రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 26

బెడ్ మీద నుండి హాల్లోకి వచ్చిన భాస్కర్ కి రాము బెడ్ రూంలో నుండి అనిత మూలుగులు, మంచం కదులుతున్న శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి.
అలా వింటున్న భాస్కర్ కి మెయిన్ డోర్ ఓపెన్ చేసుకుని సోనియాను స్కూల్లో దింపిన తరువాత రవి టిఫిన్ తీసుకుని లోపలికి రావడం చూసాడు.
లోపలికి వచ్చిన రవి ముందు భాస్కర్ వైపు, తరువాత రాము వాళ్ళ బెడ్ రూం వైపు చూసాడు.
బెడ్ రూంలో నుండి అనిత మూలుగులు, మంచం కిర్రు కిర్రు మన్న శబ్దాలు విని భాస్కర్ వైపు తిరిగి, “టిఫిన్ తీసుకొచ్చాను…తిందురుగాని రండి,” అన్నాడు.
భాస్కర్ రవి వైపు అయోమయంగా చూసాడు…భాస్కర్ గుండె శబ్దం అతనికే వినిపిస్తున్నది.
రవి టిఫిన్ ప్యాకెట్ ఒకటి భాస్కర్ కి ఇచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చుని ఇంకో ప్యాకెట్ తీసుకుని టిఫిన్ తింటున్నాడు.
హాల్లో ఉన్న ఇద్దరికి లోపల రాము, అనితల మూలుగులు వినిపిస్తున్నా వాళ్ళు రాము బెడ్ రూం వైపు చూడలేదు.
భాస్కర్ టిఫిన్ చేయడం పూర్తి అయిన తరువాత అనిత పెద్దగా, “హా…హా…ఆహ్….అబ్బా…అలాగే….స్…స్,” అని మూలగడం వినిపించింది.
తరువాత నుండి ఇక ఏమీ వినిపించలేదు.
ఐదు నిముషాల తరువాత రవి ఫోన్ మోగేసరికి రవి ఫోన్ ఎత్తి అవతల మాటలు విన్న తరువాత, “అలాగే,” అని ఫోన్ పెట్టేసి టిఫిన్ పార్సిల్స్ తీసుకుని రాము బెడ్ రూం తలుపు కొంచెం తెరిచి లోపలికి వెళ్ళాడు.
రవి టిఫిన్ పార్సిల్ తీసుకుని అలా రాము బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళడం భాస్కర్ కి నచ్చలేదు అతని గుండె శబ్దం అతనికే వినిపిస్తున్నది.
రవి రాము వాళ్ళ బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళడం ఎందుకు నచ్చడం లేదో భాస్కర్ కి అర్ధం కావడం లేదు.
రవి బెడ్ రూంలోకి అడుగు పెట్టగానే లోపల అనిత బట్టలు నేల మీద ఒక్కొక్కటి ఒక్కో చోట పడి ఉండటం చూసి అతని గుండె వేగం పెరిగింది.
వాటి మీద రాము బట్టలు కూడా కింద పడి ఉన్నాయి.
రవి తన చేతిలోని టిఫిన్ పాకెట్లు అక్కడ టేబుల్ మీద పెట్టాడు.

“భాస్కర్ టిఫిన్ చేసాడా?” అని రాము అడిగాడు.

రాము వైపు చూసిన రవికి అక్కడ దృశ్యం చూసి నోట్లో తడి ఆరిపోయింది, కాని వెంటనే రాము వైపు చూసి, “ఇచ్చానండి….తినేసాడు,” అన్నాడు.
అప్పుడే అనిత బాత్‍రూమ్ లోనుండి బయటకు వచ్చింది.
ఒంటి మీద దుప్పటి భుజాల కింద నుండి కప్పుకుని ఉన్నది…నుదుటన బొట్టు అప్పటి దాకా జరిగిన శృంగారానికి గుర్తుగా చెరిగిపోయి ఉన్నది.
