రాజీ పిన్ని పూకు మీద నా నోటితో దాడి ప్రారంబిచాను

చిన్నమ్మ …..మూడవ భాగం ఆ రకంగా రాజీ చిన్నమ్మ పూకు ప్రవేశం మొదటి సారీ జరిగింది . ఇద్దరం బాత్ రూంకి వెళ్లి కడుక్కుని వచ్చినం ,ఒరేయ్ నా పూకు చింపేసినా నీదానికి ఇంక కోరిక తీరలేదా?? చూడు పాములాగా ఎలా బుసలు కొడుతుందో అంటూ నా బుజ్జిగాడినే చూస్తుంది. ఒకసారేకదే కార్చింది ఇంకోసారి కారిస్తేగానీ నాది చల్లారదు .ఎక్కడపెట్టమంటావో చెప్పు పని మొదలెడదాం ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేయడం అన్నాను.నీమొడ్డ గుడారాన్ని మొదటిసారి చూసినఫ్ఫటినుండీ నానోట్లో పెట్టుకుని చీకాలనిపిస్తుంది చీకనా అంది. నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చీకుకో అన్నాను .

వెంటనే చినమ్మ చేతితో నా మొడ్డ గుండు మీద తోలుని వెనక్కి లాగి ముందుకు వంగి ముద్దు పెట్టి, అక్కడనుండీ కింద బాల్స్ వరకూ మొడ్డ పొడుగంతా ముద్దులు పెట్టింది. ఇంకోచేతితో నా బాల్స్ ని పట్టుకుని నొక్కింది. నాకు తెలియకుండానే ఇస్స్స్స్స్స్స్స్ ……..మని మూలిగాను .నిదానంగా పైవరకూ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళి నా మొడ్డ గుండుని నోట్లోకి పెట్టుకుంది .

తన పెదవులతో నొక్కిపట్టి చీకుతుంది కొంచెం కొంచెం నోట్లోకి పెట్టుకుంటూ చీకుతుంది. అలా అలా నాది సగానికి పెట్టుకుని మళ్ళీ బయటకి తీసింది ఎందుకు తీసిందా అని చూస్తున్నాను ,తన నాలుక బయటపెట్టి నా మొడ్డని నోట్లోకి పెట్టుకుంది .ఈసారి ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్ళి తన అంగుడికి తగులుతుంది నా మొడ్డ భలే సుఖంగా ఉంది. నాకు పూకు అడుగుని తగిలినట్టుగా బలే మజా వస్తుంది. ఊ ఊ ఉ….. అంటూ మూలిగింది ఏమిటా అని చూస్తే నోటి నిండా మొడ్డ ఉందికదా తన చేతులతో ఎదో సైగ చేస్తుంది .నాకు అర్దం అవటంలేదు అన్నాను .ఒకచేతి చూపుడు వేలు బొటన వేలు కలిపి సున్నాలాగా చేసి ఇంకో చేతి వేలుని దానిలోకి పెడుతుంది లోపలికి తొయ్యనా అన్నాను .ఊ అంది చినమ్మ తల మీద చెతులు చేసి నా మొడ్డని తన నోట్లోకి తోశాను .అప్పటికే తన అంగుడి దగ్గర ఉన్న నా మొడ్డ తన గొంతులోకి వెళ్ళింది .చిన్నమ్మ కళ్ళు తేలేసింది .నాకు టైటుగా ఉన్న పూకులోకి తోస్తునట్టుగా బలే సుఖంగా ఉంది నాకు ఇంకా తొయ్యాలనిపించి ,మళ్ళీ తోశాను ఈసారి కొంచెం బలంగా తోసేసరికి నా మోడ్డ పూర్తిగా చినమ్మ గొంతులోకి దిగింది.తన నాలిక కరక్ట్ గా నా బాల్స్ దగ్గర ఉంది చినమ్మ నా బాల్స్ మీద నిదానంగా నాలుకతో పొడుస్తుంది ,అలా చేస్తుంటే నాకు పిచ్చేక్కిపోతుంది. అబ్బాబాహ్హ్ హుహు హ్హూ…………ఊ స్స్స్స్స్మ్మ్మ్మ్ …………కెలకవే కెలుకు నువ్వు అలా చెస్తుంటే బలే సుఖంగా ఉంది .కెలుకు అంటూ చినమ్మ తలమీద ఉన్న చేతులని ఇంక్కా నా మొడ్డకేసి నొక్కుకున్నాను.

