మీది బుజ్జిది కదా అందుకే లూస్ గా అనిపిస్తుంది

లోపల ఒకటే మంచముంది.సన్నని పరుపు,శుభ్రమైన దుప్పటి, ఒక దిండు వున్నాయి.నేను,జయ మంచము మీద కూర్చున్నాము.రంగి మంచము ప్రక్కన చాప పరుచుకొని కూర్చుంది.
“అంత పొడుగ్గా వుంధెమిటే గిత్తకి”అని జయ రంగిని అడిగింది ఆశ్చర్యముగా.
“ఆంబోతుకి ఇంకా పెద్దది వుంటుందమ్మగారు”అంది రంగి బారెడు చేతిని చూపిస్తూ.
“కిక్కురుమనకుండా మూడు సార్లు ఎక్కించుకుందే ఆవు”అంది జయ ఆలోచిస్తూ.
“సుఖము గా వుంటే ఆవు కూడా వొద్దనదు అమ్మ గారు, దాని అరుపులు కూడా ఆగిపోయాయి గమనించారా?”అంది.

వుక్కగా వుండటముతో,తన పైట తీసి విసురుకొంటోంది రంగి.బ్లౌస్ లో సళ్లు స్పష్టముగా కనపడుతున్నాయి.
“నీకెంతమంది పిల్లలే?”అనడిగింది జయ.”ఇద్దరండి”అంది సిగ్గుగా.నేను మంచమ్మీద నడుము వాల్చాను.
“ఇవి జారి పోయాయని అడిగారా అమ్మగారు,పిల్లల వలన కాదండీ,ఈ దొంగ సచ్చినోడు వీటిని పిసికి పిసికి ఇలా జార్చేశాడండి,రొట్టెల పిండి పిసికినట్టు నలుపుతాడండి.”అంది సిగ్గుగా.నేను నిద్రపోతున్నానుకొని అలా చెప్పింది జయతో..

“వాడి మోటు చేతులతో నలిపించుకొంటే స్వర్గము కనిపిస్తాదండి.” అంది మెల్లిగా.
“వుక్కగా వుంది,పైటతో విసురుకొండి మీరు కూడా”అంది రంగి.జయ అలాగే చేసింది.
“అయ్యా గారి చేతులు పడటము లేదు లాగుంది, మీవి కన్నె పిల్ల రొమ్ముల్లా వున్నాయి”అంది రంగి.
ఈ లోపల వీరన్న నాలుగు కొబ్బరి బోండాలు తెచ్చాడు.రెండు కొట్టి మా ఇద్దరికీ ఇచ్చాడు.
నేను లేచి కూర్చుని వీరన్న గూట్లో వుంచిన స్ట్రాస్ పాకెట్ నుంచి ఇచ్చిన స్ట్రా తో కొబ్బరి నీళ్ళు తాగాను.
జయ పైట ని వొళ్ళో వుంచుకొని కొబ్బరి బోండాముని రెండు చేతులతో పట్టుకొని స్ట్రా తో కొబ్బరి నీళ్ళు త్రాగింది తృప్తిగా.

రంగి వీరన్న చెవిలో ఏదో చెప్తే వీరన్న నవ్వాడు.”ఏమిట్రా మీలో మీరు నవ్వుకొంటున్నారు?”అన్నాను.
“వొద్దు లెండి బాబు గారు,చెప్తే మీరు కోప్పడతారు”అంది రంగి నాతో.
“పర్వాలేదు చెప్పవే,ఆయన నిన్ను కోప్పడరులే,నాది బాధ్యత”అంది జయ నవ్వుతూ.
“ఏమి లేదమ్మగారూ,మీరు బొండాము లో నీళ్ళు తాగుతుంటే,మూడు బోండాలు ప్రక్క ప్రక్కనే వున్నట్టు నాకనిపించి,మామ కి చెప్పాను,నిజమేనని నవ్వాడు”అంది రంగి.

