రాజ్యం – Part 2

సునందాదేవి : ఎవరక్కడా అని అన్నది.
చెలికత్తె వచ్చి ముందు వినయంగా నుంచుని ఉంది
సునందాదేవి: మేము మంత్రిగారితో రాజ్యవిస్తరణకు కావలసిన ఎత్తుగడలగురించి విశదంగా చర్చిస్తున్నాం మా ఆదేశం లేకుండా లోనికి ఎవ్వరిని ప్రవేశపెట్టవద్దు. నేను పిలిచేవరకూ మీరు కూడా వెలుపలి ద్వారం దగ్గర ఉండండి నాకు ఏదన్న అవసరం వస్తే గంట కొడతాను అప్పుడు రావచ్చు అంది.
చెలికత్తె: చిత్తం రాణీవారు అంటూ వెనక్కి వెనక్కి అడుగులువేస్తూ వెళ్ళిపోయింది
మంత్రిగారిని వెంటపెట్టుకుని సునందాదేవి ఏకాంత మందిరం లోనుండీ ఆంతరంగిక మందిరంలోకి వెళ్ళింది. అక్కడ ఉన్నా శయన మందిరం మీద కూర్చుని ఊమ్మ్ మంత్రి వర్యా ఇంక చుపించండి మందన దండపు విశ్వరూపాన్ని.
ఆ ఏకాంత మందిరంలోకి ఇంకకు ముందెన్నాడూ మంత్రి వర్యులు వచ్చిందే లేదు అక్కడ ఉన్నా అపురూపమైన రతీకేళి లో ములిగితేలుతున్నా శిల్పకళ మంత్రిగారిని మరింత ఉచ్చాహపరుస్తుంది. అబ్బహ్ శయన మందిరం ఇలా ఉంటే కామ కోరికలు వాటంతట అవే పుడతాయ్ అనుకున్నారు మంత్రిగారు.
మహారాజు గారు రాణీ గారు ఇద్దరూ మైధూన క్రీడకి పెద్దపీటవేసరని చెప్పకనే చెపుతున్నాయి ఆ శిల్పకళలు.
అదేపనిగా వాటికేసి చూస్తున్నా మంత్రి గారిని చూసి ఏమండీ మంత్రివర్యా ఆ బొమ్మలు చూడడం తోనే సరిపేట్టేసేలా ఉన్నారే ?? అంది.
మంత్రి : అదేమి లేదు మహారాణీ అద్భుతమైన శిల్పకళ ఉంటే ఆస్వాదిస్తున్నాను అన్నారు.
సునందాదేవి : అది సరేగాని నేను ఒకటి అడుగుతాను నిజం మనసులోదాచుకోకుండా బయటకి చెపుతారా??
మంత్రి : అయ్యోఓ తమరు అడగడం నేను చెప్పకపోవడమా?? అడగండి.
సునందాదేవి : నామీద తమరి కన్ను ఎప్పుడన్నా పడిందా అని
మంత్రి గారు : అబ్బహ్ బలే చిక్కు ప్రశ్న వేశారే ఈవిడ ఇప్పుడేమి చెప్పాలి అని మనసులో అనుకుని ఇంతవరకూ వచ్చాకా ఇంకా దపరికాలు ఎందుకూ ఏదైతే అది ఔతుంది అనుకుని ఎందుకు పడలేదు తమరి అందం ఏమన్నా మామోలు అందమా?? అని దండయాత్రనుండీ ఇప్పటివరకూ రాణీగారి అందాలని తన కళ్ళతో మనసుతో ఎలా జుర్రుకున్నారో చెప్పారు.
సునందాదేవి : అబ్బహ్ ఏమో అనుకున్నాను రసికుడివే.
మంత్రి : తమలాంటి రసిక సిఖామణి నాతో రమించడానికి సిద్దంగా ఉందని తెలిశాకా నాలో రసికత్వం ఇంకా పెరిగింది రాణీవారూ.
