రాములు ఆటోగ్రాఫ్ – Part 26

భాస్కర్ ని చూసి ఏదో జరుగుతుందని అనిత ఊహించి, “ఏంటి విషయం,” అన్నది.

భాస్కర్ అనిత వైపు చూసి, “అ….అ…అదీ …..రాము,” అంటూ మళ్ళీ అనిత నడుం మీద ముద్దు పెడుతున్నాడు.

“ఇవ్వాళ మీకు ఏమయింది?” అని అనిత భాస్కర్ ని అడిగింది.

“అదీ…..నువ్వు రాము లోపల ఉన్నప్పుడు తలుపు గడి ఎందుకు వేసుకుంటున్నారు…..నాకు ఏదోలా ఉన్నది అనిత,” అంటూ భాస్కర్ మళ్ళీ అనిత నడుముని ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాడు.

భాస్కర్ మాటలు వినగానే అనిత మొహం కోపంతో ఎర్రబడింది, వెంటనే తన భర్త భాస్కర్ ని వెనక్కుతోసి, “ఈ సంగతి అడగటానికేనా ముందు నువ్వు నన్ను ముద్దు పెట్టుకుని పనికిమాలిన ప్రశ్నలు అడుగుతున్నావా…..కాని నువ్వు ఇప్పుడు అడిగావు కాబట్టి చెబుతున్నా విను….రాము మనందరిని తన ఇంట్లోకి తెచ్చి పెట్టుకుని పోషిస్తున్నాడు…పని చేస్తూ, మనల్నందరిని పోషిస్తున్నాడు….ఇంటి ఖర్చులకు, నీ డాక్టర్ ఫీజులకు, నీ కూతురి స్కూలు ఫీజు, నాకు చీరలు అన్ని ఖర్చు పెడుతున్నాడు…..మన కోసం అంత కష్ట పడుతున్న ఆ రాముతో కొద్దిసేపు నవ్వుతూ ఒంటరిగా మాట్లాడుతుంటే నీకు ఏదోలా ఉన్నదా…..నీకు accident అయిన దగ్గర నుండి నువ్వు ఇంటి కోసం ఒక్క రూపాయి ఐనా ఖర్చు పెట్టావా….చక్కగా తిని, న్యూస్ పేపర్ చదివి, చక్కగా పడుకుంటున్నావు…..తింటం, పడుకోవడం తప్ప ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు…..ఇప్పుడు అంత బాధ పడే వాడివి మమ్మల్ని ఇక్కడకు ఎందుకు తీసుకొచ్చావు….నేను ముందు నుండి ఇక్కడకు వద్దనే చెబుతున్నాను…కాని నువ్వే మమ్మల్ని ఇక్కడకు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు నా గురించి తప్పుగా ఆలోచిస్తు, తప్పుగా అడుగుతున్నావా?” అని కోపంగా అరిచింది.

అనిత మాటలకు భాస్కర్ ఒక్కసారిగా బిత్తరపోయి చూస్తున్నాడు.

అనితని అడిగి తప్పు చేసానా అని అలోచిస్తున్నాడు…బెడ్ రూం తలుపు ఎందుకు వేస్తున్నారో అనిత చెప్పిన సమాధానానికి భాస్కర్ మొదట ఆశ్చర్యపోయినా, లోపల వినిపిస్తున్న మూలుగుల గురించి, నవ్వుల గురించి అనితని మళ్ళీ అడిగే ధైర్యం చేయలేక పోతున్నాడు భాస్కర్.

కిచెన్ లో అనిత పెద్దగా భాస్కర్ ని అరవడం విన్న రాము బెడ్ రూం లోనుండి బయటకు వచ్చి ఏం జరుగుతుందో అర్ధం కాక అనిత వైపు చూసి, “ఏమైంది వదినా,” అని అడిగాడు.

అనిత భాస్కర్ వైపు కోపంగా చూస్తూ చిన్నగా, “రాము అడుగుతున్నాడుగా….విషయం మీరే చెప్పండి,” అన్నది.

భాస్కర్ ఏమీ మాట్లాడలేదు….అనిత భాస్కర్ వైపు చూసి, రాము వైపు తిరిగి, “ఏం లేదు రాము…..రేపు డాక్టర్ గారు చెక్ చెయ్యడానికి ఇంటికి వస్తున్నారు అని చెబుతున్నాను,” అన్నది.

రాము భాస్కర్ వైపు చూసి నవ్వుతూ, “అవును భాస్కర్….నేను చెప్పడం మరిచిపోయాను…..రేపు డాక్టర్ గారు ఇంటికి వచ్చి నిన్ను చెక్ చేస్తానన్నారు,” అని రాము మళ్ళి బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళిపోయాడు.

అనిత మళ్ళీ భాస్కర్ వైపు కోపంగా చూసి ఏమీ మాట్లాడకుండా తన వంట పనిలో పడిపోయింది.

భాస్కర్ తల వంచుకుని అక్కడే కొద్దిసేపు ఉన్నాడు.

