రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 26

డోర్ లాక్ చేసిన తరువాత అందరు బయటకు వచ్చిన తరువాత రాము సెల్లార్ లో నుండి కారు బయటకు తీసి, భాస్కర్ కారులో కూర్చోవడానికి హెల్ప్ చేసి, అతని వీల్ చైర్ ని fold చేసి కారు వెనక డిక్కీలో పెట్టాడు.
అనిత కూడా రాము దగ్గరకు వచ్చి హెల్ప్ చేసింది.
వీల్ చైర్ ని డిక్కీలొ పెట్టిన తరువాత రాము అనితని వెనకనుండి వాటేసుకుని ఆమె జుట్టుని కుడి భుజం మీదుగా ముందుకు వేసి ఆమె వీపు మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు.
అనిత వేసుకున్న జాకెట్ వాళ్ళు శోభనం జరుపుకున్న రోజు వేసుకున్నది…అది కాక ఆ జాకెట్ వెనక పైన…కింద రెండు లేసులు తప్పితే ఏమీ ఉండక పోవడంతో రాము తన చేత్తో అనిత వీపు మీద రుద్దుతూ వీపు మొత్తం ముద్దులు పెడుతున్నాడు.
అలా వీపు మీద ముద్దులు పెట్టిన తరువాత రాము కిందకు జరిగి, అనితని తన వైపుకు తిప్పుకుని, నడుం మీద ఉన్న చీరను పక్కకు జరిపి ఆమె బొడ్డు మీద ముద్దు పెట్టుకుని పైకి లేచాడు.
ఇక్కడ కారు వెనక డిక్కీ డోర్ లేపి ఇలా జరుగుతుండగా, కార్లో కూర్చున్న భాస్కర్, “ఇంకా అనిత, రాము రాలేదేంటి,” అని మనసులో అనుకుంటూ వెనక్కు తిరిగి చూసాడు.