అనిత పొడవాటి జుట్టు కూడా జడ వేసుకోకపోవడంతో చెదిరిపోయి….పూలు అక్కడక్కడా జుట్టులో చిక్కుకుని ఉన్నాయి.
రవి బెడ్‍రూమ్‍లో ఉండటం చూసి అనిత మళ్ళీ వెంటనే అతని చూపుల వేడి తట్టుకోలేక బాత్‍రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది.
అది చూసి రాము అతన్ని బయటకు వెళ్ళిపోమన్నాడు.
రవి వెంటనే బయటకు వచ్చేసాడు.
అలా బయటకు వచ్చి తలుపు వేస్తుండగా అనిత మళ్ళీ బాత్‍రూమ్ లోనుండి బయటకు రావడం చూసాడు.
అలా అనిత బయటకు రావడం చూడగానే రవి తలుపు వేస్తూ లోపలికి చూడగా అనిత చిన్నగా నవ్వుతూ మెల్లగా బెడ్ దగ్గరకు వస్తుండటం చూసాడు.
అనితని అలా చూసేసరికి రాము వెంటనే ఆమెను దగ్గరకు లాక్కుని ఆమె చెవిని చిన్నగా కొరుకుతూ తన చేతులతో అనిత భుజాలను నిమురుతున్నాడు.
అనిత మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని తన పెదవిని పంటితో కొరుక్కుంటున్నది.
అలా చూస్తుండగా అనితకు డౌట్ వచ్చి కళ్ళు తెరిచి డోర్ వైపు చూసింది.
అక్కడ రవి కనిపించడంతో అనిత కోపంగా రవి వైపు చూసింది.
అది చూసి రవి వెంటనే తలుపు గడి వేసేసాడు.
అలా తలుపు తెరిచినప్పుడు భాస్కర్ కి నేల మీద ఎర్రగా ఏదో పొడవైన గుడ్డ కనిపించింది.
అది చూడగానే భాస్కర్ గుటకలు మింగుతూ దాని వైపు చూసాడు.
అదేమిటో భాస్కర్ చూసేలోపు రవి లోపలికి వెళ్ళి టిఫిన్ ఇచ్చి మళ్ళీ బయటకు వచ్చి తలుపు వేసి వెళ్ళిపోయాడు.
అలా టిఫిన్ చేసిన రాము, అనిత మధ్యాహ్నం దాకా బయటకు రాలేదు.
మధ్యాహ్నం భోజనం చేసిన తరువాత మళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకోవడానికి బెడ్ రూంలోకి వెళ్తున్నారు.
తన పెళ్ళాం రాముతో బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళడం భాస్కర్ చూసి కూడా ఏమీ అనలేకపోతున్నాడు.
ఆ రోజు సాయంత్రం సోనియా స్కూలు నుండి వచ్చిన తరువాత హాల్లో కూర్చుని భాస్కర్, అనిత, రాము టీ తాగుతున్నారు.
టీ తాగిన తరువాత రాము అనిత వైపు చూస్తూ, “నీకు ఇంకా నడుం కింద నొప్పిగా ఉన్నదా వదినా?” అని అడిగాడు.
అనిత రాము మాటలకు ఒక్కసారిగా బిత్తరపోయి తన మొగుడు భాస్కర్ వైపు చూసి మళ్ళి రాము వైపు చూసి, “అవును….చాలా నొప్పిగా ఉన్నది,” అన్నది.
దాంతో భాస్కర్ అనిత వైపు చూసి, “ఏమైంది అనిత….నడుం నొప్పి ఎందుకు వచ్చింది….ఏం పని చేసావు?” అని అడిగాడు.
అనిత వెంటనే, “నిన్ని రాత్రి బాత్ రూంలో కాలు జారింది,” అన్నది.
“కొంచెం జాగ్రత్త అనిత,” అని భాస్కర్ అనితని కోప్పడ్డాడు.
“ఏం మాట్లాడుతున్నావు భాస్కర్….అసలే వదిన కాలు జారి నొప్పితో బాధ పడుతుంటే….ఓదార్చాల్సిందిపోయి… అరుస్తున్నావేంటి…బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళి ఆయిల్ బాటిల్ తీసుకురా మసాజ్ చేద్దాం,” అన్నాడు రాము.
