వదినతో Part 4

చేతి ని వెనక ఎత్తుల నుండి తీసి తన చెంపల్ని రాస్తు, తన తలని నా పెదాల దగ్గరికి తీసుకు వచ్చాను. రెండు చేతులతో తన తలని పట్టుకొని తన రెండు పెదాలపై నా పెదాలు పెత్తి ముద్దు పెట్టుంకుంటూ, నాలుకని లోపలికి జొనిపా ను. మెల్లగ నా నాలుకని చీకడం మొదలు పెట్టింది.

మెల్లిగ సండ్ల పై చేయి వేసి వత్తుతూ, మెల్లిగా చెతుల్ని నడుము పై , ఆ తర్వాత తన పిర్రల పై వేసి దగ్గరికి అదుము కుంటున్నాను. పెదాల్ని తీసి తన చెవిని కొరుకుతు మెల్లిగ అన్నను “వదిన నా బంగరు వదిన. నీ పూకు ఎల ఉందె? దన్ని చూడక 4 ఇయర్స్ అవుతుంది. నీ బంగారు పూకుని చూపెట్టవా. నీ దిమ్మ రసాలు, వాసన చూడక ఎన్ని రోజులవుతుందో” అన్నాను గుసగుసగా.

అది నోటిపై చేయి వేసి తల అడ్డంగా ఊపింది , వద్దు అన్నట్టు. దాని పూకుని నా మొడ్డ కేసి వత్తుకుంటున్నాను తన పిర్రల పైనున్న రెండు చెతులతో. చీరపై నుండి కూడ తన పూకు దిమ్మ ఎత్తుగా నా మొడ్డకి తగులుతుంది. దాని మెత్తతి శరీరము నా చాతికి హత్తుకుంది. మెల్లిగ చేయి పిర్రల మీదినుండి తీసి, చీర మీదునుండే పూకు పై వేసి , అర చేతితో రాస్తూ, గట్టిగా వతాను.

మెల్లిగ తన కింది పెదవి కొరుకుతు తమాశాగ చీరని పైకి లేపి, చీర కింది నుండి , చెయి లొపలికి పెట్టాను. చేతికి తన నున్నటి తొడలు, అర చేతి మందము తో ఉన్న పూకు దిమ్మ తగిలింది. పూకు మీద ఆతులు బాగ పెంచేసి నట్టుంది. చెతికి ఆతులు సిల్క్ లాగ మెత్తగా తగులున్నాయి.

ఆతుల్ని వేరు చేస్తు, పూకు గాడిలొ వేలుతో రస్తూ,గొల్లి ఎ * లుకుని రెండు వేల్లతో వత్తాను. మెల్లిగ పూకు పెదాలని విడతీసి పూకు రందములొ వేలు పెట్టి లొపలికంట అన్నాను. పూకు రందము కొంచెము టైట్ గా, ఉన్నట్టు అనిపించింది. యూస్ చేయడము లేదనుకుంటాను. మా వదిన బంగరు పూకు వేడిని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నేను. అది కండ్లు మూసుకుంది. నేను అలాగే తన పూకులొ చేయి వుంచి రెండొ చేతిని, దాని పిర్రల పై వేసి వత్తుతూ, దాని సండ్లను జాకెట్ పై నుండె నొక్కుతు ఉన్నాను.మెల్లిగా కుడి చేతిని దాని పూకు ను

ండి తీసి, చేతి వేల్లని వాసన చూసుకుని నోట్లో పెట్టి చప్పరించాను. మదపు వాసన గమ్మత్తు గ ఉంది. టేస్ట్ అదిరి పోయింది. మల్లి ఒక సారి వేలుని దాని పూకులో పెట్టి తిప్పి, తీసి దాని నోట్లో ఎ ట్టను. నా వేలుని గట్టిగ కొరికింది కసితొ. ఇలా చేస్తూ దాని చీర కిందికి పోకుండ నా రెండో చెయితో దాని మెత్తటి పిర్రల్ని రస్తు దాని గుద్ద రందాన్ని రాస్తున్నాను. మా వదిన “ఒరేయ్ నన్ను బయటికి తీసుకెల్లవా?” అంది. సరేనని దాన్ని వదలలేక వదిలి పెట్టి బయటికి వచ్చాను నేను. భయట మా అన్న కూర్చుని ఉన్నడు.