సునందాదేవి : అబ్బహ్ ఇంకా ఆలశ్యమెందుకూ ఈరాణీ నీ రాణీ అయ్యకా. రా వచ్చి నన్ను అల్లుకుపో నాలో పొంగుకొస్తున్నా తాపాన్ని తీర్చు.
మంత్రి గారు కూడా వెళ్ళి సునందాదేవి పక్కన శయన తల్పం మీద కూర్చుని ఇక్కడ ఉన్నా ఒక్కో శిల్పం ఒక్కో రతీ భంగిమలో క్రీడించుకుంటుంటే వాటిని చూస్తున్న మనకి కూడా అలా క్రీడించాలి అన్నా అలోచన వస్తుందనే కదా మహారాణీ ఈ శిల్పాలని ఇక్కడ పెట్టించింది అన్నారు.
సునందాదేవి : ఈ మందిరంలో 32 శిల్పాలు ఉన్నాయి. ఒక్కోక్కటీ ఒక్కోఓ భంగిమలో రమించుకుంటూ ఉంటాయి. వీటిని ఇక్కడ పెట్టించిన ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఏదో ఒక శిల్పం దగ్గర ప్రారంభించి దాని తదుపరి, దాని పక్కన ఉన్నా శిల్పం ఆ తదుపరి దాని పక్కన ఉన్నా శిల్పం అలా ఆ శిల్పాలు ఏరకమైన భంగిమలో రమిస్తున్నాయో ఆరకం గా ఇక్కడ ఈ శయన తల్పం మీద ఉన్నా వాళ్ళు కూడా రమించాలని మా ఉద్దేశ్యం.
అప్పటివరకూ ఏదో శృంగార శిల్పాలు అనుకున్న మంత్రిగారికి రాణీ వారు చెప్పిన మాటలతో మరొక్కసారి ఆ శిల్పాలని గమనించారు. నిజమే ఇక్కడ ఉన్నా ప్రతీ శిల్పం ఒక్కో రతీ భంగిమలో రమిస్తున్నాయి అవి శయన తల్పానికి చుట్టు అమర్చి ఉన్నాయి. అబ్బహ్ అద్భుతమైనా ఆలోచన అనుకుని.
ఈ అలోచన మా మహారాజు గారిదా తమరిదా అన్నారు.
ఆలోచన నాది అమలు పరిచింది మీ రాజు గారు అంది సునందాదేవి.
అద్భుతమైన ఆలోచన దేనిలోనైనా మీకు మీరే సాటి అన్నారు మంత్రి
ఉమ్హ్ మీరు మీకు బాగా నచ్చిన భంగిమని ఎంచుకోండి అదే మీ మొదటి భంగిమగా మొదలు పెట్టి ఆ తరవాత దాని ప్రక్కదీ ఆతరవాత ఇంకోటి చప్పునా ఇక్కడ ఉన్నా 32 భంగిమల్లోనూ రమించాలి అంది.
అమ్మోఓ అంత ఓపిక ఉండొద్దూ అన్నారు మంత్రి.
సునందాదేవి : మహామంత్రి గారు అతి భలవంతులూ ద్రుడ శరీరం కలిగిన వారనుకున్నాను మీరు అప్పుడే అమ్మో అంటే ఎలా అంది కొంటెగా ఆటపటిస్తున్నట్టు.
మంత్రి గారు : తమరికేం ఏమన్నా చెపుతారు మీరు చక్కగా శయనిస్తుంటే మేము మాత్రం తమరి పైకెక్కి నడుమూపుతూ రమించాలి.
సునందాదేవి : హహహ మంత్రివర్యులు బలేవారే మీరు ఇక్కడ ఉన్నా శిల్పాలని సరిగ్గా గమనించినట్టు లేరు. ఈ శిల్పాలలో పురుషుడు ఒక్కడే రమించడు పురుషుడితో సరి సమానం గా స్త్రీ కూడా రమిస్తుంది. ఒక్కో భంగిమలో పురుషుడు శయనిస్తుండగా స్త్రీ రమించేవి కూడా ఉన్నాయి ఒకసారి పరిసీలించి చూడండి.