రాము మాటలు విన్న అనిత ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయింది.
రాము తన మొగుడిని అరుస్తున్నా భాస్కర్ ఏమీ మాట్లాడలేకపోవడం పైగా భాస్కర్ మెదలకుండా లోపలికి వెళ్ళి ఆయిల్ బాటిల్ తేవడంతో అనిత భాస్కర్ వైపు అలానే చూస్తున్నది.
బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి ఆయిల్ బాటిల్ తెస్తున్న భాస్కర్ కి సోఫాలో అనిత బోర్లా పడుకోవడం, ఆమె తొడల దగ్గర రాము కూర్చుని ఉండటం చూసి భాస్కర్ కి మళ్ళీ గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటున్నది.
అనిత జాకెట్ వెనక వైపు కూడా కొద్దిగా ఉండే సరికి వీపు మొత్తం చక్కగా కనిపిస్తున్నది.
ఆయిల్ బాటిల్ తీసుకొచ్చిన భాస్కర్ వైపు చూసి, “నేను చెప్పినప్పుడు ఆయిల్ నా చేతిలో పొయ్యి,” అన్నాడు రాము.
రాము తన చేతులను భాస్కర్ వైపు చాపాడు రాము.
భాస్కర్ తన చేతిలో ఉన్న ఆయిల్ రాము చేతిలో పోస్తూ జరగబోయేది తలుచుకుని గుటకలు మింగుతున్నాడు.
రాము తన చేతిని అనిత వీపు మీద పెట్టి ఆయిల్ తో మసాజ్ చేస్తున్నాడు.
భాస్కర్ అనిత వైపు చూసాడు….కాని తన వీపు మీద రాము చేతులు కదులుతున్నాయన్న ఆలోచన లేకుండా నేల వైపు చూస్తున్నది.
పరాయి మగాడి స్పర్స తగిలితే కనిపించే విసుగు, కంగారు అనిత మొహంలో కనిపించడం లేదు.
అలా పది నిముషాలు రాము అనితకి మసాజ్ చేస్తుంటే భాస్కర్ రాము చేతిలో ఆయిల్ పోస్తున్నాడు.
ఈ మధ్యలో అనిత రెండు సార్లు తన మొగుడు భాస్కర్ వైపు చూసింది.
పరాయి మగాడు తన భార్య వీపు మీద మసాజ్ చేస్తుంటే మెదలకుండా ఉన్న తన మొగుడు భాస్కర్ వైపు ఒకసారి అసహ్యంగా చూసి మళ్ళీ తల తిప్పుకుని నేల వైపు చూస్తున్నది.
తరువాత వెంటనే అనిత తల వెనక్కి తిప్పి తన నడుం వైపు చూసుకుంటూ, “రాము….కొంచెం ఇటు వైపు కూడా మసాజ్ చెయ్యవా?” అని రాముకి తన చేత్తో చూపించింది.
దాంతో రాము భాస్కర్ వైపు తిరిగి, “కొంచెం ఇక్కడా ఆయిల్ పొయ్ భాస్కర్,” అని అన్నాడు.
భాస్కర్ రాము చెప్పిన చోట ఆయిల్ పోస్తూ, అనిత వైపు చూసాడు, అనిత కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నది.
రాము అనిత నడుముని గట్టిగా పట్టుకుని మసాజ్ చేస్తున్నాడు.
అలా కొద్దిసేపు మసాజ్ చేసిన తరువాత రాము భాస్కర్ తో, “ఆయిల్ బాటిల్ తీసుకెళ్ళి బెడ్ రూంలో పెట్టుకో,” అని అక్కడ నుండి లేచి చేతులు కడుక్కోవడానికి వెళ్ళాడు.

భాస్కర్ ఆయిల్ బాటిల్ లోపల పెట్టి హాల్లోకి వచ్చే సరికి అనిత అలానే సోఫాలో పడుకుని టీవి చూస్తున్నది.