మా వదిన టీ తీసుకుని వచ్చింది వయ్యరంగా గుద్దల్ని అటూ ఇటూ ఊపుతూ. టీ తాగుతూ మా వదినను చూస్తున్నాను. ఆది నా వైపు చుస్తూంది. దాని చూపులి ్న అర్ధము చేసుకోగలను. ఇందాకటి పనులతో అది కసెక్కిపోయి ఉంది. ఎప్పుడు దెంగుతావుర అన్నట్టుగ చూస్తుంది. సరె అనుకొని కొద్దిసేపు మాట్లాడి “అన్నయ్య నేను శాపింగ్ కి వెళ్తున్నాను. వదిన నీవు వస్తవా కొంచెము హెల్ప్ చేద్దువుగాని” అన్నాను. మా అన్న సరె తీసుకెల్లు అన్నడు. నేను “వదిన రెడీ కారాదు” అన్నాను.

అదే అదునుగా రెడీ అవడానికి బెడూం లోకి వెల్లింది. నేఎను మా అన్నతో మాట్లాడుతున్నాను. కొద్దిసేపైన తర్వాత మా అన్న బతూంకని లోపలికి వెల్లడు. నేను వెంటనే అలస్యము చేయకుండా బెడూంలోకి వెల్లాను. మా వదినని చూసి అదిరి పొయాను. లంగ మీద ఉంది. జాకెట్ వేసుకుంటుంది. జాకెట్ చివరి హుక్స్ పెట్టుకుంటుంది. ఈ పోసులో నిజంగ ఎవరు లేకుంటే దాన్ని వంగొపెట్టి వెనక నుండి దాని పూకుని చింపేసె వాన్ని. అంత కసి ఉంది దా ని ఫిరు. జాకెట్కి లంగాకి మద్య నడుము మడతలు పడి నిజంగా ఊరిస్తుంది.

మెల్లిగ వెనక ను ండి వెల్లి తన నడుము పై చేయి వేసి వత్తి, దన్ని వెనక నుండి వాటేసుకుని, నా వైపుకు లాక్కునా ను. నా మొడ్డతో దాని మెత్తటి ఎత్తైన గుద్దపై రాస్తున్నను. తన వీపుని నా చాతివైపుకి దగ్గరికి లాకు అని వెనక నుండి తన మెడ మీద ముద్దు పెట్టాను. “ఒరేయ్ మీ అన్న వస్తాడు” అని బయపడింది.. నేను “పరవాలేదులె ఇప్పుడే బతూం కి వెల్లాడు. నిన్ను ఇలా చూస్తుంటే నిన్ను ఎక్కడె ఒంగోపెట్టి దెంగాలనిపిస్తుంది. ఆగలేక పోతున్నానె” అన్నాను. ” కొద్దిసేపు ఆగర, బయటికి వెళ్తున్నాము కదా. నాకు కుడ నిన్ను చూసినప్పటి నుండి నా పూకులొ రసాలు తెగ ఊరుతున్నాయి.