మంత్రి గారు మళ్ళి అన్ని శిల్పాలని పూర్తి దృస్టి సారించి చూశారు తమరు అన్నది నిజమే పురుషుడు ఒక్కడే శ్రమించల్సిన అవసరం లేదిక్కడ అబ్ధుతం అతి మనోహరం మీ యొక్క కామశాస్త్ర ప్రావీణ్యానికి ఇవే నా జోహారులు అన్నారు.
మంత్రివర్యా ఏ భంగిమతో మన రతీక్రీడని ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్నారు అంది సునందాదేవి అదే పరిశీలిస్తున్నాను రాణీవారూ మీలాంటి అపురూప సౌందర్యవతిని మొదటిసారి రమిస్తూ కూడా ఎప్పుడూ పాత చింతకాయ పచ్చడిలా పురుషుడి కింద స్త్రీ ఉండె పద్దతినే ఎందుకా అని అలోచిస్తున్నా అన్నారు.
సునందాదేవి : ఐతే నన్ను రమించమంటారా??
మంత్రి : మీరు సరే అంటే అంతకన్నానా…
సునందాదేవి : ఐతే మీరు ఉపరతిలో విజ్రుంభించండి ఆ తరవతి ఘట్టం నేను విజుంభిస్తాను.
మంత్రి : ఉపరతిలలో మీకు బాగా నచ్చినదేంటో శలవిస్తే అలా మొదలుపెడతాను.
సునందాదేవి : క్రోత్త మగాడితో రతీక్రీడ జరిపేటప్పుడు కూడా నాకు తెలిసిన పద్దతులే అవలంభిస్తే ఇంక మాకు క్రొత్త రుచి తెలిసేదెలా?? అందుకని మీ పద్దతులు మీరు ప్రయొగించండి.
మంత్రి : ఐతే మీ ఒంటిమీద ఉన్నా వజ్ర వైడ్యూర్యాలు పొదిగిన ఆభరణాలు తీసి పక్కన పెడతారా??
సునందాదేవి : ఈ ఆభరణాలని నా ఒంటిపై అలంకరించేది వీటిని తీసి ఇంకో ఆభరణాలని మార్చేది కూడా చెలికత్తెలే కాబట్టి వీటిని ఎలా తొలగించాలో ఏది ఎక్కడ అమర్చారో కుడా నాకు తెలియదు కావాలంటే మీరు ఒకసారి ప్రయత్నించండి కుదిరితే అన్ని ఆభరణాలు నా ఒంటిపైనుండీ ఒలచి ఇక్కడ పెట్టండి అంటూ పక్కనే ఉన్నా ఆభరణాల పెట్టెను చూపించింది.
మంత్రి : రాణీవారూ మరి మహరాజు గారితో రమించేటపుడు కూడా …??
సునందాదేవి : మీ అనుమానం నిజమే మీ రాజుగారే వీటిని నా పైనుండీ తీసి ఆ తరవాత రమిస్తారు.
ఐతే పూర్వం నుండీ అవలంభిస్తున్న పద్దతిని నేను మార్చడం ఎందులకూ రాణీ వారూ కొద్దిగా ఇటువైపు తిరగండీ అని రాణీ రెండు జబ్బలమీద తన రెండు చేతులూ వేసి తన వైపుకి తిప్పుకున్నారు మంత్రి.
అలా మంత్రిగారి చేతి శ్పర్శ తగిలేసరికి సునందాదేవి శరీరం పులకించింది మంత్రిగారికి అనువుగా తిరిగి కూర్చుంది.
