శ్యామల 49 వ భాగం

నాకు పిచ్చి ఎక్కి పోతోంది. కిరణ్ నువ్వు ఎవరినన్నా చేసేవా ఊ…చెప్పు అన్నా.
వాడు లేదు, నేను ఎవ్వరినీ చెయ్యలేదు, ఈ రోజు నా అదృష్టం అన్నాడు.
నేను వాడి కళ్ల లోకి చూస్తూ నిజం చెప్పూ, నువ్వు దేన్నో ఎక్కుంటావు కదూ అన్నాను.
వాడు ఛీ లేదు ఒట్టు గా లేదు అన్నాడు.

శ్యామల 48 వ భాగం→

మరి ఈ పనులు అన్నీ ఎలా తెలు సౌ అన్నాను.
ఒవో అదా, నా ఫ్రెండ్ ఎప్పుడూ ఇలాంటివే మాటాడుతూ ఉంటాడు. వాడి కి ఒక అమ్మాయి తో ఉంది అన్నాడు.
మరి నువ్వు ఆ పిల్ల ని ఎక్కలేదా ఊ…చెప్పు అన్నాను.
లేదూ వాడు, వాళ్ల ఇంటి ప్రక్క పిల్ల ని ఎక్కుతున్నాడు అన్నాడు.
ఇలా మాటాడుతూ నే నా లంగా బొందు లాగసి నా పొట్టనీ, బొడ్డునీ, నడుముని పిసికేస్తూ, నా తొడల్లో చెయ్యి పెట్టి నా పూకు ని పట్టుకున్నడు. అబ్బా వాడు అలా నా పూకు పట్టు కుంటే నాకు ఒళ్లు అంతా ఏదో లా ఉంది. నేను వాడి డ్రాయర్ లో చేతి ని పెట్టి వాడి మొడ్డ ని పట్టుని నలు పుతున్నా.
వడ్ నాచె విలో శ్యా మలా పడుకుందా మా అన్నాడు.
నేను ఊ…అన్నాను.
వాడు నన్ను మంచం మీద పడుకో పెట్టి, వాడి పేంటు , డ్రాయరు విప్పేసుకుని నా కళ్ల లోకి చూసాడు. నేను వాడి తొడల మధ్య కి చూసాను. అబ్బా లావు గా ఊగుతూ ఉంది వాడి మొడ్డ. ఎరగా ఉంది. వాడు నా లంగ లాగి పడేసి నా తొడల్లో కి చూస్తూ నా ప్రక్కన పడూకుని నా
పెదలు చీకుతూ, నా సళ్లు రెండూ పిసికేస్తున్నాడు. నాకు ఏదో మత్తుగా ఉంది.
కిరణ్ అబ్బా….ఆ….అంటూ వాడి మొడ్డని పట్టుకున్నా.
వెచ్చగా ఉంది. వాడు నా మీద కి ఎక్కి, మొడ్డని నా పూకు మీద రుద్దుతూ, నా సళ్లు పిసికేస్తూ నా పెదాలు చీకేస్తున్నాడు. నేను నా చేతులు రెండూ వాడి నడ్డి మీద వేసి నొక్కుతూ కిరణ్ అబ్బా…ఏదో లా ఉంది అంటూ వాడి పిర్రలు పిసికేస్తున్నాను.
వాడు ఊ… శ్యామలా…ఆ…అంటూ నా పూకు ని పట్టుకుని రెమ్మలు విప్పదీసి, వాడి మొడ్డ గుండుని నా పుకు లో కి తొయ్యడానికి చూస్తున్నాడు. ఊహూ సరిగ్గా కుదరడం లేదు. నేను నా తొడలు బాగా విప్పదీసి నా చేతితో వాడి మొడ్డని నా పుకు కన్నం లో సర్దుకుని, ఊ…అన్నా.
వాడు బలం గ ఒక్క ఊపు ఊపేసరికి వాడి మొడ్డ నా పూకు అంచులు తాకుతూ లోపల దూరింది.
నేను ఆ…ఆ..ఆహా… కిరణ్ నెమ్మది గా చెయ్యి అంటూ వాడి పెదాలు చీకున్నాను.