జయ సిగ్గు పది పైట సర్దుకొంది.”అట్టాగే వుండనియ్యండమ్మ గారూ, మామ వాటిని చూసి పిచ్చెక్కి పోయి నన్ను రెండు రాత్రుల నుంచి చితక్కొట్టేస్తున్నాడు.”అంది రంగి.నాకు నిక్కెసింది గట్టిగా.
“ఫాంటు తీసేసుకోండి బాబు గారు, ఈ టవల్ కట్టుకోండి,సుఖముగా వుంటాది”అని ఒక పల్చని టవల్ నాకిచ్చాడు వీరన్న.

“ఫ్రీ గా మార్చుకోండి”అంది జయ.
నిలబడి నడుము చుట్టూ వాడిచ్చిన టవల్ చుట్టుకొని ఫాంటు తీసేశాను.రంగి అందుకోంది..
“చెడ్డీ కూడా తీసేసుకోండి ,గాలి ఆడుతుంది ఫ్రీగా “అన్నాడు వీరన్న.కాదనలేక పోయాను.
అండర్వేరుని కూడా రంగి అందుకొని ప్రక్కనే వున్న ధాన్యపు బస్తాల మీద వేసింది.
నాది నిగిడి, టవల్ ని టెంటు లా నిలబెట్టింది.ఆ ముగ్గురూ చూశారు.
“గిత్త దాటుడు చూసి బాబు గారు వేడెక్కినట్టున్నారు” అంది రంగి చిలిపిగా.

“ఎడమ చేతిని టవల్ లోపల పెట్టి నా మొడ్డని సవ్వర తీసుకొన్నాను.
“రంగితో చీకించుకొంటారా?సమ్మగా కుడుసుద్ది” అన్నాడు వీరన్న.”వొద్దులే”అన్నాను నసుగుతూ.
“నీయమ్మ,పట్టుకొని చీకవే,బాబుగారు నిన్ను బ్రతిమలాడాలా ఏమిటి?ఆయన నిక్క బెట్టుకొని నించుంటే నీకు కనబడటము లేదా?లంజ టెక్కులు మాని,సమ్మగా కుడిసి బాబుగారిని సుఖ పెట్టు,నీకు చీరకి ఒక వెయ్యి ఇస్తారు మారాజు”అన్నాడు వీరన్న.వాడి బ్రాడ్ మైండెడ్నెస్ కి ఆశ్చర్యపోయాను.
రంగి జయ వంక అనుమతి కోసమన్నట్లు చూసింది.”చీక్కోవే,వెయ్యెమిటి? బాగా చీకితే రెండు వేలిస్తారు”అంది జయ నవ్వుతూ.

రంగి మంచము దగ్గిరకి చాప మీద కూర్చునే జరిగింది మెల్లిగా.నేను మంచము అంచున కూర్చున్నాను.
టవల్ చెరగులు విడిపోయి నాది బయట పడింది పూర్తిగా.ఎందుకో నాకు చిన్నప్పటినుంచి నాదాన్ని ఇతరులకి చూపించడమన్నా,చూసినాకా వాళ్ళు చేసే కామెంట్లు వినటమన్నా విపరీతమైన ఇష్టము.
“బాబు గారిది చిన్నది”అంది రంగి నాదాన్ని తన చేతి వ్రేళ్లతో పట్టుకొని.

“ఆయనది చిన్నదంటున్నావు,ఎన్ని చూసావేమిటి ?”అంది జయ .
“అంత మాటన్నారెమిటమ్మగారు, బాబు గారితో పోలిస్తే,మావది గుర్రము మడ్డ,అందుకే దీన్నిబుజ్జిదన్నాను” అంది నా దాన్ని ప్రేమగా ముద్దు పెట్టుకొని.
“అయినా బానే చేస్తారు నాకు తృప్తిగా “అంది జయ సిన్సియర్ గా.
“అవునమ్మా,బారెడు మడ్డ వున్న బండోడికంటే,చిన్నదున్నా చురుకైన బుర్రున్నోడితో సుఖమెక్కువ అని మా ఆడొల్లు అనుకొంటాము ఇక్కడ”అంది రంగి నా దాన్ని నోట్లోకి తీసుకొంటూ.సమ్మగా వుంది.
“నీ యమ్మ, పన్ను తగలకుండా చీకు లంజా,లేకపోతే రాత్రి అమ్మగారిని ఎక్కినప్పుడు బాబుగారికి మంటోస్తాది”. అన్నాడు వీరన్న. చీకుతూ సరేనని తల వూపింది రంగి.

