మీకు నిద్రోస్తునట్టు ఉంది వచ్చి

Telugu Sex Stories boothu kathalu అప్పుడే బస్ కదలడంతో హడావుడిగా ఎక్కాడు సుకేష్.దీపాంజలి: ఏమైపోయారు మీరు.. నాకనిపించిందీ.. మీరిక రారేమోనని!సుకేష్: ఏం లేదండీ.. మీకోసం కూల్ డ్రింక్ ఇంకా ఫ్రూట్స్ తేవడానికి వెళ్ళాను. అంతే!ఆ మత్తుగోళీలు కలిపిన డ్రింక్ని దీపాంజలికి అందించాడు.దీపాంజలి: Sorry అండీ, నేను కూల్ డ్రింక్స్* తాగను.ఆమె అలా అనగానే సుకేష్ మొహం వాడిపోయింది కానీ వెంటనే తేరుకుని, “అరే.. తీసుకోండీ.ఇందాకే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయన్నారుగా! దీంతో ఆ తిరగడం తగ్గుతుంది,” అన్నాడు.దీపాంజలి: ధ్యాంక్స్ అండి! కానీ నాకెప్పుడూ కూల్ డ్రింక్స్ పెద్దగా నచ్చవు. సరే, మీకోసం ఈ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటాను.అని నవ్వుతూ చెప్పింది.సుకేష్ దీపాంజలికి కనపడకుండా నిట్టూర్చి ఆ కూల్ డ్రింకుని తన బేగ్లో పెట్టి కుర్చీలో కూలబడ్డాడు.ఆమెవైపు తిరిగి, “ఇదిగోండి. అరిటిపళ్ళు తీస్కోండి,” అన్నాడు.ఆమె ఓ అరటిపండుని తీసుకుంది. దాన్ని చూడగానే ఆమెకు ఏదో గుర్తొచ్చి ఫక్కున నవ్వింది. (ఆ అరటిపండు ఓ మూడంగుళాలుండచ్చు!)సుకేష్: ఏమయింది?దీపాంజలి: (నవ్వును ఆపుకుంటూ) ఏఁ. ఏం లేదు.దీపాంజలినీ అరిటిపండునీ చూడగానే సుకేష్ కి లీలగా విషయం అర్ధమైంది.సుకేష్: అదేమిటో చెప్తే మేం కూడా నవ్వుతాం కదా! అయినా మీరు నవ్వితే బాగున్నారు.దీపాంజలి: అంటే. నవ్వకపోతే బాగోనా!?సుకేష్: అబ్బే. అలాగని కాదు.అదీ-దీపాంజలి: సర్లెండి, నాకు.. మీ అరటిపండుని చూస్తే నవ్వొచ్చింది.సుకేష్ అప్రయత్నంగా తన పేంట్ వైపు చూసాడు. ‘జిప్ పూర్తిగా ఊడిపోయిందా.? లేదు, అంతా సవ్యంగావుంది.సుకేష్: (కొంటెగా) హుఁ. ఏం చేస్తామండీ, నేనైతే దాన్ని పెంచలేదు. దానంతటదే పెరిగింది మరి.!దీపాంజలికి నవ్వాగలేదు. శబ్దం బయటకు రాకుండా నోటికి అడ్డంగా చెయ్యిపెట్టుకుంది. ఆమె మదిలో ఆ రెండో అరటిపండు చక్కర్లు కొడుతున్నది. తన వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన విషయాలలో దీపాంజలి చాలా జాగురూకతతో వ్వవహరిస్తూవుంటుంది. కానీ, సుకేష్ ఆమె ఎన్నడూ అనుభవించని భావాలను మీటాడు.’ఏదోవుంది ఈ మగాడిలో!’ అనుకుందామె.దీపాంజలి: సుకేష్ గారు, మీరేం చేస్తుంటారు?సుకేష్: చాలానే చేస్తుంటాను లేండి. అయినా, కొన్ని విషయాలు అడిగినా చెప్పకూడదు, అలాగే కొన్ని విషయాలు అడగకపోయినా చెప్పాల్సివుంటుంది. సమయం వచ్చినప్పుడు నేనే చెప్తాను..ఆ. అవునూ, ఇంతకీ మీరెందుకింకా పెళ్ళిచేసుకోలేదో చెప్పనేలేదు..!దీపాంజలి భృకుటి ముడిపడింది. తన ప్రశ్నని దాటవేసి తిరిగి తననే ప్రశ్నిస్తున్నాడు,
