రవికల పండగ 18 వ భాగం

మాధవ రావు

వులిక్కి పడ్డాను.

అదెమే అంతలా అరిచావు అంటూ దాని పూకు చీలిక మీద మరో ముద్దు పెట్టాను.

హమ్మా్మా .. బావా… అంటూ నా తలమీద చెయ్యిప్లి గట్టిగా నొక్కేసింది మరదలు.

ఒక అరనిమిషం సేపు దాని మదన మందిరాన్ని, మదన రసాల్ని నోటితోటీ ముక్కుతోటీ
ఆస్వాదించి, మొహం పైకి తీస్తూ వుండగా, అప్పుడొచ్చింది ఐడియ.

కూచోవే అన్నాను.
కూచుంది. తొడల్ని తెరిచేసి, నేను కూడా కూచుని దానిదగ్గిరకి జరిగాను. దాని పూకు
చీలికని తాకీ తాకనట్టు తాకుతోంది నా మొడ్డ. మరికొద్దిగా ముందుకి జరిగి, దాని పూకు
చీలికని వేళ్లతో విడదీసి పట్టుకున్నాను.
సో ట్‌

నా మొడ్డని పట్లుకోవే అన్నాను.

దాని మెత్తటి వేళ్లు నా మొడ్డని బిగించి పట్టుకున్నాయి.
అబ్బా, యెంత వేడిగా వుంది బావా అంది.

ఒసేయ్‌ నా మొడ్డని నీ పూకు చీలిక పైకీ కిందకీ రాయవే అననను.

ఒసేయ్‌ అనే పిలుపు నా నోట్లోంచి అప్రయత్నంగా వొచ్చేసింది.

యొర్రగా చూసిందది.
యేమిటా పిలుపు కట్టుకున్న పెళ్లాన్ని పిల్చినట్టు అంది.

నాకు నవ్వొచ్చింది. ప్రస్తుతానికి గుడ్డలన్నీ విప్పి యెదురుగా వుంది. ఇప్పుడో
ఇంకాస్సేపటికో, నాకింద నలిగిపోవడం గ్యారంటీ, ఇలాంటి పరిస్థితిలో కూడా అది అలా
మాటాడేసరికి నాకు నవ్వాగలేదు. నా నవ్వు చూసి మొహం మరింత యెర్రగా చేసుకుంది.

సరీ, ఇంట్లో గిరిని పిలిచే అలవాటు అంటూ దాన్ని సముదాయించి
మరోసారి చెప్పాను.
చీ చీ నీకు బొత్తిగా సిగ్గులేదు బావా అంటూనే మొదలెట్టింది.

తడి తడిగా మెత్త మెత్తగా వున్న ఆ ప్రదేసం మీద మెల్లి గా పైకీ కిందకీ రాస్తోంది. ఒక రెండు
నిముషాలయ్యేసరికి, దాని చెయ్యి వేగం అందుకుంది. వహ్‌ దాన్ని అలా తాకుతూ వుంటే
ఆ అనుభూతి మాటల్లో చెప్పలేను. నా మొడ్డ దాని పూకు కేంద్రాన్ని తాకినప్పుడల్లా
యెగిరిపడుతోంది.నాచు పట్టిన నేల మీద కాలు జారినట్టు జర్రు జర్రున జారుతోంది నా
మొడ్డ, ఆ పూకు రెమ్మాల మధ్యలో. దాని పూకు రెమ్మల్ని వాదిలేసాను. స్ప్రింగ్‌ డోర్‌
మూసుకుపోయినట్టు రెండు రెమ్మలూ మూసుకుపోయాయి. చేతుల్ని పైకి తెచ్చి దాని
చళ్లని అందుకున్నాను. యెడమ చన్నుని రెండు చేతులతో వొత్తి పట్టుకుని, పైకుబికిన
ముచ్చికని నోట్లోకి లాక్కున్నాను.

నాలిక తో దానిమీద రాస్తూ లొపలికంటా పీల్చి చీకుతూంటే, వుద్రేకం తట్టుకోలేక

వుస్‌ స్స్‌ స్స్‌ బావా ఆ అంటూ పెద్దగా కేక పెట్టిందది.

నిక్కబొడుచుకుని బిరుసుగా అయిపోయిన ఆ మొన మునిపళ్లతో మ్రుదువుగా కొరికాను.
హా ఆ అంటూ నా తలని గట్టిగా నొక్కేసింది మరదలు.

దాన్ని వొదిలి రెండోదాన్ని అందుకున్నాను.

అబ్బా ఆ చంపేస్తున్నావురా బావా అంటూ మెలికలు తిరిగిపోయిందది.
వన్నె సుమీ రా కొట్టుట పద్యం గుర్తువచ్చింది. మరో అరనిముషం గడిచేసరికల్లా

బావా ఆ ఇంక ఆగలేను తొందరగా నీ మొడ్డని నా పూకు లోపల పెట్టేయ్‌ అంటూ మనిషి
మొత్తంగా వెల్లకిలా మంచం మీద పడిపోయి తొడల్ని తెరిచేసి చేతులు చాచింది రా
రమ్మన్నట్టు.

ఆ సాయంత్రం. వెలుగులో దాని తొడలు ఒక వింత కాంతి తో మెరిసిపోతున్నాయి.అవి
కలిసేదగ్గర రెమ్మలు విడిపోయి తడితో యెర్రగా మెరుస్తోంది దాని పూకు కన్నం. కొద్ది కొద్దిగ
నల్లదనం. దాన్ని అలాచూస్తూ కొద్ది క్షణాలు వుండిపోయాను. కళ్లు మూసేసుకుని వుద్రేకం
తో జీరపోయిన గొంతు తో

బావా పెట్టెయ్యి, నీ మొడ్డని నా పూకులోపలికంటా పెట్టెయ్యి అంది.

ఆకలితో వున్న పులి ఆవుమీద పడ్డట్టు పడ్డాను దాని మీద. చెయ్యి కిందకి పోనిచ్చి నా
మొడ్డని సరిగ్గ పొజిషన్‌ లో పెట్టి,

తొయ్యరా బావా నీ మొ..డ్ల…నా పూ..!కు..లోపలికంటా అంది.

నడుము బలం కొద్దీ దించేసాను. వేడి కత్తి వెన్నలోకి దిగిపోయినట్టు కస్సున
దూరిపోయింది నా మొడ్డ దాని పూకు లోకి. ఇద్దరి కామకేంద్రాలూ ఒకదాన్నొకటి ఢీ
కొట్టుకున్నాయి.

హా ఆ బావా అంటూ ముడ్డి మూరెడెత్తుకి లేపిందది.

ఆనందం తో ఆ ఆహ్‌ అంటూ నా నోట్లోంచి ఒక చిన్న కేక బైటకొచ్చింది.

అయిపోయింది నా చిరకాల వాంచ తీరిపోయింది. మరదలి పూకులోకి నా మొడ్డ
దూర్చేసాను. మరో కొద్ది సేపట్లో దాని పూకు నా రసాల్తో నిండిపోతుంది.దీనికోసమే
రెండ్రోజుల్నించీ గిరి ని కూడా ముట్టుకోలేదు. అది అడిగేసింది కూడా.

యేంటి మరదలి కోసం స్టాక్‌ చేస్తున్నారా అంటూ

ఈ పాటికి పెద్ద అన్నయ్యగారి మొడ్డ గిరి పూకులోకి దూరిపోయి వుంటుందా?

ఇంకా ఉంది.