రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 26

భాస్కర్ రాము వైపు చూసి నవ్వుతూ తన బెడ్ రూం వైపు వెళ్తూ, “నేను ఇందాక వాళ్ళ బెడ్ రూం దగ్గర జరిగిన సంగతి అనిత రాముకి చెప్పలేదుకదా…అది తెలిసి రాము నా మీద కోపంగా ఉన్నాడా…నాకు ఏమీ అర్ధం కావడం లేదు…ఇప్పటికి రాము మాట వినడమే బెటర్,” అని అనుకుంటూ బెడ్ మీద పడుకున్నాడు.
అలా భాస్కర్ ఒక గంట సేపు రెస్ట్ తీసుకున్న తరువాత 11.30 కి కాలింగ్ బెల్ మోగడం వినిపించింది.
వెంటనే తన బెడ్ రూం డోర్ తీసుకుని డాక్టర్ గారిని తీసుకుని రాము తన గదిలోకి రావడం చూసాడు.
భాస్కర్ కూడా డాక్టర్ గారిని చూసిన వెంటనే విష్ చేసాడు.
డాక్టర్ బెడ్ పక్కనే ఉన్న చైర్‍లో కూర్చుని భాస్కర్ హెల్త్ చెక్ చేసి కొత్త మెడిసిన్ రాసిచ్చాడు.
అంతలో అనిత ట్రేలో టీ తీసుకుని వచ్చింది.
ఆమెను చూడగానే బాస్కర్ కనురెప్ప వేయడం మర్చిపోయాడు.
అనిత కట్టుకున్న ఎల్లో కలర్ ట్రాన్స్ పరెంట్ చీరలో అనిత చాలా అందంగా ఉన్నది.
దానికి తోడు మేకప్ వేసుకోవడంతో ఇంకా అందంగా ఉన్నది, బొడ్డు కిందకు చీర కట్టుకున్నది.
తన వంకే కన్నార్పకుండా చూస్తున్న డాక్టరర్‍ని విష్ చేసి అక్కడ ఉన్న టేబుల్ మీద టీ పెట్టి రాము పక్కన వచ్చి నిల్చున్నది.
భాస్కర్ బెడ్ మీదే పడుకుని ఉన్నాడు.
“ఇవన్నీ ఎందుకండీ…నేను ఒక డాక్టర్ ని…పేషంట్ దగ్గరకొచ్చి వైద్యం చేయడం నా డ్యూటీ,” అన్నాడు.
“మీరు ఇక్కడి దాకా వచ్చి భాస్కర్ కి ట్రీట్ మెంట్ ఇస్తున్నారు…ఒక కప్పు టీనే కదా….తీసుకొండి,” అంటూ రాము తన చేతిని అనిత నడుం మీద వేసాడు.
డాక్టర్ కూడా అనిత నడుం వైపు చూస్తూ టీ కప్పు తీసుకుని టీ తాగడం మొదలుపెట్టాడు.

డాక్టర్ చూపు ఎక్కడున్నదో అనితకి అర్ధం అయ్యి కొంచె ఇబ్బంది పడింది.
వెంటనే అతని చూపుని మరలించడానికి అనిత, “డాక్టర్ గారు….ఇప్పుడు భాస్కర్ కి ఎలా ఉన్నదండీ….ఏమైనా improvement ఉన్నదా,” అని అడిగింది.
అనిత మాటలు విని డాక్టర్ భాస్కర్ వైపు చూసి మళ్ళీ అనిత నడుం మీద ఉన్న రాము చెయ్యి వైపు చూస్తున్నాడు.
దాంతో డాక్టర్ తన చూపు తిప్పుకోకుండానే, “కొంచెం improvement ఉన్నది…. కాని భాస్కర్ కి బాగవడానికి ఇంకొంచెం ట్రైం పడుతుంది,” అంటూ అనిత నడుం వైపు చూసి, మళ్ళీ ఆమె కళ్ళల్లోకి చూసాడు.