మంత్రిగారు ముందుగా రాణీవారి కేశాలకు అలంకరించిన ఆభరణాలని ఆ తదుపరి కర్ణాభర్ణాలు పిదప మెడలో దరించిన కంఠాభరణాలు మెడలో వేలాడే వజ్ర వైడూర్యాలు పొదిగిన హారాలు, రత్న హారాలు, ముత్యాల హారాలు ఒక్కొటిగా ఒలుస్తూ పక్కన ఉన్నా ఆభరణాల పెట్టెలో పెడుతున్నారు మంత్రిగారు.
మెడలో ఉన్నా హారాలు వలచిన పిమ్మట రాణీవారి వృక్షోజాలమీద వాటిని కప్పి ఉంచే ఏడు వరసల బంగారు గొలుసుల సమూహం రాణీవారి రెండు వృక్షోజాలని కప్పి ఉంచుతూ వాటికిందుగా రాణీవారి జఘనం పై వరకూ వేళాడే గొలుసుల సమూహాన్ని తీసే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు మంత్రివర్యులు. ఆ గొలుసుకు చాలా చోట్ల కొక్కెములు కలవు ఆ కొక్కెములని రాణీవారి మేని ముసుగులో ఉన్నా రవికకి తగిలించి అలంకరిస్తారు చెలికత్తెలు వాళ్ళకైతే ఏది ఎక్కడ పెట్టారో తెలుసుకాబట్టి సునాయాసంగా తీయడానికి వీలవుతుంది. అదే క్రొత్తవారు ఆ గొలుసుని తీయడానికి చాలా శ్రమించవలసిందే. ఇప్పుడూ మన మహామంత్రిగారు పడే అవస్త కూడా అదే. ఏకొక్కెం ఎక్కడ పెట్టారో తెలియక తికమకపడుతున్న మంత్రిగారి పాట్లు చూసి సునందాదేవి ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ నన్ను సాయం చెయ్యమంటారా అంది.
మంత్రి : మీకు ఆభరణాలు ఎలా తీయాలో తెలియదు అన్నారు కదా.
సునందాదేవి ఈ ఒక్కదాని గురించి తెలుసుకున్నా ఎందులకనగా మొదటిసారి దీనిని తీసే సమయములో మీ మహారాజుగారు కూడా మీలాగే అయ్యోమయ్య పరిస్తితిలో పడ్డారు అదులకే ఆతరువాతనుండీ నేను దీనిని తీసేమార్గాన్ని నేర్చుకున్నాను అంది.
మంత్రి : బ్రతికించారు లేకపోతే ఈ ఒక్క ఆభరణంతోనే చీకటిపడేలా ఉంది.
సునందాదేవి : దీనికి అంత శ్రమించవలసిన అవసరం లేదు ఇదిగో ఇది చూశారా అంటూ తన రెండు వృక్షోజాల మద్య రవికకి తగిలించిన కొక్కెం చూపించి దీనిని తీస్తే సరి అంటూ దానిని తప్పించింది అంతే వెంటనే ఆ గొలుసుల సమూహం మొత్తం రాణీవారి నుండి విడిపోయి ఆమె వడిలో పడింది.
అబ్బహ్ ఇంత సులువైన పద్దతి ఉందా ఆచర్యం. మీరు ఏది చేసినా అద్భుతమే అన్నారు రాణీని చూస్తూ.
సునందాదేవి : ఆభరణాలు తొలగించడానికి మాత్రం నానా పాట్లు పడ్డారు కానీ పొగడడానికి మాత్రం ముందే ఉన్నారే మంత్రివర్యులూ.. అంది మూతి తిప్పుకుంటూ
అబ్బహ్…! మిగిలిన ఆభరణాలను కూడా ఇప్పుడే తియ్యవలసిందే అంటారా?? అన్నారు సునందాదేవి అందాలని అంత దగ్గరగాచూసి తనని తాను నిగ్రహించుకోలేక.
మంత్రిగారి ఆతరంగం తెలుసుకున్నా సునందాదేవి ఇంకా వడ్డాణాలు తొలగిస్తే ఆభరణాల తొలగింపు పూర్తైనట్టే గా అంది కొంటెగా.