వాడు నెమ్మది గా ఊపుతూ నా సళ్లు పిసికేస్తున్నాడు. నా పూకు బాగా తడి గా ఉందేమో వాడి మొడ్డ నా పూకు లోతుల్లోకి వెళ్లి అబ్బా ఏదో సుఖంగా, మత్తు గా ఉంది. నా పూకులోంచి రసాలు కారుతున్నట్టు గా ఉంది. నేను వాడి నడ్డి ని గట్టి గా నొక్కేస్తూ, కిరణ్ …బా గా చెయ్యి. గట్టి గా ఊపుతూ….ఊం…ఆహా…అబ్బా….అంటూ వాడి పెదాలు కొరికేస్తున్నాను.
వాడు కసిగా ఊపుతూ శ్యా మలా ఆ…ఆ…ఆహా…అబ్బా….అంటూ నా సళ్లు రెండూ పిసికేసి ఆహా…ఆ…అంటూ కారి పోయాడు.
ఆంటీ ఎప్పుడు వచ్చిందో గుమ్మం లో నిలబడి మా దెంగులాట ని చూస్తోంది. వాడు మొడ్డని ఆడిస్తూ నా సళ్లు పిసికేస్తూ నా పెదాలూ, బుగ్గలూ ముద్దులు పెట్టేస్తున్నాడు. నాకు పూకు అంతా రసాల తో నిండి పోయి నా తొడల్లోంచి ఏదో కారుతున్నట్టు గా ఉంది.
నేను అన్నా ఇంక చాలు లే కిరణ్ అని.
వాడు నా మీద నుంచి లేచాడు. ఆంటీ మా ఇద్దరినీ చూసి నవ్వుతూ, ఏంటి శ్యా మలా బాగా చేసేడా ఊ…అంది.
నేను నవ్వేసి, నా లంగా తీసుకుని బాత్ రూం కి వెళ్లాను. నేను వచ్చేసరికి ఆంటీ వాడి ప్రక్కనే కూర్చొని వాడి మొడ్డని టవలు తో తుడుస్తోంది.
నన్ను చూసి కిరణ్ కొద్ది గా కంగారు పడ్డాడు.
ఆంటీ ఏమే శ్య మలా ఎలా ఉంది ఊ…అంది.
నేను పో ఆంటీ నీకు ఎలా ఉందో నాకూ అలాగే ఉంది లే అని నవ్వేస్తూ ఆంటీ ప్రక్క, కూర్చున్నాను.
కిరణ్ లేచి బట్టలు వేసుకున్నాడు.
ఆంటీ అంది ఏంటి అప్పుడే వెళ్లి పోవాలా, సాయం కాలం వెళ్లచ్చు లే. ఇక్కడ మాతోనే అన్నం తిందువు గాని అని.
కిరణ్ అమ్మో నేను వచ్చి చాలా సేపు అయ్యింది ఆంటీ. వెళ్లక పోతే మా అమ్మ తిడుతుంది అన్నాడు.
ఆంటీ అంది పోనీ ఇంటి కి వెళ్లి కూరలు ఇచ్చేసి మధ్యాహ్నం తొందర గా వచ్చెయ్యి. మాకు ఏమీ తోచడం లేదు. నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నా అంది.
నేను కూడా అవును కిరణ్ ఇంటికి వెళ్లి మధ్యాహ్నం వచ్చెయ్యి. రాత్రి కి వెళ్లి పోదువులె అన్నాను.
వాడు సరే ఆంటీ వస్తా అని లేచి నిలబడితే ఆంటీ కూడా లేచి వాడిని గట్టిగా కౌగలించుకుని పెదాలు ముద్దు పెట్టుకుంది.
కిరణ్ తప్పకుండా రావాలి సుమా, నీకు ఇంకా చాలా నేర్పుతా అంది.
వాడు ఆంటీ సళ్లు రెండూ కసిగా పిసికేసి వస్తా ఆంటీ మా అమ్మకి ఏదో చెప్పి వచ్చేస్తా గా అన్నాడు.
ఆంటీ అంది మరి శ్యామల కి ఏమీ చెప్పకుండా వెళ్తావా పాపం అది చూడు నీ కేసె ఎలా చూస్తోందో అంది.
కిరణ్ నా దగ్గరకి వచ్చి నా పెదాలు ముద్దు పెట్టుకుని నా సళ్లు రెండూ పిసుకుతూ, శ్యా మలా తొందరగా వచ్చేస్తా అన్నాడు.
