రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 26

కాని ఏమీ సరిగ్గా వినిపించలేదు…..దాంతో భాస్కర్ మళ్ళీ టీవీ చూస్తూ, తన చేతికి ఉన్న వాచిలో టైం చూస్తే 8.30 అయింది.
దాంతో భాస్కర్ మళ్ళీ టీవిని mute లో పెట్టేసరికి కాలి పట్టీల సౌండ్ వినిపించింది.
అనిత బయటకు వస్తున్నది అనుకున్నాడు, కాని బాత్ రూం డోర్ సౌండ్ వినిపించేసరికి అనిత బాత్ రూంలోకి వెళ్తున్నది అని అనుకున్నాడు.
భాస్కర్ మళ్ళీ టీవి చూస్తున్నాడు….పది నిముషాలు గడిచిన తరువాత బెడ్ రూం డోర్ తీస్తున్న శబ్దం వినిపించే సరికి భాస్కర్ తల తిప్పి అటువైపు చూసాడు.
అనిత బెడ్ రూం తలుపు తీస్తూ, కింద పడి ఉన్న బ్రాను కాలితో లోపలికి తోస్తూ, లోపల ఉన్న రాము వైపు చూసి నవ్వుతున్నది.
భాస్కర్ అది గమనించినా కూడా మెదలకుండా ఉన్నాడు.
అనిత తన భుజం మీద దుపట్టాను సరిచేసుకుని కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.
అనిత వేసుకున్న సల్వార్ ఆమె పిర్రల కింద దాక మాత్రమే ఉండి, అనిత సళ్ళను ¼ దాకా కనిపించేలా చేస్తున్నది.
దానికి తోడు అనిత వేసుకున్న దుపట్టా కూడా బాగా ట్రాన్స్ పరెంట్ అయ్యే సరికి ఆమె సళ్ళను ఏ మాత్రం దాచలేక పోతున్నది.
అనిత కిచెన్ లోకి వెళ్తూ కనీసం భాస్కర్ వైపు కూడా చూడకపోయేసరికి భాస్కర్ అనిత వైపు చూస్తూ, “good morning అనిత,” అన్నాడు.
అనిత భాస్కర్ వైపు తిరిగి చూడకుండా, “good morning,” అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.
భాస్కర్ ఆమె వెనకాలే కిచెన్ లోకి వెళ్ళి, “ఈ రోజు నిద్ర లేవడం చాలా లేటయినట్టున్నది….మన పెళ్ళి అయిన దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు ఇంత లేటుగా లేవలేదు,” అన్నాడు.
అనిత భాస్కర్ వైపు కోపంగా చూస్తూ, “వెళ్ళి సోనియాను నిద్ర లేపండి,” అన్నది.
తను అడిగిన దానికి అనిత సమాధానం చెప్పక పోయే సరికి భాస్కర్, “అది కాదు అనిత….,” అంటూ మాట్లాడబోతుండగా, అనిత భాస్కర్ వైపు కళ్ళు పెద్దవి చేసి కోపంగా చూసింది.
అలా అనిత కోపంగా చూసే సరికి భాస్కర్ భయంతో మాట్లాడుతున్న వాడల్లా ఆగిపోయాడు, వెంటనే తల వంచుకుని బెడ్ రూం వైపు వెళ్తుండగా, “అలాగే దానికి పళ్ళు బ్రష్ చేయించి తీసుకురండి,” అన్నది అనిత.
దాంతో భాస్కర్ వెనక్కి తిరగకుండా సరె అని తల ఊపి బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళి పోయాడు.
కొద్దిసేపటి తరువాత భాస్కర్ సోనియాతో హాల్లోకి వచ్చాడు.
అప్పటికి రాము కూడా బెడ్ రూంలో నుండి హాల్లోకి వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాడు.
భాస్కర్ హాల్లోకి రావడం చూసి, “భాస్కర్ దీన్ని తీసుకెళ్ళి బాల్కనీలో ఉన్న వాషింగ్ మెషిన్ లో వెయ్యి,” అన్నాడు రాము.
భాస్కర్ రాము చూపించిన వైపు చూసాడు….అక్కడ ఉదయ తను చూసిన లుంగీ కనిపించింది.
దాంతో భాస్కర్ లుంగీ తీసుకుని వాషింగ్ మెషిన్ లో వేసాడు.
తరువాత అందరు కలిసి టిఫిన్ తిన్నారు.
