సేవ చేసుకుందామని వెళ్లాను. నా కోడలుముడుచుకొని పడుకొని
ఉంది.
అమ్మాయి పాలకు వెళుతున్నాను అన్నాను

వచ్చేటప్పు ఒక కేర్ ఫ్రీ పాకెట్ పట్టుకురండి అంది
నాకు అర్ధం అయ్యింది అమ్మాయిగారునిన్న సమర్త అయ్యారు అని. (సమర్త అంటే మొదటి సమర్త కాదండీ బాబూ. నెల నెలా ముట్టు అవడాన్ని మేమే ముద్దుగా సమర్త అంటాము.)
సరే అని నేను వచ్చేటప్పుడు ఒక కేర్ ఫ్రీ పాకెట్ పట్టుకు వచ్చాను అందుకేనేమోనిన్న సడన్ గా తొడలు మూసుకొంది అనుకున్నాను అంతే 5 రోజులు నేను నా కోడలి దగ్గరకు వెళ్లలేదు. పాపం ఆడవాళ్లకు వాళ్ల ఇబ్బందులు వాళ్ల కు ఉంటాయి. మనం కూడా వాళ్లను ఇబ్బంది పెడితే ఎలా ఇదివరకు ఒక మోటు సామెత ఉండేది . మొగుడు చచ్చి ఒకతి ఏడుస్తుంటే మిండగాడు వచ్చి రావే అని పిలిచాడట అలా ఉంటుంది.
అలా
అందుకని 5 రోజులు రెస్టు ఇచ్చాను నేను వంటచేసి పెట్టాను నా కోడలు ఎంతో హాపీగా ఫీల్ అయింది. ఆరవ రోజు భోజనాలు చేసి టివి చూస్తున్నాము. నా కోడలు కాళ్లు పారజాపి కూర్చుని ఉంది. ఒక్కసారిగా ఒళ్లు విరుచుకుంది.

మామయ్యా ఎందుకో మామయ్యా ఒళ్లంతా నొప్పులుగా ఉన్నాయి అంది. నాకు అర్ధం అయింది.
ఏమ్మా నీ కాళ్లు పట్టనా అన్నాను
మీ ఇష్టం అంది వెనక్కు జారగిలపడి కళ్లు మూసుకుంది.
నేను దాని కాళ్ల దగ్గర కూర్చున్నాను. రసికత కల కోడలు ఉంటే, కోడలి తొడల మధ్య పడి ఉండటం కన్నా మామగారికి మరో స్వర్గం ఏముంటుంది అనుకున్నాను నా కోడలి పిక్కలు పిసుకుతూ. అలా రా కోడలి పిక్కలు పిసుకుతూ నా చేతులు నా కోడలి తొడల మీదికి పోనిచ్చాను.
తొడలు మెత్తగా మీగడ లాగా ఉన్నాయి. బాగా లావుగా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క తొడను రెండుచేతలో పట్టుకొని పిసుకుతున్నాను నా కోడలు మెల్ల మెల్లగా తన తొడలు ఎడం చేస్తూ ఉంది.
ఇదే సందని నా చేతిని ఇంకొంచెం ముందుకు పోనిచ్చాను. నా కోడలి పూకు తగిలింది పూకు మీద ఆతులు లేదు నున్నగా ఉంది. నేను