ఇతన్ని నమ్మొచ్చా!పైగా అతనడిగింది తన పర్సనల్ life గురించిన question – చెప్పాలా. వద్దా.?దీపాంజలి ఈ మీమాంసలో ఉండగా సుకేష్, “నేనేదో క్యాజువల్గా అడిగానంతే, మీ పర్సనల్ విషయాలను అడిగి మిమ్మల్ని ఇబ్బందికి గురిచేసుంటే, ఐ యామ్ సో-“దీపాంజలి కంగారుగా, “అయ్యో! అదేం లేదండీ. Of course, ఇది నిజంగా కొంచెం పర్సనల్ మేటరే! కానీ మీతో చెప్పడం వలన నాకు పోయేదేం లేదు. Actually, ఆరేళ్ళ క్రితం నా చెల్లి ఎవరినో ప్రేమించి వాడితో వెళ్ళిపోయింది. ఆ దిగులుతో మా అమ్మ చనిపోయింది. నాన్నకి గుండె పగిలి మంచం పట్టారు. మా చిన్నాన మాకు కొంత అండగా నిలిచారు. ప్రస్తుతం నాన్నగారు చిన్నాన దగ్గరే ఉంటున్నారు. నేనిలా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటాను.”చెప్పుతుండగా ఆమె కళ్ళవెంబడి నీళ్ళు రాసాగాయి. “దేవుడు నా కుటుంబానికి ఎందుకింత శిక్ష వేసాడో తెలీదు. కానీ, ఆ రోజునుంచీ నేను ఒంటరిగా బతకాలని నిర్ణయించుకున్నాను.”సుకేష్ ఆమె బాధని చూసి చలించిపోయాడు. అతనికి ఏం చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు.మెల్లగా “I am sorry.” అన్నాడు.”దీపాంజలిగారు, నేనేదో మామూలుగా. (గొంతు సవరించి) మీకదంతా మళ్ళీ గుర్తుచేసి మిమ్మల్ని బాధపెట్టాను, I am really very. sorry.”దీపాంజలి అతని భుజంమీద తలవాల్చి ఏడ్వసాగింది. సుకేష్ ఆమె తలమీద చెయ్యివేసి నిమురుతూ ఓదార్చాడు. కాసేపయ్యాక మెల్లగా దీపాంజలి చెవిలో,
“నేనింకా ఎందుకు పెళ్ళిచేసుకోలేదో తెలుసుకోవాలని మీకులేదా!?” అని గొణిగాడు
ఆమె స్వరంలో నిజంగా కోపం కన్నా తాపం పాళ్ళు ఎక్కువ. ‘సెక్స్ కోసం దీపాంజలి తనను పిలుస్తుందా!’ అనిపించింది సుకేష్ కి.మూసివున్న తన కళ్ళను తెరవకుండా, దీపాంజలితో, “నేనేం అబద్దం చెప్పాను మీకు?” అని అన్నాడు.దీపాంజలి: అదే. మీకు erection problem ఉందని అన్నారుగా!సుకేష్: అవును, అన్నాను. అందులో అబద్ధమేముంది?దీపాంజలి, “లేదు, నేను చెక్ చేసాను,” అని గొణిగింది.సుకేష్ దీపాంజలి కళ్ళలోకి కొంటెగా చూస్తూ, “ఏం చెక్ చేసారు?” అన్నాడు.దీపాంజలి తలదించుకొని బదులివ్వడానికి నోరుతెరిచే సమయానికి బస్సు suddenగా ఆగింది.★★★కండక్టరు వచ్చి బస్సు ఖరాబయ్యిందనీ, ఇంకో బండి వస్తేగానీ ప్రయాణం ముందుకు సాగదనీ చెప్పాడు.అందరూ బస్ దిగుతున్నారు. ఇలాంటి సమయాల్లో ఒంటరి ఆడవారు భయంతో వణికిపోతారు. కానీ దీపాంజలి ముఖంలో ఎలాంటి బెదురూ లేదు.దీపాంజలి చిరునవ్వుతో ఇలా అంది, “హం హ్. ఇప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి.?”సుకేష్ మెయి హోనా! పదండి; మీ బేగ్ తీసుకుని నాతో రండి.