నాది చిన్నది కాబట్టి పూర్తిగా లోపలికి తీసుకొని ఆకలిగా వున్న లేగ దూడ ఆవు రొమ్ముని కుమ్మి కుమ్మి పాలు కుడిసినట్లు నా మొలని తన ముఖముతో గుద్ది గుద్ది కుడుస్తోంది రంగి. స్వర్గము కనిపిస్తోంది నాకు.
“జాగ్రత్త,బాబుగారికి తొందరగా కారిపోతుంది,చెప్పకుండా నోట్లో కార్చేస్తారు”అంది జయ.
అయినా రంగి వదల లేదు.నాకు భళుక్కున ఔట్ అయిపోయింది.ఒక్క చుక్క కూడా బయటికి కారకుండా మింగేసింది రంగి.”ఎక్కువ కారలేదమ్మగారూ,కొంచమే కారింది,కానీ రుచిగా వుంది బాబుగారి బలము”అంది రంగి.

నాది వాడిపోయిన వంకాయ లాగా వాలిపోయింది, ఇంకా చిన్నగా ముడుచుకు పోయి.
“చిట్టి మొడ్డ”అంది రంగి,నా వాలిపోయిన మొడ్డ ని ప్రేమగా ముద్దు పెట్టుకొంటూ.
“అన్నీ సార్లు ఈయనది చిన్నది అంటున్నావు,మీ మామది ఎంత పెద్దదేమిటి?”అంది జయ వుక్రోషముగా.
“నిజముగా బడిత లాగా వుంటుందమ్మగారూ,చూపించు మామా,అమ్మగారు నమ్మటము లేదు”అంది రంగి రోషము గా.వీరన్న నా వంక అనుమతి కోసము చూశాడు.

“మీ అమ్మగారు అంత ముచ్చట పడుతున్నారుగా, పోనీ చూపించు రా ఒక సారి “అన్నాను నవ్వుతూ.
వాడు సిగ్గు పడుతూ నుంచున్నాడు.రంగి వాడి దగ్గిరకి మోకాళ్ళ మీదే జరిగింది.
వాడి గోచీ పంచను వెనక నుంచి లాగింది.ఒక్క నిముషములో వాడిని నగ్నముగా చేసి వాడి విశ్వరూపాన్ని మా ఇద్దరికీ చూపించింది.

నల్లగా,తుమ్మ మొద్దులా,జానేడు మించి పొడుగుతో,నిట్ట నిలువు తాడి చెట్టులా,వుక్కు కడ్డీ లా నిక్కి నీలుగుతున్నాడు.మొగాడిని, నాకే కసి వచ్చింది వాడి వాటమైన మడ్డని చూసి. వట్టలు నిండుగా సపోటా కాయల్లాగా సంచిలో వ్రేల్లాడుతున్నాయి కింద.

“ఇప్పుడైనా నమ్ముతారా అమ్మగారు?”అంది రంగి పందెము గెలిచినట్లు.
“అంత పెద్ద దానితో ఎలా కాపురము చేస్తున్నావే?”అంది జయ వాడి దాన్ని కన్నార్పకుండా చూస్తూ.
“మొదటి నెల కష్టముగా అనిపించి రోజు రాత్రి ఎడిచానమ్మగారు,ఇప్పుడు వాడితో కుమ్మించుకొపోతే రాత్రి నిద్ర వుండదు,అలవాటయిపోయిందమ్మా”అంది రంగి తృప్తిగా.