బాల్స్ ని బాగా కెలుకుతుంది .నేను తట్టుకోలేక చినమ్మ గొంతులోఉన్నా నా మొడ్డని కొంచెం బయటకి తీసి మళ్ళీ లోపలికి నెట్టాను .హుహ్మ్మ్మ్… అంటూ మూలిగి కళ్ళు తేలేసింది .నేను మళ్ళి కొంచెం బయటకి తీసి మళ్ళి నెట్టాను .అలా లోపలికి తోసేటప్పుడు పిన్ని గొంతు లావుగా ఐపోతుంది .నా చేతులు రాజీ పిన్ని తలలోకి పెట్టి జుట్టుని గట్టిగా పట్టుకుని వెనక్కీ లాగి ,మళ్ళీ నా మొడ్డ మీదకి నొక్కుకుంటున్నాను. అలా చేస్తుంటే కూడా నా మొడ్డ రాజీ గొంతులో కదులుతుంది .ఇంక తట్టుకోవడం నావల్ల కాలేదు నా” రంకు పెళ్ళాం” నా “లంజ” రాజీ పిన్ని గొంతులో నా మొడ్డ ఉంది అని తలుచుకోగానే నాకు ఇంకా కోరిక పుట్టింది .రాజీ నోటిలో ఉన్న నా మొడ్డని నిదానంగా ఊపడం మొదలెట్టి, కొంచెం కొంచెంగా స్పీడ్ పెంచి పూకు దెంగుతునట్టుగా రాజీ గొంతు దెంగుతున్నాను .పిన్ని నోటిలో మొడ్డ స్పీడుగా కదులుతుంటే గొంతుతో హుం హుం హుం హుం …….అంటూ సౌండ్స్ చేస్తుంది. నేను ఇంకా వెర్రెత్తిపోయాను .అలా కొంచెం సేపు రాజీ పిన్ని గొంతు దెంగి, పట్టవే నా లింకా పట్టు తాగవే