ఎంత గులగా ఉందొ తెలుసా. ఎప్పుదు నీ సుల్లితో ఆడుకుందామా అన్నట్టుగ ఉంది. ప్లీస్ ఇక్కడ దుకాణము ఓఎ – న్ చేయకు. బయటికి వెల్లు” అంది వదిన. ” సరేలే” అని, దాని చంకల నుండి నా రెందు చేతులు
ముందుకు తీసుకెల్లి తన రెండు చను గుబ్బల్ని గట్టిగ వత్తాను. మెల్లిగ ఒక చేతిని తన నున్నటి కడుపుపై రాస్తు దాని లోతైన బొడ్డులొ వెలు పెట్టి తిప్పుతు, ఇంకా కిందికి వచ్చి, తన పూకుని అరచేతులొ తీసుకుని వత్తాను లంగా పై నుండె. గమ్మత్తుగ ఉంది దాని పూకుపై ఉన్న వెంటుకలు లంగకి గరుకుగ తగులున్నాయి. వత్తుతూ ఉంటే కొన్ని ఆతులు లంగా నుండి తొంగి చూసు ఎన్నయి. నెను అలాగె వత్తుతూ మొకాళ్లపై కూర్చుని తన పూకుని వత్తుతూ, తన గుద్దని నా మొకా
నికేసి లాక్కుని ముద్దు పెట్టుకున్నాను. నా ముకాన్ని తన మెత్తటి దూది పిరలకేసి రాస్తున్నాను.

రెండు చేతులతో దాని లంగాని లేపి, దాని బేర్ పిరలపై ముద్దు పెట్టుకుని, తన గుద్దగాడి లోకి నా ముక్కుని జొనిపాను. తన లంగా నా ముకము పై ఉంది. తన పిర్రల్ని రెండు చేతులతొ వతు తు విడతీస్తు నా ముకాన్ని ఇంకా దాని గుద్దకెసి వత్తుతు, నా ముక్కుని దాని గుద్దలొ పెట్టి కొద్ది సేపు కిందికి పైకి అని , నాలుకతొ వదిన గుద్ద రందాన్ని నాకాను. అది “స్స్ అబ్బా చంపేస్తునా ్నవురా” అంటు నా నుండి వేరు కావలని చూస్తుంది. కాని దాన్ని వదలకుండ దాని గుద్ద వాసన, టాస్ట్ చూస్తు ఉన్నాను.

దాని గుద్ద వాసన బలె ఉంది. దాని మెత్తటి పిర్రలని అందినంత నోట్లోకి పల్ల మద్య తీసుకుని చిన్నగ కొరికాను. దాని హిప్స్ పట్టుకుని పూకుని నా వైపు తిప్పుకొని, పూకుపై ఉన్న ఆతుల్ని విడతీసి , ఒక్కసారి నలుకని జొనిపి 2,3 సార్లు నాకను. మా వదిన వల్లాయన వసా డని బయపడి నన్ను వగ్గించుకుని పక్కకు జరిగి, నా బుగ్గ మీద గట్టిగ గిచ్చింది. నెను తన సను ని ఒకదాన్ని పట్టుకుని గట్టిగ కొరికి, తనని వదిలి బయటికి వచ్చి కూర్చున్నాను. అప్పుడే మా అన్నగాడు బయటికి వస్తున్నాడు బాతూం నుండి .

బతికి పోయాను అనుకున్నాను. కొద్దిసేపు వేట్ చేసిన తర్వత మా వదిన బయటికి వచ్చింది. ఆబ్బ దాని అందము చూడాలి . నిజంగా నాకు కసి రేగి పోయింది. సిల్క్ చీర కట్టింది. షేపులు బలె అగుపడుతున్నయి. జడలో మల్లె పూలు, చీరకి జా కెట్టుకి మద్య నడుము మదథలు, ఆ కవ్వించే కాటుక కళ్ళు, ఆ ఎర్రని పెదాలు. ఎంత కసి
ఉందంటె, నేను తట్టుకొలేక అలాగే చూస్తున్నాను. బయటి ప్రపంచములోకి రావడనికి కొద్దిసేపు ఎ ఉట్టింది. “పోదామ” అంది. అప్పుడు ఈ లోకంలోకి వచ్చను. సరే అని వెల్లి కార్ లొ కూర్చున్నాము. మా అన్నకి టాటా చెప్పి ” వచ్చేసరికి 8 అవుద్ది” అని చెప్పాను.