అమ్మోఓ ఈ వడ్డాణానికి ఎన్ని కొక్కెములు పెట్టించి వాటిని ఎక్కడెక్కడ దోపించుకున్నారో అన్నారు రాణీవారి నడుముకున్నా మువ్వల గొలుసుల సమూహ వడ్డాణన్ని చూస్తూ.
సునందాదేవి పకపకా నవ్వి మంత్రిగారు చతురులే.
సరే దాని కిటుకూ చెపుతునాను వినండి నా చీర కుచ్చిళ్ళ మీద ఒక పథకం వేళాడుతుంది కదా దాని కిందుగా ఒక కొక్కెం నా పొత్తికడుపు క్రింద చీర కుచ్చిళ్ళకు దోపి ఉంటుంది దానిని తపిస్తే ఈ పిదురులని కప్పి ఉంచుతూ చుట్టు ఉన్నా రవ్వల గొలుసుల వడ్డాణం నా నుండి విడిపడుతుంది అంది.
ఏదే ఎక్కడా ఆ కొక్కేం అంటూ రాణీ వారి చీర కుచ్చిళ్ల మీద వేలాడే పతకాన్ని పైకి ఎత్తి చూస్తున్నప్పుడు మంత్రిగారి చేతివేళ్ళు కుచ్చిళ్ళకి తగిలి అసలే మాంచి కాకమీద ఉన్నా రాణీవారి ఉపస్తు జివ్వుమంది రాణీవారు తనకే తెలియకుండా హూమ్మ్మ్ అనే రతికూజితాన్ని ధ్వనించారు.
రాణీవారూ ఏమైనదీ అంటూ అక్కడ పెట్టిన చేతిని వెనక్కి తీసుకున్నారు మంత్రి అక్కడ మంత్రిగారి చేతి శ్పర్శ ని కళ్ళు మూసుకుని అనుభవిస్తున్నా సునందాదేవి మంత్రిగారి మాటలకి కళ్ళు తెరిచి అబ్భే ఏమి లేదు తమరు మీ పని కానివ్వండి అంది.
మీ గొంతు నుండీ తీయ్యటి రతీ కూజితం వినపడింది అన్నారు.
సునందాదేవి : హా అవును తమరి చేతి శ్పర్శ అసలే కోరికతో రగిలిపోతున్నా అక్కడ తగిలేసరికి అనుకోకుండా అలా వచ్చేసింది.
మంత్రి : అటులనా ఐతే వెంటనే ఈ వడ్డాణ సముదాయాన్ని కూడా మీనుండీ తప్పించి మీ వలువలు ఒలచి మీతో సంగమిస్తా అంటూ మళ్ళి రాణీ గారి కుచ్చీళ్ళ మీద ఉన్నా పతకాన్ని పైకి ఎత్తి దానికిందుగా చెతి వేళ్ళని లోనికి ప్రవేశపెట్టి అక్కడ పొత్తి కడుపుకింద కుచ్చిళ్ళకి తగిలించిన కొక్కాన్ని పట్టుకుని లాగే ప్రయత్నంలో తన చేతివేళ్ళు రాణీగారి పొత్తికడుపుకి తగిలేసరికి.
సునందాదేవి : మళ్ళి హామ్ము అంటూ కళ్ళు మూసుకున్నారు.
ఆ కొక్కెం తప్పించేసరికి రాణీ అన్నట్టుగానే రవ్వల గొలుసుల వడ్డాణం విడిపడింది ఆ తరవాత రాణీవారి నడుముకు ఉన్నా పెద్ద వడ్డాణం కూడా తీసి ఆభరణాల పెట్టెలో పెట్టి ఇంక రాణీ వారి రవి చూడని అందాన్ని కప్పిఉంచే వలువలు వలవడం మొదలెట్తారు మంత్రి గారు.