ఇద్దరూ బస్ దిగి రోడ్డు చివరకు వచ్చి నిలబడ్డారు.దీపాంజలి ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుందామనుకున్నా కుదరడంలేదు. ఆమెలో మళ్ళీ సంఘర్షణ మొదలైంది. ఇంతసేపు అతనితో ఉండికూడా ఇంకో అడుగు ముందుకువేయడానికి తన మనసు ఎందుకు సంశయిస్తుందో ఆమెకు తెలియట్లేదు.ఒక్కొక్కరుగా ప్రయాణికులంతా వేరే వేరే బళ్ళని లిఫ్టడిగి అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయారు. కానీ అటు దీపాంజలి ఇటు సుకేష్ ఇద్దరూ ఏమాత్రం కదలకుండా వారిని చూడసాగారు.ఇద్దరిలోను ఒకటే ఆలోచన. ఎలా మొదలుపెట్టాలని!ఆఖరికి ఆ బస్ కండక్టర్, డ్రైవరు కూడా వెళ్ళిపోవడంతో ఆ ప్రదేశమంతా నిశ్శబ్దంగా, ప్రశాంతంగా ఉంది.దీపాంజలి: (suddenగా) ఇప్పుడేం చేద్దాం?సుకేష్: హ్మ్మ్. చెప్పండి, ఏం చేద్దాం!దీపాంజలి: అరే. ఇందాక మీరేగా షారూక్ ఖాన్ లెవల్లో ‘mein hoon naa’ అన్నారు. ఇప్పుడు నన్ను అడుగుతారేం..!సుకేష్ కి అక్కడినుంచి వెళ్ళడం ఇష్టంలేకపోయినా, దీపాంజలితో, ” సరే, next ఏ బండైనా వస్తే లిఫ్ట్ అడిగి వెళ్ళిపోదాం. ఏమంటారు?” అన్నాడు.దీపాంజలి: నాకు చాలా అలసటగా ఉంది. కాసేపు బస్సులోకి పోయి కూర్చుందామా!సుకేష్: సరే!దాంతో, ఇద్దరూ తిరిగి బస్సెక్కారు.దీపాంజలి తనకు చాలా దాహంగా ఉందని సుకేష్ కి చెప్పింది. సుకేష్ కి వెంటనే తన బేగ్*లో ఉన్న డ్రింక్ గుర్తొచ్చింది. ఇప్పుడిస్తే తను కాదనకపోవచ్చు. చూద్దాం!సుకేష్: మీ దాహం తీర్చేందుకు నా దగ్గర ఒకటుంది. కానీ.దీపాంజలి: కానీ. ఎంటి?సుకేష్: అదే. ఇందాక వద్దన్నారుగా! ఇప్పుడు తీసుకుంటారా.. అని.దీపాంజలి: నేను వద్దన్నానా. ఏంటి.. ఓహ్. కూల్ డ్రింక్ కదా! పర్లేదు ఇవ్వండి. దాంతో నా దాహం తీరితే చాలు!సుకేష్ తన బేగ్*లోంచి ఆ బాటిల్ని తీసి దీపాంజలికి అందించగానే ఆమె మొత్తం తాగేసింది.సుకేష్ వైపు చూసి, “Sorry! మొత్తం నేనే తాగేసాను. మీకు దాహంవేస్తే ఎలా?” అని అంది.సుకేష్ తన మనసులో, ‘దీంతో నా దాహం తీరదు baby!’ అనుకుని చిన్నగా నవ్వాడు.ఓ 15-20 నిమిషాలు గడిచాక ఆ గోళీలు పనిచేయసాగాయి.