డాక్టర్ గారికి అనిత భాస్కర్ కి భార్య అవుతుందని, రాము వాళ్ళింట్లో వీళ్ళు ఉంటున్నారని తెలుసు, ఆయన అలా అనుమానంగా చూసే సరికి అనితకి వెన్నులో నుండి వణుకు లాంటిది వచ్చింది.
కాని రాము మాత్రం ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా తన చేత్తో అనిత నడుం మీద నిమురుతున్నాడు.
దాంతో అనిత డాక్టర్ వైపు చూస్తూ హస్కీగా, “ముందు టీ తాగండి,” అన్నది.
దాంతో డాక్టర్ కి ఆ ఇంట్లో పరిస్థితి బాగా అర్ధం అయింది.
ఆయన భాస్కర్ వైపు ఒక సారి జాలిగా చూసి అనిత కళ్ళల్లోకి చూసి, “అలాగే అనిత గారు,” అంటూ టీ తాగుతున్నాడు.
అనితకి పరిస్థితి చాలా ఎంజాయ్ మెంట్ గా ఉన్నది….దాంతో అనిత డాక్టర్ వైపు మత్తుగా చూస్తున్నది.
అది చూసి డాక్టర్ మడ్డ గట్టి పడుతున్నది….ఆయన ఎంత ప్రొఫెషనల్ అయినా ఒక అందమైన ఆడది అలా సెక్సీగా చూస్తుంటే ఏ మగాడికి మాత్రం మడ్డ లేవకుండా ఉంటుంది.
రాము మాత్రం ఇవేమి పట్టనట్టు తన చేత్తో అనిత నడుం మీద తియ్యకుండా అలానే ఉంచాడు.
టీ తాగిన తరువాత ఆయన దగ్గర నుండి కప్పు తీసుకుని కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.
అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఆమె వీపు వైపు డాక్టర్ కన్నార్పకుండా అలానే చూస్తున్నాడు.
తన భార్య వైపు రాము, డాక్టర్ గారు కసిగా చుస్తూ తమ ఫ్యాంట్లలో తమ మడ్డల్ని సరిచేసుకుంటుంటే చూస్తూ ఉండటం తప్ప ఏమీ చెయ్యలేకపోతున్నాడు.
రాము ఇదంతా గమనించి చిన్నగా నవ్వుకున్నాడు.
అనిత కూడా డాక్టర్ గారు తన ఫ్యాంటులొ మడ్డని సరిచేసుకోలేక ఇబ్బంది పడటం గమనించి నవ్వుకున్నది.
తరువాత కొద్దిసేపటికి రాము, డాక్టర్ గారు బెడ్ రూం లో నుండి హాల్లోకి వచ్చారు.
అక్కడ నుండి డాక్టర్ గారు వెళ్ళి పోయారు.
కొద్దిసేపటికి అనిత మధ్యాహ్నం బోజనం రెడీ చెయ్యగానే అందరు బోజనం చేసారు.
భాస్కర్ భోజనం చేసేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు అనిత వైపు చూస్తున్నాడు.
అంతలో సడన్ గా అనితకు దగ్గు వచ్చింది.
దాంతో రాము గబగబ గ్లాసుతో మంచినీళ్ళు ఇచ్చి తన చేత్తో ఆమె వీపు మీద నిమురుతు, “జాగ్రత్తగా తిను వదినా,” అన్నాడు.
అనిత మంచి నీళ్ళు తాగుతూ, “ఒక్కసారిగా దగ్గు ఎందుకు వచ్చిందో అర్ధం కావడం లేదు,” అన్నది.
భాస్కర్ అనిత వైపు చూసాడు….రాము చెయ్యి ఇంకా అనిత వీపు మీద ఉన్నది.
రాము అనిత వీపుని అలాగే ఆపకుండా నిమురుతున్నాడు.
కాని రాము అలా తన వీపు మీద రుద్దుతూ ఉంటే అనిత మొహంలో ఇబ్బంది అనేది కనబడలేదు, అది చూసి భాస్కర్ చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు.
రాము భాస్కర్ వైపు అసలు చూడను కూడా చూడలేదు, పైగా అతని ముందే అతని పెళ్ళాం వీపు నిమురుతున్నాడు.