భాస్కర్ టిఫిన్ తింటూ అనిత వైపు చూసాడు.
సల్వార్ లో నుండి అనిత సళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి….దాంతో భాస్కర్ గుండె మళ్ళీ వేగంగా కొట్టుకుంటున్నది.
భుజం మీద ఉన్న దుపట్టా బాగా ట్రాన్స్ పరెంట్ అయ్యే సరికి అది పేరుకి మాత్రమే ఉన్నది, కాని అందులో నుండి కూడా అనిత సళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి.
అనిత సళ్ళ మీద పంటి గుర్తులు, దాంతో పాటు బాగా చేత్తో నలిపినట్టు అనిత సళ్ళు బాగా ఎర్రబడ్డాయి.
అంతలో రాము, “ఇవ్వాళ మనం అందరం బయటకు వెళ్తున్నాం,” అన్నాడు.
దాంతో సోనియా నవ్వుతూ, “నేను కూడా వస్తాను,” అన్నది.
అనిత సోనియా వైపు చూసి నవ్వింది.
దాంతో రాము సోనియా వైపు చూసి, “నువ్వు కూడా మాతో పాటు వస్తున్నావు…అయినా నిన్ను తీసుకెళ్లకుండా బయటకు ఎలా వెళ్తామనుకున్నావు…” అంటూ నవ్వాడు.
సోనియా ఆపకుండా, “అయితే మా నాన్న కూడా మనతో వస్తాడా?” అని అడిగింది.
అనిత నవ్వుతూ, “అవును….నాన్న కూడా వస్తాడు….అందరం కలిసి బయటకు వెళ్దాం,” అన్నది.
దాంతో సోనియా ఆనందంగా చప్పట్లు కొడుతుంటే అనిత సోనియా ఆనందం చూసి సంతోషంగా, “ఇక టిఫిన్ తిను,” అన్నది.
అందరు టిఫిన్ చేయడం పూర్తి అయిన తరువాత అనిత టీ రెడీ చేస్తున్నది.
అనిత టీ తీసుకొచ్చి తన మొగుడు భాస్కర్ కి ఇస్తుండగా రాము అక్కడ నుండి లేచి బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళాడు.
అనిత రాము వెనకాలే ట్రేలో టీ తీసుకుని బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి లోపలనుండి తలుపు వేసింది.
అది చూసి భాస్కర్ టీ తాగుతూ, పేపర్ చదువుతున్నాడు.
తరువాత అరగంట సేపు బెడ్ రూంలో నుండి భాస్కర్ కి రాము, తన భార్య అనిత నవ్వులు వినిపించాయి.
భాస్కర్ తన మనసులో, “ఉదయం నుండి అనిత నా వైపు చూసి కనీసం నవ్వను కూడా నవ్వలేదు…కాని బెడ్ రూంలో పరాయి మగాడి పక్కన కూర్చుని నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నది,” అని అనుకుంటూ బెడ్ రూం డోర్ వైపు చూస్తున్నాడు.
అలా తరువాత అరగంట సేపు ఏమీ వినిపించలేదు.
అరగంట తరువాత అనిత బెడ్ రూంలో నుండి బయటకు వచ్చి బట్టలు వాషింగ్ మిషన్ లో వేసింది.
భాస్కర్ అనిత వైపు చూసాడు….అనిత జుట్టు చెరిగిపోయి ఉన్నది, ఆమె వేసుకున్న సల్వార్ నలిగిపోయి ఉన్నది, అనిత సళ్ళ మీద ఇంకా నలిగి ఉన్నది.
అనిత వెనక్కి తిరిగినప్పుడు ఆమె పైజమా కూడా పిర్రల మీద బాగా నలిగిపోయి ఉన్నది.
లోపల జరిగేది భాస్కర్ కి అర్ధం అవుతున్నా అనితని అడిగే ధైర్యం చేయలేక పోతున్నాడు.
తరువాత అనిత భాస్కర్ కి స్నానం చేయించి డ్రస్ వేసుకోమని చెప్పి బెడ్ రూం లో నుండి బయటకు వచ్చింది.

భాస్కర్ బెడ్ రూం లోనుండి హాల్లోకి వచ్చాడు….రాము బెడ్ రూం తలుపు మూసి ఉన్నది.
అరగంట తరువాత రాము బెడ్ రూం తలుపు తీసుకుని బయటకు వచ్చి ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు.