దీపాంజలి: ఈ రాత్రికి ఇక-క్కడే ఉండీ ర్-ర్రేప్పొద్-ద్దున్నా బయల్-దేరుదామా.!ఆమె మాటలోని తడబాటును బట్టీ ఆమెకి బాగా మత్తెక్కిందని సుకేష్ కి అర్ధమయ్యింది.ఇక సుకేష్ తన పావులు కదిపాడు.సుకేష్: అవునూ, ఇందాక మీరు నేనేదో అబద్దమాడానని అన్నారు .!దీపాంజలి: నన్ను మ్-మీరూ అంటావేం. అంజలీ అని పిలూ!సుకేష్: పిలవచ్చనుకోండి. కానీ, మీరు ప్రిన్సిపాల్ కదా!దీపాంజలి: అదుగో మళ్ళా ‘మీ..రూ. అంటున్నావ్! అయినా నేనేమైనా నీకు ప్రిన్సిపాల్నా.. ఏంటీ! అంజలీ అని పిలు..కాదు.. అంజూ. అని పలవ్వా..! ఆ. అవును. ఇందాక న్నీకు ఎరక్కచన్ ప్రా-బలమ్ ఉందని నాక్కెందుకు ఆబద్ధం చెప్పావు?సుకేష్: (నవ్వుతూ)నేనబద్ధం చెప్పానని మీర్- అదే.. నువ్వెలా చెప్పగలవ్?దీపాంజలి: నేను దాన్ని చెక్ చేసాను.సుకేష్: దేన్ని..?దీపాంజలి మాంచి ఊపుమీదుంది. సుకేష్ పేంట్ వైపు చూపిస్తూ, “దీన్నీ.!” అని “నీ జిప్ తెరిచ్చి ఉందీ. హ హు హాఁ!” అంటూ కాస్త తూలింది.సుకేష్: నీకు నిద్రొస్తున్నట్టుగా ఉంది, రా.. నా వొళ్ళో పడుకో.దీపాంజలి: ల్లేదు.నేను చూస్తా..ను. ఇదెలా నిలబడదో నే చూస్తా. దీన్ని నిలబెడితే నువ్వూ నాకేమిస్తా..వ్?సుకేష్ ఏం బదులివ్వలేదు.దీపాంజలి: చెప్పూ..!సుకేష్: నీకు ఏం కావాలంటే అది.దీపాంజలి: అహ్హా.! అయితే తియ్. దాన్ని బయటక్కి తీయ్..సుకేష్: దేన్ని తీయాలి?దీపాంజలి: ఛీ..! ద్దాని పేరు న్నేను చెప్పనూ. తియ్..హ్..ఉండు.. నేనే తీస్తా.!అంటూ ఆకలిమీదున్న శివంగిలా సుకేష్ పేంట్ మీద దాడిచేసింది.సుకేష్ ఈ క్షణం కోసం చాలాసేపట్నుంచి ఎదురుచూస్తున్నాడు. అతను అమాంతం దీపాంజలిని కౌగిల్లో బంధించి ఆమె పెదాలని అందుకున్నాడు. దీపాంజలికూడా తన చేతివేళ్ళను అతని జుత్తులోకి పోనిచ్చి దగ్గరకు లాక్కొంది. సుకేష్ దీపాంజలిని సీట్లమధ్యనున్న ఖాళీ ప్రదేశంలో పడుకోబెట్టి బట్టలమీంచే ఆమె వక్షోజాలను తడమసాగాడు. దీపాంజలికి ఆరాటంలో ఆపాదమస్తకం తడిచిపోతోంది. సుకేష్ ని గట్టిగా హత్తుకుని తన పెదాలని అతని పెదాలకు అదుముకుంది. సుకేష్ చేతులు శ్రధ్ధగా దీపాంజలి ఎత్తుల్ని మర్దించసాగాయ్.”