మొదటి సారి గా మ అమ్మ తో……

నా పేరు ఆనంద్ మేము ఉంటుండి anantapur లో అది నాకు జరిగింది మొదటి సరి నేను ఇంటర్ చదువుతుండగా నేను హాస్టల్ లో ఉండేది చాలా రోజుల తరువాత నేను హాస్టల్ నుండి ఇంటికి వెళ్తున్న because ఆఫ్ సమ్మర్ హాలిడేస్ కూ ఇంట్లో నేను మా అమ్మ,నాన్న,

అక్క ఉంటునం మేము ఉండేది టౌన్ కదా అందుకే అక్కడ చాలా రద్దీ గా ఉండేది మది టౌన్ లో చివరి లో ఉండేది మా ఇల్లు నేను చాలా రోజుల తరువాత కదా వెళ్ళింది ఇంటికి అందుకు మా నాన్న మా అమ్మ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు మా అక్క కుడా సంతోషంగా ఉంది నాకు అప్పుడు సెక్స్ మీద అంతగా అవగాహన ఉండేది కాదు కానీ collage loo sex మీద అవగాహన వచ్చింది మా అమ్మ చాలా బాగా ఉండేది నడుము చిన్నగా బూబ్స్ middle size loo ఉండేవి మా అమ్మ పిర్రలు మాత్రం చాలా బాగా ఉండేవి

వాటిని కసిగా కోటల్నిపిచేది కానీ మా అమ్మ ఎం అనుకుంటుంది అని దాని చూసి రోజు కొట్టుకునేవడిని అల జరుగుతుండగా ఒక రోజు మా నాన్న కి ఏదో పని పడి ఒక్క one వీక్ వేరే చోటికి వెళ్ళలసి వచ్చింది మా నాన్న వెళ్ళాడు ఇక ఇంట్లో నేను మా అమ్మ మా అక్క మాత్రమే ఉన్నాం నాకు తెలిసి నంట వరకు నాన్న మా అమ్మ ను సుకపెట్టే వడు కాదు అందుకు నేను try చేద్దాం అనుకున్న నైట్ అనంత పనుకున్న తరువాత నేను మా అమ్మ పక్కన పడుకుంది మా అమ్మ పిరాలకు నా మోడ్డ అన్నిచా మా అమ్మ ఎం తెలియ నట్టు ఉంది నేను ఇంకొంచం ముందు కూ వెళ్ళ మా అమ్మ ఇక ముందుకు జరిగింది నాకు ఆపుడు తెలిసింది మా అమ్మ ఇంకా మెలుకవ లో ఉంది అని కానీ నేను వదల కుండా జెరిగా అప్పుడు మా అమ్మ తన పిరాలను అవతలికి తిపింది మా అమ్మ ముఖం నా ముందు ఉంచింది సరే లే మళ్ళీ రేపు చుడం అన్ని నేను

పడుకున్న కానీ నాకు నిద్ర పట్టడం లేదు ఇంకా చేసేదేం లేక మా బాత్రూమ్ కూ వెళ్లి కొట్టుకొని వచా ఇంకా పడుకునా తరువాత ఉదయం నేను చాలా లేట్ గా లేచి స్నానం చేశా మా అమ్మ టిఫిన్ chesinte తిన్న మరి ఇంకా ఆ రోజు నైట్ అమ్మ ను అల వసపరుచు కావాలని ప్లాన్స్ వేసా aaa రోజు నైట్ రనే వచ్చింది ఇంకా మా అమ్మ నా దగ్గరే కాకుండా మా అక్క ని మధ్యలో పడుకోమని ములకు వెళ్ళింది నేను ఇంకా ఏమో అని పడుకున్న కొద్ది సేపు నేను పడుకునటూ acting చేశా మళ్ళీ ఒక గంటా తరువాత అలా కళ్ళు తెరిచా మా అమ్మ కనబడటం లేదు బాత్రూమ్ వెళ్లిందో అని కూడా కానీ అక్కడ లేదు ఇంకా నేను ఊరికే ఉందా లేక

మా ఇంటి మేడ మీద కూ చిన్నగా వెళ్ళ అక్కడ మా అమ్మా మా పక్క ఇంటి uncle తో సరసం ఆడుతోంది
ఆ uncle మా అమ్మ నీ నలిపేస్తూ లిపలాక్ ఇస్తున్నాడు మా అమ్మ అతనికి సహకరిస్తోంది మరీ aaa uncle మా అమ్మ బూబ్స్ ను గట్టిగా ప్రీస్ చేస్తున్నాడు మా అమ్మా haaaaaaa అంటూ ఎంజాయ్ చేస్తోంది
సరే ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మిగిలిన స్టోరీ మీరు ఈ స్టోరీ కి ఎచే response ni batti పెడతా మీకు ఈ స్టోరీ నచ్చుతుందని అనుకుంటూ మీ స్నేహితుడు
Byeeee…..