రాము చేతులు కడుక్కుని వచ్చి అనిత కాళ్ళ వైపు సోఫాలో కూర్చున్నాడు.
రాము ఒక చేత్తో టివి రిమోట్ తో చానల్స్ మారుస్తూ, ఇంకో చేతిని అనిత తొడల మీద వేసాడు.
అది చూసిన భాస్కర్ తన భార్య తొడల మీద చెయ్యి వేసిన రాముని ఏమీ అనలేక కోపాన్ని దిగమింగుకుని, తను కూడా టీవి చూస్తున్నాడు.
భాస్కర్ అక్కడే ఉన్నాడని అనిత కాని రాము కాని సర్దుకుని కూర్చోవడం కాని చేయడం లేదు, పైగా అతను అక్కడ లేనట్టే ఇద్దరు ప్రవర్తిస్తున్నారు.
ఆయిల్ తో తడిచి మెరిసిపోతున్న తన భార్య వీపు వైపు భాస్కర్ చూసాడు.
చేతులకు పెట్టుకున్న హెన్నా అనిత మొహంలో కనిపిస్తున్న ఒక రకమైన వెలుగు, అన్నీ కలిపి భాస్కర్ కి అనిత చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నది.
భాస్కర్ అనితతో నిన్నటి నుండి ఇంట్లో జరిగుతున్న వాటి గురించి అడుగుదామనుకున్నాడు….కాని రాము బయటకు వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే ఉండటంతో భాస్కర్ కి ధైర్యం చాలలేదు.
అప్పటికి టై రాత్రి 11 అయింది.
భాస్కర్ తన బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి పడుకుని పైకి చూస్తూ ఆలోచిస్తున్నాడు.
కాని పక్క రాము బెడ్ రూంలో….బెడ్ మీద రాము బట్టలు లేకుండా పడుకుని ఉండగా, భాస్కర్ భార్య అనిత కూడా ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా రాముని కౌగిలించుకుని పడుకున్నది.
అప్పటికి రాము అనితని కసితీరా అనుభవించిన తరువాత అనిత బాత్‍రూమ్ లోకి వెళ్ళి శుభ్రంగా కడుక్కుని మళ్ళీ బెడ్ మీదకు వచ్చి రాముని గట్టిగా కౌగిలించుకుని తన చేత్తో రాము ఛాతీ మీద చిన్నగా నిమురుతూ తల పైకి ఎత్తి అతని మొహంలోకి చూసి నవ్వలేక నవ్వుతున్నది.
దాంతో రాము కూడా అనిత వైపు చూసి నవ్వుతూ ఆమె నుదురు మీద ముద్దు పెట్టుకుని, “ఏంటి ఏదైనా అడగాలనుకుంటున్నావా,” అనడిగాడు.
రాము అలా అనగానే అనిత ఆశ్చర్యంగా రాము వైపు చూసి, “నీకెలా తెలుసు,” అనడిగింది.
“నీ మొహంలో ఆర్టిఫిషియల్ నవ్వు చూసి…నన్ను ఏదో అడగాలనుకుంటున్నావు….అది నన్ను అడగాలా వద్దా అని సంశయిస్తున్నావు,” అంటూ రాము తన చేతిని అనిత నడుము మీదకు పోనిచ్చి ఇందా దగ్గరకు లాక్కున్నాడు.
కాని అనిత రాము వైపు డౌట్‍గా చూస్తూ, “కాని నీకు కోపం వస్తుందేమో అని భయంగా ఉన్నది,” అన్నది.
“నా అనిత మీద నాకు కోపం ఎప్పుడూ రాదు….నీకు ఇష్టం లేని పని ఏదీ చెయ్యను….చెయ్యాలనే ఆలోచన రాదు కూడా…భయపడకుండా ఏమడగాలనుకుంటున్నావో అడుగు,” అన్నాడు రాము.
అనిత : అడిగిన తరువాత మళ్ళీ నా మీద కోప్పడకూడదు…
రాము : అలాగే….కోప్పడనులే…..
అనిత : ఇంకో విషయం….