ఆహ్.!” దీపాంజలి మత్తుగా మూల్గింది. “సుకేష్.. ఏదో ఒకట్టి చేయ్. తట్టుకోలేకపోతున్నాను. ఐ కాన్ట్ లివ్ వితౌట్ యూ. రా.!”నిర్మానుష్యంగా ఉన్న రోడ్డుమీద ఆగివున్న బస్సులొ మెల్లగా తుఫాను మొదలైంది.ఒక్కొక్కటిగా దీపాంజలి బట్టలన్నీ ఆమెనుండి వేరుచేయబడ్డాయి. సుకేష్ ఒళ్ళంతా కళ్ళుచేసుకుని దీపాంజలి నగ్నస్వరూపాన్ని వీక్షించాడు. స్వర్గంనుండి దిగివచ్చిన మేనకవంటి మేను కలిగి, అమృతపానము వల్ల తడిచినదా అన్నట్టుగా ఉన్న అధరములు, రసాలూరే తీయని మామిడిపళ్ళవంటి వక్షసంపద. వాటిమీద నిక్కబొడుచుకుని వున్న దానిమ్మగింజల్లాంటి చన్ను మొనలు.అలా కిందకొస్తే లోతైన నాభి..ఆ పక్కన పట్టుకుంటే జారిపోయే నడుము. ఇంకాస్త కిందకెళ్తే. హా. అరటిబోదెల్లాంటి తొడలమధ్య అమృత భాండాగారం.! నున్నగావున్న ఆ ప్రదేశాన్ని చూస్తుంటే.ఆహా.. మ్మ్. సుకేష్ కి గుటకపడింది. అతని గంట కొట్టుకోసాగింది. అతను వెంటనే దీపాంజలి తొడలను వేరుచేసి అక్కడ ఓ ముద్దుపెట్టాడు. దీపాంజలి ఒక్కసారి ఎగిరిపడింది సుకేష్ ఆమె పూ..పెదాలను చిన్నగా కొరికి(“ఆహ్..!”) బుడిపెను నాకుతూ నాలికను నెమ్మదిగా లోపలికి తోసాడు. ఆమె చిగురుటాకులా వణికిపోతూ ఊపిరిని వేగంగా తీయసాగింది. ముందు దీపాంజలికి సుకేష్ తనను నాకడం కాస్త విచిత్రంగా తోచింది. కానీ, ఆమెకూడా మెల్లగా తన నడుమును ఎత్తి అతనికి తన పూ.. రసాలను అందించింది. సుకేష్ వెంటనే లేచి తన పెదాలతో ఆమె పెదాలను మూసివేసాడు.దీపాంజలి తొలిసారి తన భావప్రాప్తిని సుకేష్ ద్వారా రుచిచూసింది.సుకేష్ తన పేంట్ ని తీసేసి 8.5″ అంగుళాల పొడవు 4″ అంగుళాల మందంవున్న తన అంగాన్ని దీపాంజలి నోటి దగ్గరకు తెచ్చాడు. కానీ దీపాంజలి ఇక ఆగలేక, “ప్లీజ్ సుకేష్! తొరగా నాలో దూర్చేయ్..ప్లీజ్. నేనింక ఆగలేను,” అని మూల్గుతూవుంది.సుకేష్ ఆలోచనలో పడ్డాడు. ‘ఎలాగూ ఇకముందు దీపాంజలిని కలుస్తూ ఉంటాడు కనుక తీరిగ్గా ఓరల్ సెక్స్ చేయచ్చులే! ఇప్పటికి దీపాంజలి ముచ్చట తీర్చేద్దాం.’అలా అనుకున్నాక దీపాంజలి కాళ్లను తనకిరువైపులా పెట్టుకొని ఆమె పిరుదులను చేతుల్లోకి తీసుకుని నొక్కుతూ దగ్గరికి లాక్కొన్నాడు.