రాము అనిత వైపు చూస్తూ, “ఇప్పుడు బాగుందా వదినా,” అని అడిగాడు.
అనిత తన భర్త భాస్కర్ వైపు ఒకసారి చూసి, “ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నది,” అన్నది.
రాము మళ్ళీ ఒకసారి అనిత వీపు నిమిరి తన చేతిని అక్కడ నుండి తీసాడు.’
అనిత ఇంకా భాస్కర్ వైపే చూస్తున్నది, భాస్కర్ తన వైపు చూస్తూ ఉండటం చూసి, “ఏమయింది….అన్నం తిను,” అన్నది.
దాంతో భాస్కర్ తల వంచుకుని అన్నం తింటున్నాడు.
భోజనం చేసిన తరువాత భాస్కర్ తన గదిలోకి వెళ్ళి మెడిసిన్ వేసుకుని హాల్లోకి వచ్చాడు.
రాము ఎవరితోనో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడు….అనిత అక్కడ లేకపోవడంతో, బెడ్ రూం వైపు చూసాడు.
బెడ్ రూం డోర్ కొద్దిగా తెరిచి ఉండటంతో అనిత బెడ్ రూంలో ఉన్నదని అర్ధం అయింది.
భాస్కర్ రాము వైపు చూసేసరికి రాము ఇంకా ఫోన్ మాట్లాడుతుండటంతో భాస్కర్ చిన్నగా బాల్కనీ లోకి వెళ్లాడు.
అలా అరగంట గడిచిన తరువాత హాల్లోకి వచ్చి చూస్తే రాము అక్కడ లేడు.
అంతలో మత్తుగా మూలుగుతున్నట్టు వినిపించే సరికి భాస్కర్ అటువైపు చూసాడు.
రాము బెడ్ రూం తలుపు గడి వేసి ఉన్నది.
ఇప్పుడు మూలుగులు ఆగిపోయి మంచం కదులుతున్న సౌండ్ వినిపిస్తున్నది.
అంతలో ఇంకో సారి గట్టిగా అనిత కలవరించిన సౌండ్ వినిపించిన తరువాత భాస్కర్ కి ఈసారి మంచం బాగా ఊగుతున్న సౌండ్ వినిపిస్తున్నది.
అలా భాస్కర్ తలుపు వైపే చూస్తుండగా సోనియా వచ్చి, “నాన్నా నాకు నిద్ర వస్తున్నది….పడుకుందాం రా,” అని అన్నది.
భాస్కర్ రాము వాళ్ళ బెడ్ రూం తలుపు వైపే చూస్తూ, తన బెడ్ రూంలోకి వచ్చి సోనియాను పడుకోబెట్టి తను కూడా బెడ్ మీద పడుకున్నాడు.
రాము వాళ్ళ గదిలో నుండి మంచం కిర్రు, కిర్రు మన్న శబ్దం ఇంకా ఎక్కువగా వస్తున్నది.
ఇప్పుడు అనిత కాలి పట్టీల సౌండ్ తో పాటూ మంచం కదులుతున్న శబ్దం కూడా వస్తున్నది.
భాస్కర్ బెడ్ రూం డోర్ దగ్గరకు వెళ్ళి చూద్దామనుకుని అంతలో అనిత ఇంతకు ముందు అలా చేసినందుకు కోప్పడిన సంగతి గుర్తుకు వచ్చింది.
ఇక ఆ శబ్దాలను వినలేక భాస్కర్ తన గది తలుపు మూసేసాడు….కొద్దిసేపటికి అలాగే నిద్ర పోయాడు.
అలా సాయంత్రం 6 గంటలకు భాస్కర్ నిద్ర లేచేసరికి హాల్లో టీవి సౌండ్ వినిపించి, హాల్లోకి వెళ్ళి చూస్తే, సోనియా టీవీలో కార్టూన్ చూస్తున్నది.

భాస్కర్ రాము వాళ్ళ బెడ్ రూం వైపు చూసాడు….డోర్ కొంచెం తెరిచి ఉన్నది.