కాని అనిత మాత్రం భాస్కర్ వైపు కోపంతో అసలు చూడలేదు.

“డాక్టర్ ఇంటికి వచ్చి తనను చెక్ చేసాడని తెలిసినప్పటి నుండీ అనితకి కోపం తెప్పించేలా అడిగినందుకు చాలా సిగ్గు పడ్డాడు. డాక్టర్ ఇంటికి వచ్చి చెక్ చేసినందుకు ఎక్కువే చార్జ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు రెండో సారి తనని చెక్ చేయడానికి ఇంటికి వస్తన్నాడు, తన వీల్ చైర్ కూడా రాము వల్లనే వచ్చింది, లేకపోతే తను బెడ్ మీదే గడపాల్సి వచ్చేది,” అని అనుకుంటూ భాస్కర్ తల ఎత్తి అనిత వైపు చూసి, “సారి అనిత…..నేను మీ ఇద్దరి గురించి అలా తప్పుగా ఆలోచించి ఉండకూడదు… నేను తప్పు చేసాను,” అన్నాడు.

అనిత భాస్కర్ వైపు చూడకుండా, “వెళ్ళీ రెస్ట్ తీసుకో,” అన్నది.

భాస్కర్ ఇక ఆ విషయాన్ని ఎక్కువ పొడిగించదలుచుకోలేదు.

అందుకని భాస్కర్ తన బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి బెడ్ మీద పడుకున్నాడు.

తరువాత రోజులాగానే అందరు భోజనం చేసి ఎవరి గదుల్లో వారు వెళ్ళి పడుకున్నారు.

రాము మాత్రం రోజు లాగే అనితని ఆ రాత్రి రెండుసార్లు అనుభవించిన తరువాత బట్టలు లేకుండానే అలాగే కావలించుకుని పడుకున్నారు.

తరువాత రోజు ఉదయం భాస్కర్ ఆరు గంటలకు నిద్ర లేచి బయటకు చూసాడు.
అప్పుడే అనిత కిచెన్ లో నుండి వాళ్ళ బెడ్ రూంలోకి టీ తీసుకుని వెళ్తూ కనిపించింది.

భాస్కర్ తన బెడ్ రూం తలుపు కొద్దిగా తెరచి అనితకి తను నిద్ర లేచానని తెలియకుండా తలుపు కొద్దిగా తెరిచి ఉంచి, అనిత వైపు చూసాడు.