స్స్.ఆహ్. దీపాంజలి కుర్చీ రాడ్ని పట్టుకుని వెయిట్ చేస్తూవుంది. అంగాన్ని ఆమె యోని ద్వారం దగ్గర ఉంచి లోపలికి తోయడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ అక్కడ చాలా tightగా ఉంది. సుకేష్ ఆమె పూ..రసాలని తన అంగానికి బాగా పట్టించి మళ్ళీ try చేసాడు. ఈ సారి కొద్దిగా లోపలికివెళ్లింది. దీపాంజలి నొప్పితో విలవిల్లాడింది. “తీసేయ్.. చ్చాలా.నొ-ప్పి-గా.. ఉం-ది. ఇంకెప్పుడైనా. చూద్దాం. ఇప్పుడు.తీ..సే..య్.శిర్..రీష్.!”కానీ సుకేష్ కి తెలుసు, ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పటికీ కాదని. అందుకే ఆమె కాళ్ళను వెనక్కి తీసినట్టుగా తీసి బలంగా ఓసారి తోసాడు. దాంతో దీపాంజలి పువ్వులో అతని జెండా పాతుకుపోయింది. ఇక దీపాంజలి కేకల్ని ఆపడానికి తన నోటిని వాడాడు. ఇద్దరూ కాసేపు అలాగే ఉండిపోయారు.ఆ తర్వాత ఘట్టాన్ని ఏమని వర్ణించాలి! ఆ క్షణం వారిమధ్య అన్ని హద్దులు చెరిగిపోయాయి. ఆ టైంలో దీపాంజలి మాటల్ని వినితీరాల్సిందే, “ఆహ్. అలాగే . స్స్.మళ్ళీ. మ్మ్. ఇంకా..వే-గం-గా. మ్మ్. hmmm. బాగుంది. అలాగే. చెయ్. హహ. ఇన్నాళ్ళూ ఎక్కడున్నావురా. మ-గా-డా. వుంచేయ్.. దాన్నలా.. నాలో.. పెర్మనెంటుగా. ఉంచెయ్.. అహ్..!”సుకేష్ కూడా తనకు ఇంత త్వరగా ఓ కన్నె పువ్వుని తొలిచే అవకాశం ఇచ్చినందుకు దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నాడు.అతనికి స్వర్గంలో ఉన్నట్టుంది. దీపాంజలి తన పూ..రసాలతో లింగాభిషేకం చేయడంతో సుకేష్ పని ఇంకా సులువైంది. అతను మరింత బలంగా, వేగంగా పోటువేయసాగాడు. కానీ దీపాంజలి ఆ వేగాన్ని తట్టుకోలేక, “సుకేష్.. ఆపు. నాహ్..కింక ఓపిక లేదు.!” అని అతని చెవిలో అరిచింది.సుకేష్ కాసేపు ఆపి దీపాంజలి ముఖాన్ని చూసాడు. ఆమె కళ్ళనుండి చెంపలమీదకి కన్నీటి మచ్చలు ఏర్పడ్డాయి. సుకేష్ ఆమె కళ్ళని ముద్దుపెట్టుకున్నాడు. అక్కడినుంచి చెంపలను నాకుతూ మెల్లగా ఆమె పెదాలను చప్పరించాడు. తన రెండు చేతులతో ఆమె రెండు మచ్చికలనూ నలిపేస్తూ గట్టిగా ఓసారి లాగి వదిలాడు, “స్స్.!” దీపాంజలికి మళ్ళీ తడి మొదలయింది.