కొట్టరా…. అదీఈ స్స్స్ష్హ్ష్ష్స్స్ స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ ………హుహ్హూ……….ఊఊఊఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్…….. కార్చేస్తున్నానురా………ఆ హ్హ్హాహహహహూ………ఊఊఊఊఊఊఊఊఊఊఊఊ……….. అంటూ రాజీ పూ తేనె వదిలింది. దానిని ఒక్క చుక్కకూడా లేకుండా జుర్రేసుకున్నాను .ఎక్కడ నేర్చావురా బాబ్బూఊ ఈజుర్రుకోవడం ,నీ నోరు పూకు దగ్గర పెట్టి లోపలికి లాగుతున్నావ్ చూడూ ,అలా చెస్తుంటే ప్రాణం జిల్లార్చుకుని పోతుంది .ఆ సుఖాన్నీ మాటల్లో చెప్పలేను అంది పిన్ని. ఆలా మాట్లాడేసరికి నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాను. రజీ.. అన్నాను .ఏంటి రా రసికుడా అంత ముద్దుగా పిలిచావ్ అంది .నా మొడ్డ కుడవ్వే అన్నాను .ఓస్ దీనికోసమేనా అంటూ అప్పటికే ఇరన్ రాడ్డులాగా తయారయ్యిన నా మొడ్డని చేతిలోకి తీసుకుని ,ఎర్ర బాల్ మీద చర్మం వెనక్కి తీసి పైనుండీ కిందకి ముద్దులు పెడుతూ నా మొడ్డ గోలీలని నోట్లోకి తీసుకుని చీకి వదిలింది .అబ్బాబాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ అని మూలిగాను. ఇంకోదానిని కూడా అల్లగే చీకవే నా బంగారు లంజ ……….అన్నాను .ఇంకో బాల్ని నోట్లో పెట్టుకు ఇని ముని పంటితో కొరికింది .హుహుహుహుహుహుహుహు ..ఊఊఊఊమ్మ్మ్మ్మ్…..మ్మ్మ్మ్మంస్స్స్స్స్స్స్స్ష్స్ష్హ్హ్ ………..ఒసేఏయ్య్య్య్య్య్య్ ఆబ్బబబా చంపేస్తున్నావ్ కదే ………..ఏఏఏఏ అమ్మో ఓఓఓఓఓఓ ………….ఏమి సుఖం గా ఉందో తెలుసాఅ?? ఇంకోసారి ఆలాగే కొరకవే నా గుల పూకు ముండా, కొరకవే ఏఏఏ ….అంటూ వెర్రేత్తిపోయి అరుస్తున్నాను .కింద చినమ్మ మళ్ళి నోట్లో పెట్టుకుని పెదాలతో గట్టిగా నొక్కి నోట్లోకి జుర్రింది. నాకు చెప్పలేని హాయి కలుగుతుంది .ఊఒసే……….ఏఏయ్య్య్య్య్య్య్… ఏమి చేస్తున్నావే ఏఏ… నీ లంజ కళలన్నీ నా మొడ్డ మీద ప్రయోగించవే నా కసి లంజ………. చినమ్మ నీ అమ్మని దెంగా బలే చేస్తున్నవే ,ఊఊఊఊ……….హూహుహుహుహుహుహ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్…….. కొరుకు అంటూ అరుస్తున్నాను .రాజీ మాత్రం అలాగే కొరుకుతూ మళ్ళీ నా మొడ్డంతా ముద్దులు పెడుతూ ,పైకి వచ్చి నా మొడ్డని నోట్లోకి పెట్టుకునిది అది సరాసరి రాజీ అంగుడికి తగిలింది .పిన్ని అప్పటికే బాగా కసెక్కిపోయి ఉండటం తో ,నా మొడ్డని తన గొంతులోకి పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఆ పనిలో చినమ్మకి నేను కూడా హెల్ప్ చెశాను, రాజీ తల మీద చేతులు వేసి నా మొడ్డని చినమ్మ గొంతులోకి ఒక్క తోపు తోశాను. మొత్తం మొడ్డ అంతా గొంతులోకి దిగ బడింది .చినమ్మ ఊపిరాడక కళ్ళూ తేలేసింది .నా వట్తలు కొరికిన గుల నాకింకా తగ్గలేదు .అది ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుని ,రాజీ గొంతులో ఉన్న నా మొడ్డని ఊపడం స్తార్ట్ చేశాను .నిదానంగా మొదలెట్టి కొంచెం కొంచెం స్పీడ్ పెంచుతూ రాజీ చినమ్మ గొంతుని నా మొడ్డతో దెంగి దెంగి …ఒసేఏఏయ్య్య్య్య్య్….. నా బాబాయి పెళ్ళామా నా రంకు లంజా పట్టవే…..ఏఏఏ …..నా మొడ్డ లింఖా పట్టు అంటూ నా రసాన్ని చినమ్మ్ గొతులోనే కార్చేశాను .

ఒక సారి కారే సరికి నాలోని కామాగ్ని కొంచెం చల్లరింది .నా మొడ్దని చిన్నమ్మ గొంతులోనుండీ బయటకి తీశాను.
చెప్పవే ఎక్కడ పెట్టి దెంగనూ అన్నాను. ఏంటిరా ఇప్పుడే గా కార్చావ్ మళ్ళీ రడీనా అంది రాజీ. నీ లాంటి అందమైన కసి పూకు లంజ… ఉండాలి కానీ ఎన్ని సారలైనా అపకుండా దెంగే దమ్ము ఉందే నాకు అన్నాను .చెప్పవే ఏబొక్క లోపెట్టను అన్నాను చెప్పను కదా నీ గాడిద మొడ్డ ఒక్కసారే పూకులో తోసేసరికి, నా పూకు చిరిగి ఆ భాదతో నీ దెంగుడు సరిగా ఎంజాయ్య్య్య్య్ చెయ్యలేక పోయాను ,ఒకసారి నీ దెంగుడు సుఖాన్ని రుచి చూపించి ,ఆతర్వాత నీ ఇష్టం వచ్చిన బొక్కలో పెట్టి దెంగుకో నీకు అల్రడీ చెప్పను కదా, నీ మొడ్డ పట్టే బొక్కలన్నీ నీకు
Categories: sexstories