వాడి అంగాన్ని తన గుప్పిట్లో పట్టుకొని ముందుకీ వెనక్కి సెక్సీగా వూపింది.
జిగురు గా వున్న ఎర్ర గుండు బయటికి లోపలికి కదిలి వెర్రెక్కిస్తోంది.జయ దాన్నే చూస్తోంది పెదాలు తడుపుకొని.
“దగ్గిరనుంచి చూడండమ్మగారు,ముందుకి రా మావా, అమ్మగారు వివరము గా చూస్తారు నీదాన్ని” అంది రంగి గర్వముగా.వీరన్న రెండడుగులు ముందుకొచ్చి నిలబడ్డాడు,జయకి దగ్గిరగా.

వాడిది గట్టిగా నిక్కేసి,పైకి కిందకి వూగుతోంది పొగరుగా..
“పట్టుకొని చూడు” అన్నాను వణుకుతున్న స్వరముతో.జయ జస్ట్ చూస్తోంది.
“పట్టుకొండమ్మగారు,నిప్పు కడ్డీ లా గట్టిగా,వేడిగా వుంటాది”అంది రంగి కూడా.
వణుకుతున్న వేళ్ళతో సున్నితముగా పట్టుకోంది జయ.”అమ్మా”అన్నాడు వాడు కళ్ళు మూసుకొని.
తన చేతిని ముందుకి వెనక్కి కదిపింది జయ.టోపీ మీది చర్మము కదిలి గుండు తొంగి చూసింది ఎర్రగా.
“నచ్చిందా అమ్మగారు?”అనడిగింది రంగి.జయ తల వూపింది.
వాడి గుండు లో వున్న రంధ్రము లోనుంచి ఒక నీటి చుక్క లాగా ప్రీకమ్ జ్యూస్ బయటికి వచ్చింది.
రంగి తన చూపుడు వేలితో ఆ చుక్కని ముట్టుకొని, దానిని వాడి గుండంతా పులిమింది.గుండు ఇంకా మెరిసింది.

“అంత నచ్చితే ఒక్క ముద్దివ్వండమ్మగారు,కానీ కొంచము మదపు వాసన వస్తుంది, ఎన్ని సార్లు చెప్పినా సరిగ్గా సబ్బు పెట్టి కడుక్కోడు “అంది రంగి.జయ చలించలేదు.

“పోనీ పంచతో ఒక సారి తుడవనా?వాసన రాదు మీకు”అంది రంగి.జయ తల అడ్డముగా వూపి,తన లేత పెదాలతో వాడి టిప్ ని ముద్దుపెట్టుకోంది సున్నితముగా.”హమ్మా” అని గట్టిగా మూలిగాడు వీరన్న సుఖముతో..
“మీ అమ్మగారికి మగాడి మదపు వాసన అంటే చాలా ఇష్టము “అన్నాను రంగితో.
“మరైతే చీక్కోండి కసిగా,చాలా రుచిగా వుంటాది,నేను రోజు చీకుతాను దాన్ని”అంది రంగి వుత్సాహము గా.
జయ మళ్ళీ వాడి టిప్ ని ముద్దు పెట్టుకొంది ఇష్టముగా.

వాడు కొంచము ధైర్యము చేసి జయ తలని తన రెండు చేతులతో సున్నితముగా పట్టుకొని,ముందుకి లాక్కున్నాడు.
వాడి పెద్ద మొడ్డ జయ నోట్లోకి వెళ్లిపోవటము దగ్గిరనుంచి చూశాను.నా దానిలో మళ్ళీ చలనము మొదలయ్యింది.
వాడు మెల్లిగా నడుముని ముందుకి వెనక్కి వూపటము మొదలు పెట్టాడు.జయ కుడవటము మొదలు పెట్టింది.
రంగి జయ పాదాల దగ్గిరకి జరిగి కూర్చుంది.రెండు చేతులతో జయ తొడలని చీర పైనుంచే పామింది నైస్ గా.
చేతులని మెల్లిగా పైకి జరిపి,బ్లౌస్ పైనుంచి రెండు సళ్ళనీ పట్టుకొని నోక్కింది కసిగా.