అనిత పటియాలా పైజమా, సల్వార్ వేసుకున్నది.
అలా వెళ్తుండగా అనిత వైపు చూసినా భాస్కర్ కి గుండె చప్పుడు తనకే విస్నిపిస్తున్నది.
సల్వార్ కమీజ్ నెక్ బాగా కిందకు ఉండటంతో అనిత సళ్ళు కొంచె కనబడుతున్నాయి.
డ్రస్ మీద దుపట్టా అనితకి ఒక భుజం మీద ఉన్నది.
వెనక వైపు కూడా బాగా కిందకు ఉండి వీపు కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నది.
అలా భాస్కర్ అనిత వైపు చూస్తుండగానే, అనిత బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి తలుపు గడి వేసుకున్నది.
దాంతో అనిత ఇక 7 గంటలు దాటితే కాని బెడ్ రూంలో నుండి బయటకు రాదని అర్ధం అయింది….ఇంకో గంట సేపు లోపలే ఉంటుందని అనుకున్నాడు.
అంతలో భాస్కర్ కి ఇవ్వాళ డాక్టర్ వచ్చి చెక్ చేస్తాడని గుర్తుకు వచ్చింది…..నిద్ర మత్తుగా ఉండటంతో భాస్కర్ మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకుని నిద్ర పోయాడు.
బెడ్ రూంలోకి వచ్చిన అనిత రాము వైపు చూసి నవ్వుతూ తలుపు గడి వేసింది.
బెడ్ మీద రాము దుప్పటి కప్పుకుని పడుకున్నాడు….అతని ఒంటి మీద బట్టలు లేవు.
అనిత ఆ డ్రస్ లో చాలా సెక్సీగా, సళ్ళను కనిపించేలా వేసుకునే సరికి రాము ఆమె వైపు చూసి నవ్వాడు.
బెడ్ పక్కనే ఉన్న టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చి అనిత తన చేతిలో ఉన్నటీ ట్రేను పెట్టడానికి కిందకు ఒంగింది.
అలా ఒంగడంతో ఆమె భుజం మీద ఉన్న దుపట్టా కింద పడింది.
అనిత దాన్ని తీసుకొని తన సళ్ళ మీద కప్పుకోవాలని అని కూడా అనుకోలేదు, పైగా రాము వైపు చూసి నవ్వింది.
అలా ఒంగినప్పుడు అనిత సళ్ళ వైపు చూస్తూ…అనిత చేయి పట్టుకుని తన మీదకు లాక్కున్నాడు.
అనిత రాము మీద పడటంతోటే ఆమె సళ్ళు మెత్తగా రాము ఛాతీకి హత్తుకున్నాయి.
అనిత చిన్నగా మూలుగుతూ, “అబ్బా…రాము….ఏం చేస్తున్నావు….ముందు…టీ తాగు….ఆహ్…..రాము నన్ను వదులరా…ముందు టీ తాగరా,” అన్నది.
రాము తన తలను అనిత డ్రస్ పైన కనిపిస్తున్న సళ్ళ కేసి రుద్దుకుంటూ నాలుకతో నాకుతున్నాడు.
అనిత రాము నుండి విడిపించుకుని పైకి లేచింది.
అనిత సళ్ళు రాము ఎంగిలితో మెరుస్తున్నాయి….ఆమె ఊపిరికి అనుగుణంగా సళ్ళు పైకి కిందకు ఊగుతున్నాయి. అప్పటికే అనితని ఉదయం లేవగానే ఒకసారి అనుభవించినా కూడా ఇప్పుడు అనితని అలా చూస్తుంటే రాముకి మళ్ళీ కసెక్కిపోతున్నది.
మెత్తబడి ఉన్న రాము మడ్డ మళ్ళీ చిన్నగా గట్టిపడుతున్నది.
అనిత రాముకి టీ కప్పు ఇస్తూ, “ఏంటి చూస్తున్నావు….టీ తాగు,” అన్నది.
“నీ బలిసిన సళ్ళ వైపు చూస్తున్నాను,” అన్నాడు రాము.
ఆ మాట వినిగానే అనిత మొహం సిగ్గుతో ఎరుపెక్కింది, కాని మనసులో రాము అలా తన గురించి, తన అందాల గురించి అలా మాట్లాడటం బాగా నచ్చింది.
అనితకి తన అందాల గురించి రాము ఇంకా పచ్చిగా మాట్లాడితే వినాలనిపిస్తున్నది.
అందుకనే రాము తన సళ్ళ వైపు చూస్తున్నాడని తెలిసే అనిత అలా రాముని అడిగింది.
ఇకతరువాత ఇద్దరు ఏమీ మాట్లాడుకోకుండా టీ తాగారు.
అనిత వేసుకున్న సల్వార్ ఆమె పిర్రల కింద దాకే ఉన్నది.
దాంతో అనిత బెడ్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఇంకా పైకి పోయి అనిత పిర్రలు బాగా కనబడుతున్నాయి.
టీ తాగడం అయిపోయిన తరువాత రాము అనితని దగ్గరకు లాక్కుని తన మీద ఉన్న దుప్పటిని తీసేసి, అనిత సల్వార్ ని నడుం పైదాకా లేపి అనితని తన కాళ్ళ మధ్య కూర్చోబెట్టుకుని, తన మడ్డని ఆమె పిర్రలకు ఆనించి, తన చేతులతో అనిత సళ్ళని పిసుకుతూ, మెడ, పెదవుల మీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ నాలుకతో నాకుతూ అలా ఇద్దరు అరగంట సేపు అలానే ఉన్నారు.
తరువాత అనిత లేచి బట్టలు సరిచేసుకుని బెడ్ రూంలో నుండి బయటకు వచ్చి కిచెన్‍లో టిఫిన్ రెడీ చేస్తున్నది.
ఇక్కడ ఇలా జరుగుతుండగా భాస్కర్ 6.45కి నిద్ర లేచి హాల్లోకి వచ్చాడు.
కిచెన్ లో పని చేసుకుంటున్న అనితని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు, ఎందుకంటే అనిత బెడ్ రూం లో నుండి 7-7.15 దాకా బయటకు రాదు అనుకున్నాడు.
అనిత కిచెన్ లో టిఫిన్ చేయడంలో బాగా బిజిగా ఉన్నది.
ఆమె భుజం మీద వేసుకున్న దపట్టా సరిగా లేదు.
భాస్కర్ అనిత వైపు చూసి, “good morning అనిత,” అన్నాడు.
అనిత భాస్కర్ వైపు చూసి, తన భుజం మీద ఉన్న దుపట్టా సరిగా వేసుకుని మొహంలో ఏ మాత్రం నవ్వు లేకుండా బ్లాంక్ గా భాస్కర్ వైపు చూసి, “good morning,” అని మళ్ళీ తన పనిలో తాను మునిగిపోయింది.
రాము ఇంకా బెడ్ రూంలోనే ఉన్నాడని అనుకుని మళ్ళీ అనిత వైపు చూసి, “అనిత డోర్ దగ్గర పేపర్ ఉన్నది తెచ్చి ఇవ్వవా?” అని అడిగాడు.
అనిత భాస్కర్ వైపు చూసి తల ఊపి, మెయిన్ డోర్ దగ్గరకు వచ్చి పేపర్ తీసుకోవడానికి ముందుకు ఒంగింది.
అలా ఒంగినప్పుడు అనిత సల్వార్ పైకి జరిగింది భాస్కర్ అనిత పిర్రల వైపు ఒక్క సారి అలాగే కన్నార్పకుండా చూసాడు.