దాంతో భాస్కర్ సోనియా వైపు చూస్తూ, “అమ్మ ఇంకా నిద్ర పోతున్నదా?” అని అడిగాడు.
సోనియా కార్టూన్ చూస్తూ, “రాము బాబాయ్, అమ్మ ఇద్దరు బయటకు వెళ్ళారు,” అన్నది.
అనిత కనీసం తనతో చెప్పకుండా రాముతో బయటకు వెళ్ళినందుకు భాస్కర్ ఆశ్చర్యపోయాడు.
భాస్కర్ కిచెన్ లోకి వెళ్ళి మంచినీళ్ళు తాగి రాము బెడ్ రూంలోకి వెళ్లాడు.
అక్కడ బెడ్ మీద దుప్పటి చిందరవందరగా ఉన్నది.
అలా కొద్దిసేపు బెడ్ వైపు చూసి భాస్కర్ హాల్లోకి వచ్చి పేపర్ చదువుతున్నాడు.
అప్పటికి టైం 7 అవుతుంది. రాము, అనిత వాళ్ళు ఉంటున్న అపార్ట్ మెంట్ కి వచ్చి బైక్ పార్కింగ్ లో పెట్టి, ఇద్దరు తమ ప్లాట్ వైపు నడుస్తున్నారు.
అక్కడ నుండి లిఫ్ట్ దగ్గరకు వచ్చి వెళ్దామనుకునేంతలో రాము అనితని మెట్ల దగ్గరకు లాగి వెనక నుండి వాటేసుకుని ఆమె వీపు మీద ముద్దు పెడుతున్నాడు.
అనిత కూడా తన నడుముని వెనక్కి తోసి తన పిర్రలను రాము మడ్డకి గట్టిగా ఆనించి, “అబ్బా….రాము….ఏం చేస్తున్నావురా…ఇంట్లోకి వెళ్దాం పద….మనం బయట మెట్ల మీద ఉన్నాం….నా మొగుడు పెళ్ళి అయిన దగ్గర నుండి ఎన్ని సార్లు నన్ను అనుభవించాడో, అంతకన్నా ఎక్కువగా నన్ను నువ్వు వాడుకున్నావు, అయినా నీకు కుతి తీరలేదా,” అన్నది.
“అయితే ఏంటి….నిన్ను ఇలా చూస్తుంటే ఆగలేకపోతున్నాను వదినా…..మనది సెకండ్ ఫ్లోర్, మధ్యలో అందరు తలుపులు వేసుకుని ఉంటారని నీక్కూడా తెలుసు,” అన్నాడు రాము.
అనిత తన పిర్రల మధ్యలో గుచ్చుకుంటున్న రాము మడ్డ కేసి ఇంకా తన పిర్రలను నొక్కుతూ, “బయటకు వచ్చే ముందే కదరా…నన్ను కసితీరా అనుభవించావు, మళ్ళీ అప్పుడే లేచిందేమిటి,” అన్నది.
“అది గదిలో నిన్ను అనుభవించాను…నాకు ఇప్పుడు మెట్ల మీద నిన్ను అనుభవించాలని ఉన్నది,” అన్నాడు రాము.
అనిత రాము వైపు చూసి నవ్వుతూ రాము కౌగిలి నుండి విడిపించుకుని, “ఇక్కడ చేసింది చాలు…..లోపలికి వెళ్దాం పద,” అన్నది.
అలా ఇద్దరు వాళ్ళ ఫ్లాట్ లోకి అడుగుపెట్టారు.
అలా లోపలికి వస్తుండగా రాము చెయ్యి అనిత నడుం మీద ఉండటం గమనించాడు.
లోపలికి రాగానే రాము అనిత నడుం మీద చెయ్యి తీసేసాడు.
అనిత నడుం మీద చెమట బిందువులు లైట్ వెలుగులో మెరుస్తున్నాయి.
“good evening రాము,” అని భాస్కర్ రాముని విష్ చేసాడు.
రాము భాస్కర్ వైపు చూసి తలాడించాడు.
కాని అనిత కనీసం భాస్కర్ వైపు చూడకుండా అక్కడే సోఫాలో కూర్చున్నది.