రాము నడుముకి ఒక టవల్ చుట్టుకున్నాడు.
అలా మాట్లాడుతూ రాము బాల్కనీలోకి వచ్చాడు.
అలా వస్తూ రాము బెడ్ రూం డోర్ సరిగా వేయలేదు.
ఇది గమనించిన భాస్కర్ చిన్నగా అక్కడ నుండి బెడ్ రూంలోకి చూడటానికి జరిగాడు.
లోపల అనిత డ్రస్సింగ్ టేబుల్ ఎదురుగా స్టూలు మీద కూర్చుని తల దువ్వుకుంటున్నది.
అనిత సల్వార్, కమీజ్ వేసుకున్నది….అది ఇదివరకటి వాటిలా కాకుండా పధ్ధతిగా ఉన్నాయి.
అలా అనిత రెడీ అవుతుంటే భాస్కర్ బయట నుండి చూస్తున్నాడు.
అంతలో రాము వస్తున్న సౌండ్ వినిపించేసరికి భాస్కర్ గబగబ అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు.
భాస్కర్ ఇప్పుడు తన భార్యను చూడటానికే భయపడుతున్నాడు.
రాము మాట్లాడటం పూర్తి అయిన తరువాత బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి తలుపు గడివేసుకున్నాడు.
రాము లోపలికి వెళ్ళిన తరువాత అనిత అదో రకంగా నవ్వడం భాస్కర్ కి వినిపించింది.
తరువాత బెడ్ రూంలో నుండి ఏ విధమైన సౌండ్ వినిపించకపోయే సరికి భాస్కర్ బాల్కనీలోకి వెళ్ళి బయట ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాడు.
అలా అక్కడ అరగంట గడిపిన తరువాత భాస్కర్ కిచెన్ లోకి వచ్చి మంచినీళ్ళు తాగుతుండగా బెడ్ రూం డోర్ తీసిన శబ్దం వినిపించి అటు వైపు చూసి, బెడ్ రూం లోనుండి బయటకు వచ్చిన తన భార్య అనితని చూసి అలాగే కన్నార్పకుండా చూస్తుండిపోయాడు.
అనిత బ్లాక్ కలర్ చీర కట్టుకున్నది.
అసలే తెల్లగా ఉండె అనిత బ్లాక్ కలర్ చీర కట్టుకునే సరికి ఇంకా చాలా అందంగా ఉన్నది…మేకప్ వేసుకోవడంతో ఇంకా అందంగా కనిపిస్తున్నది.
చీర కూడా బొడ్డు కిందకు కట్టుకున్నది….ఆమె చేతిలో తన చిన్న కూతురిని ఎత్తుకున్నది.
అనితతో పాటు రాము కూడా బెడ్ రూం నుండి బయటకు వచ్చాడు.
రాము చెయ్యి ఎప్పటి లాగే అనిత నడుం మీద ఉన్నది.
రాము చెయ్యి తన నడుం మీద ఉండటం అనిత పెద్దగా పట్టించుకోలేదు.
అనిత సోనియాను పిలిచి, “పద ఇక వెళ్దాం,” అని భాస్కర్ వైపు తిరిగి, “పదండి,” అన్నది.
సోనియా పరిగెత్తుకుంటూ బయటకు వచ్చింది, భాస్కర్ వాళ్ళ వెనకాలే వస్తున్నాడు.
ఇప్పుడు రాము చెయ్యి అనిత నడుం మీద నుండి కిందకు దిగి పిర్రల మీద ఉన్నది.
రాము తన చేత్తో అనిత పిర్రల్ని పిసుకుతూ, రుద్దుతూ ఉన్నాడు.
అనిత తన చేతిలో ఉన్న కూతురుని భాస్కర్ ఒళ్ళో పడుకోబెట్టి, భాస్కర్ వీల్ చైర్ ని తోస్తున్నది.
భాస్కర్ తన ఒళ్ళో ఉన్న తన చిన్న కూతురుని చూసాడు….చక్కగా నిద్ర పోతున్నది.
రాము తన చేత్తో అనిత పిర్రల మీద రుద్దుతున్నాడు.
కాని అనిత రాము చేతిని తొయ్యడం కాని, రాము వైపు ఇబ్బందిగా చూడటం కాని చెయ్యలేదు.
అలానే రాముని తన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో అన్నట్టు చూసి నవ్వింది.