ఎడమ చేతితో సన్నుని పిసుకుతూ,కుడి చేతిని జయ చీరలోపల పెట్టింది రంగి.
రంగికి అనుగుణముగా జయ మంచము ఎడ్జ్ కి జరిగి, తొడలు విప్పి కూర్చుంది.రంగి చెయ్యి చీర లోపల కదులుతోంది.జయ కసిగా వీరన్న మడ్డ ని రెండు చేతులతో వట్టలని నలుపుతూ,కుడుస్తోంది సమ్మగా.
రంగి చేతిని చీరలోనుంచి బయటికి తీసి నాకు చూపిస్తూ”బాగా జిగురు కారింది బాబుగారు,అమ్మగారు ఎదకొచ్చిన ఆవులా వున్నారు,ఒక సారి ఎక్కి తృప్తీ పరచండి”అంది. నా మడ్డ ఇంకా వాలిపోయి వుంది.చూసింది.
“మీ బదులు మావని దెంగమంటారా?సమ్మగా చేస్తాడు?”అంది రంగి వుత్సాహముగా.జయ వంక చూశాను.
చాలా రుచిగా వున్నట్లుంది,ఇంకా కుడుస్తోంది. వాడి మడ్డ నోట్లోనుంచి తీసింది.

“నోట్లో ముద్దు పెట్టకుండా దెంగమను,అదీ మీ అమ్మగారికి ఇష్టమైతేనే”అన్నాను.
“ముద్దు అంట పెట్టుకోకుండా దెంగు మామా,అయ్యగారు వొప్పుకొన్నారు,నీ పంట పండింది”అంది రంగి.
“అమ్మగారు వొప్పుకోవాలిగా?” అన్నాడు వీరన్న.జయ మంచము మీద వెల్లకిలా పడుకొని,చీర లంగా నడుము వరకు జరుపుకొని పంగ విప్పి పూకుని చూపిస్తూ,
“రా దెంగరా,చూస్తావేమిటి?” అంది జయ కసిగా. జయ కళ్ళు ఎర్రగా వున్నాయి కోరికతో రగులుతోంది.
నేను చాప మీద కూర్చుని వాడికి మంచము మీద చోటిచ్చాను..జయ తొడల మధ్య కూర్చున్నాడు.

రంగి ముందుకి జరిగి వాడి మడ్డ ని పట్టుకొని జయ పూకులోకి వాటముగా సర్డింది.సర్రున దూసుకెళ్లిపోయాడు.
“అయ్యబాబోయి,చంపేశాడు,మెల్లిగా చెయ్యమనవే చిరిగిపోతుంది”అంది జయ సుఖముతో.
“ఆంబోతులా కుమ్మటానికి అమ్మగారేమైనా ఆవా? మెల్లిగా చెయ్యి దొంగ సచ్చినోడా”అంది రంగి జయ బ్లౌస్ హుక్స్ విప్పుతూ.జయ పాల సళ్లు .గోధుమ రంగు ముచ్చికలతో బయట పడ్డాయి.నలిపింది రెండుచేతులతో.
జయ సుఖముతో మెలికలు తిరుగుతోంది.వీరన్న మెల్లిగా వూపుడు మొదలు పెట్టాడు.

వాడిది టైట్ గా జయ పూకులోనుంచి బయటికి రావటము,మళ్ళీ లోపలికి దూరటము నాకు దగ్గిరనుంచి స్పస్టముగా కనపడుతోంది.నాకు మళ్ళీ లేచింది.నలుపుకొంటూ చూస్తున్నాను.వాడు స్పీడు పెంచాడు..
జయ తియ్యగా మూలుగుతోంది సుఖము తట్టుకోలేక.గదంతా సెక్సు వాసన.చెమటల ప్రవాహము.
రంగి యథాలాపముగా నా వంక చూసింది.నిక్కిన నా మొడ్డ ని చూసింది.