సుకేష్ ఈసారి దీపాంజలిని వెల్లికిలా పడుకోబెట్టి ఆమె కాళ్ళని కాస్త విడదీసాడు. ఈ యాంగిల్ లో దీపాంజలి మెత్తని పిరుదులు, ఆ క్రింద తేనెలొలుకు పూ..పెదాలు సుకేష్ కి బాగా పిచ్చెక్కిస్తున్నాయ్.వెనకనుంచి దీపాంజలి పువ్వులోకి తన అంగాన్ని దూర్చగానే ఇద్దరూ ఓ వింత అనుభూతికి లోనయ్యారు. దీపాంజలికి నరాల్లో జివ్వుమంది. ఇక దీపాంజలికి కదలాల్సిన అవసరం లేకపోయింది. కానీ ఆమె నోటినుండి వచ్చే మూల్గులు సుకేష్ ని మరింత రెచ్చగొట్టాయి. సుకేష్ ఆమె పిరుదుల్ని కసిగా పిసుకుతూ వేగంగా కుమ్ముతున్నాడు. ప్రతీ పోటూ దీపాంజలికి స్వర్గాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాయి. ఓ ఇరవై నిమిషాలు అలాగే కుమ్మాక సుకేష్ క్లైమేక్సుకు చేరుకున్నాడు. తన అంగాన్ని బయటకు తీసి దీపాంజలి వీపుమీద తన వెచ్చని వీర్యాన్ని కార్చేసి ఆమెని అతుక్కుపోయాడు.దీపాంజలి, “మ్మ్..!” అంటూ మత్తుగా మూల్గింది. సుకేష్ ఆమె మెడవంవులొ ఓ ముద్దుపెట్టి అలాగే ఉండిపోయాడు.కాసేపటి తర్వాత ఇద్దరూ లేచి కూర్చున్నారు. సుకేష్ దీపాంజలి ముఖంలోకి తొంగిచూసాడు. దీపాంజలి తల తిప్పేసుకుంది. ప్రణయకేళిలో సోలిన ఆమె మనసుకు మెల్లగా మత్తువీడినట్లుంది. లేచి తన బట్టలు వేసుకుంది. సుకేష్ ఏమీ కదలకుండా ఆమెనే చూస్తున్నాడు. దీపాంజలి ఓ కుర్చీలో కూర్చొని కిటికీలోంచి బయటకు చూస్తూవుంది. సుకేష్ కి ఇలాంటి సమయంలో ఏం చెయ్యాలో బాగా తెలుసు. అతను కూడా బట్టలు వేసుకుని ఆమె పక్కన కూర్చుని, “ఐ లవ్ యూ, దీపాంజలి!” అన్నాడు.దీపాంజలి అతని ఛాతీలో తన ముఖాన్ని దాచుకుంది. ఆమె కన్నీళ్ళు అతన్ని తాకాయి. ఆ కన్నీళ్ళు అపరాధభావనతో వచ్చినవా లేక ఆనందసూచికలా అనేది సుకేష్ కి అర్ధంకాలేదు.అలా ఇద్దరూ ఎంతసేపున్నారో తెలీదుగానీ, ఈలోగా తెల్లారింది. కాకినాడకి సుమారు 40 కి.మీ. దూరంలో ఉన్నారు. అక్కడికి వెళ్ళాక దీపాంజలి మళ్ళీ అమలాపురం బస్సెక్కాలి. సుకేష్ కూడా అక్కడికే వెళ్ళాలిగానీ, దీపాంజలికి ఈ విషయం తెలీదు, పాపం!

మరిన్ని 2018 కొత్త కథలు

Contact us for you ads.