ఇద్దరం వాడి కూడా వెళ్లి వాడి ని పంపేసి తలుపు వేసుకున్నాము. ఆంటీ నన్ను గది లోకి లాక్కు పోయింది.
శ్యా మలా అబ్బా కుర్రాడు భలే ముద్దు గా ఉన్నాడు కదూ
అంది.
నేను నవ్వుతూ అవును ఆంటీ చాలా ముద్దు గా ఉన్నాడు. ఇంతకీ ఎలా ముగ్గులోకి లాగా వో చెప్పవా. నాకు మీ ఇద్దరూ ఏమి మాటాడు కుంటున్నారో అని ఒకటే ఇది గా
ఉంది. నేను వంట గది లో ఉన్నా నా కళ్లు నీ గది మీదే ఉన్నాయి తెలుసా అన్నాను.
ఆ తెలుసే అందుకే కదా నా గది తలుపు వెయ్య లేదు. నువ్వు అన్నీ చూస్తావు అని అంది.
సరే ఆంటీ చెప్పు అన్నాను.
ఆంటీ అంది ఏముందే వాడి ని గదిలోకి తీసుకు వెళ్లి, నీ పేరు ఏంటి అన్నా, కిరణ్ అని చెప్పాడు. ఏమి చదువుతున్నావు అన్నాను. ఇంటర్ అన్నాడు. ఈ మరి ఈ తడిసిన బట్టల తోనే ఇంటి కి వెళ్తా వా, ఎందుకు అలా సిగ్గు పడుతున్నావు. కూర్చో. చొక్కా చూడు ఎలా తడిసి పోయిందో. ముందు చొక్కా విప్పుకుని తుడుచు కో అన్నాను.
వాడు బెదురుతూ మంచం మీద కూర్చున్నాడు. నేను అన్నా చొక్కా విప్పుకుని తుడుచుకో. మా శ్యామల టీ చె సి ఇస్తుంది తాగే సి. బట్టలు ఆరే కా ఇంటి కి వెళ్తువు గాని అని. నేను ఆ కుర్రాడి ప్రక్కనే కూర్చున్నాను. వాడు
చొక్కావి రెండు బటన్స్ విప్పుకుని తుడుచూ కుంటూ నా సళ్లు చూస్తున్నాడు. నేను ఏంటి అలా తుడుచు కుంటే ఒళ్లు ఆరదు. ముందు ఆ చొక్కా విప్పు అని నేనే చొరవగా వాడి చొక్కా బటన్స్ విప్పుతూ ఉంటే నా పైట జారి నా సళ్లు రెండూ బాగా కనపడుతున్నాయి వాడ్ కి.
వాడి చూపులు నా సళ్ల మీదే ఉన్నాయి. నేను వాడి చొక్కా బటన్స్ విప్పుతూ ఏంటి అలా బజార్ లో అది మేసావ్, ఊ…అన్నాను. వాడు అబ్బే ఏమీ లేదు ఆంటీ అన్నాడు.
ఏయ్ ఏమి లేదు? ఊ… మరి ఏంటి అలా దొంగ చూపులు చూస్తున్నావు. ఊ…ఎప్పుడూ చూడలేదా ఊ అన్నాను. వాడు లేదు ఆంటీ అన్నాడు. మరి చూస్తవా ఊ… కూర్చో అని వాడి తొడ మీద నా చేతిని వేసి నొక్కుతూ, ఎవ్వరి వీ చూడలేదా నిజం చెప్పు అన్నాను.
వాడు లేదు ఆంటీ చూడలేదు అన్నాడు. పోనె ఎప్పుడన్నా చేసేవా అన్నాను.
ఊహూ ఒట్టు గా లేదు అన్నాడు.
మరి ఇప్పుడు నావి చూసి ఏమి చేస్తావు అన్నాను. వాడు నా సళ్లు పట్టుకుని పిసికి ఇలా నొక్కుతాను. ఇంకా నువ్వు ఏమి చెపుతే అది చేస్తాను. నిన్ను ముద్దు పెట్టు కుంటాను అంటూ నా పెదాలు చీకుతూ నా సళ్లు రెండూ పిసికేస్తున్నాడు.
ఇలా వాడిని మాటల్లో పెట్టి మీద కి లాక్కున్నాను. మిగిలింది నువ్వు చూసిందే కదా అంది.
ఇంకా ఉంది.