“దెంగుతారా బాబు?”అని అడిగింది సెక్సీ గా. తల వూపాను.
“బాబు గారిని ఎక్కించుకొంటాను మామా,అమ్మగారిని బలంగా కుమ్ము,కనీసము మూడు సార్లవ్వాల అమ్మగారికి. సళ్లు నలుపుతూ దెంగి సుఖపెట్టు.తొందరగా కార్చుకొమాక,ముద్దులు పెట్ట మాక,జాగ్రత్త”అని చెప్పి, చాప మీద వెల్లకిలా పడుకొని చీర లంగా నడుము వరకు లేపుకొని పంగ విప్పదీసుకొని పడుకోంది.
“రండి బాబు దెంగించుకొందాము సమ్మగా”అంది రంగి కసిగా.
“పిల్లల తల్లిని దెంగితే ఎట్టా వుంటుందో రుచి చూడండి ఒక సారి”అంది.బ్లౌస్ విప్పేసుకోంది.
సళ్లు పెద్ద పెద్దవి,కొంచము జారీ వున్నాయి,నిపుల్స్ పెద్ద బ్లాక్ వలయాలు.శుభ్రముగా వుంది బాడీ.
దాని తొడల మధ్య కూర్చున్నాను.సర్దుకొంది.ప్రవేశించాను.కొంచము లూస్ గా వుంది పూకు.
“మీది బుజ్జిది కదా అందుకే లూస్ గా అనిపిస్తుంది”అన్నది నా మైండ్ చదివినట్లు.

తొడలు బిగించింది.కాళ్లతో నా నడుము చుట్టూ లాక్ చేసింది.ఇప్పుడు బిగుతుగా అనిపించింది.
రంగి కిందనుంచి నడుము ఎగరేస్తూ, నా ప్రమేయమేమీ లేకుండా ఎదురు దెంగింది.సమ్మగా వుంది.
సళ్లు రెండు చేతులతో పిసికాను.నాకు త్వరగా కారిపోయింది, దాని వూపూడికి.దాని మెడ మీద ముద్దు పెట్టి నీరసముగా దిగిపోయాను.లంగా తో తొడల మధ్య అద్దుకొని,అలాగే పడుకోంది అలసటగా.

వీరన్న ఇంకా దెంగుతున్నాడు బలంగా.జయాకి రెండు సార్లు అయినట్లుంది.అయినా ఇంకా ఎదురూపులు వూపుతోంది.వాడు జయ సళ్లు పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు.”తప్పక్,తప్పక్” సౌండ్స్ వస్తున్నాయి.
“ఇంక అవజేసుకో మామా,అమ్మగారికి ఇంత సేపు అలవాటు లేదు, బాబుగారికి ఐదు నిముషాల్లో కారిపోయింది ” అంది రంగి.జయ మెల్లిగా తన కుడి చేతిని పైకి లేపి,చంకని చూపించింది.వాడు చూశాడు.
వాడి తలని చంకలోకి లాక్కుంది జయ.వాసన చూసి, ముద్దు పెట్టి నాకి సుఖానికి తట్టుకోలేక జయ లోతుల్లో చిప్పిళ్లిపోయాడు.జయ టెక్నిక్ ఇక్కడ కూడా పని చేసింది.మరునిముషమే జయ పైనుంచి దిగిపోయాడు.
రంగి,వీరన్న చాప మీద, నేను జయ మంచము మీద, వొళ్ళు తెలియకుండా ఒక గంట నిద్రపోయాము.
జయ శరీరము నలిగిన సంపెంగ పువ్వులా వుంది.

ఒక అరగంట ఆగి, వీర్యము నిండిన జయ వుపస్తుని తృప్తిగా అనుభవించాను వాళ్ళిద్దరి ముందే.
స్వర్గమెక్కడో లేదు,జయ నలిగిన శరీరము లో వుంది, జయ తీపి కౌగిలిలో వుంది,జయ జిగురు ద్వారములో వుంది,జయ సుఖపు మూల్గులలో వుంది.నేను ఎంతో అదృష్టవంతుణ్ణి.