శ్యామల – 8 వ భాగం

అలా నేను ఇంటి కి వెళ్ళి అన్నం తిని పడుకున్నా. నా ఆలోచనలు అన్నీ మళ్ళీ మొదలయ్యాయి. ఆంటీ కొడుకు భుజాల కి నా సన్ను నొక్కడం, వాడు నేను ఒం గుంటే వాడి కడ్డి నా పిర్రల కి నొక్కు కోడం,

శ్యా మల 7 వ భాగం→

నేను మళ్ళీ నా పిర్రలని వెనక్కి నెట్టి వాడి కడ్డి ని రుద్దడం , ఇవి అన్నీ తలచుకుంటూ ఉంటే అసలు ఆంటీ కొడుకు కావాలనే అలా వాడి కడ్డి నా పిర్రల కి నొక్కేడా, లేక అది కాకతాళీ యం గా జరిగిందా, మరి నేను మళ్ళీ నా పిరలని
వెనక్కి నెట్టి నప్పుడు వాడు వెనక్కి జరగ కుండా అలానే వాడి కడ్డిని నా పిర్రల కి రుద్దుతూ ఉండి పోయి ఏంటి అయ్యింది. పిన్ని అని అడిగాడు అంటే వాడి కీ కొద్ది గా తెలుస్తుంది అనుకున్నా.
వాడి కడ్డీ ఎంత ఉంటుందో, బాగా లావు గా ఉన్నట్టే ఉంది. అంకుల్ కడ్డీ కన్నా పెద్ద గా నే ఉండాలి , ఇలా పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనల తో నిద్ర పట్టక, అటూ ఇటూ దొర్లుతూ, అసలు ఆంటీ ప్లాన్ ఏంటి నన్ను తన మొగుడు చేత దెంగిస్తా అంది ఇలా అనుకుంటూ ఉంటే నేను నిన్న రాత్రి ఆంటీ ,

అంకుల్ దెంగులాట గుర్తు వచ్చి పూకు అంతా ఒకటే తిమ్మిరి ఎక్కి పోయింది. ఎలాగైనా ఈ పూకు దూల తీరాలి, పోనీ నా ఫ్రెండ్ కి చెపుతే తనే వాళ్ళ బోయ్ ఫ్రెండ్స్ తో దెంగిస్తా అంది కదా, అమ్మో అలా వెళ్తే ఎక్కడో బైట తిరగాలి , ఆంటీ ఇంటిలో అయితే ఎవ్వరి కంటా పడం అను కుంటూ నేను ఒక నిర్నయానికి వచ్చా, ఆంటీ సహాయం తో దెంగుకోవాలి అని.

అలా ఎప్పుడు నిద్ర పట్టిందో తెలీలేదు నాకు. ఉదయం మా అమ్మ తలుపు కొడితే వెళ్ళి తలుపు తీసా. టైం 8-00 అయ్యెంది, ఇంకా పడక ఏంటీ లే వెళ్ళి స్నానం చేసి రా అంది. నేను స్నానం చేసి వచ్చి కొద్ది సేపు మా అమ్మ తో మాటాడి ఆంటీ ఇంటి కి వెళ్ళి వస్తా అన్నా. మా అమ్మ ఇంత కీ కుట్టు పనులు ఏమైనా వచ్చేయా నీకు అంది. నేను అ కొద్ది గా నేర్చుకుంటున్నా లే నెమ్మది గా అన్నీ నేర్పుతా అంది ఆంటీ (దెంగులాట లో మర్మాలు అన్నీ అని మనసులో అనుకుని) నేను వెల్తున్నా అని బయలుదేరా.
నేను వెళ్ళే సరికి ఆంటీ వంట గది లో ఉంది. నేనూ తనకి సాయం చేసి ఇద్దరం వచ్చి ముందు గదిలో కూర్చున్నాం. నేను మెల్లి గా ఏదో మాటాడుతూ తను కుట్టిన భైజు ల కి హుక్స్ వేస్తున్నా. నా మనసు అంతా

ఆంటీ ఏమి ప్లాన్ వేస్తుందీ అనే ఉంది. నేను అడ గాలా లేక తనే చెపుతుందా, అనుకుంటూ ఉంటే ఆంటీ నెమ్మది గా ఏమి , ఏంటి అలా పరధ్యాన్నం గా ఉన్నావ్ అంది. ఏమీ లేదు ఆంటీ అన్నా. రాత్రి బాగా నిద్ర పట్టిందా అంది. ఆ పట్టింది లే అన్నా.
తను నెమ్మది గా చూడు మీ
బావ తో కొద్ది గా చనువుగా ఉండు. నేను ఒక నాలుగు రోజులు అతన్ని మధాహ్నం భోజనాని కి ఇంటి కి రమ్మంటా. అతను వచ్చిన ప్పుడు ఏదో పని లో ఉన్నట్టు నిన్ను తన కి అన్నం పెట్ట మని, అలా నీకు పని కల్పిస్తా. నువ్వు అతనికి అన్నం పెట్టేటప్పుడు నీ సల్లు, బొడ్డు, చూ పెట్టి, నీ కేసి చూసేలా చేసుకో. సహజం గా నే ఈ మగాళ్ళు వంక దొరికితే చాలు ఎక్కేద్దాం అని చూస్తారు అంది. నేను ఆంటీ అతను అలా కనపడటం లేదులే అన్నా. నీ మొహం నేను నా మొగుడి ని ఏమండీ శ్వా మలని దెంగుతారా అని అడగ నా, నువ్వు నేను చెప్పినట్టు గా ట్రయి చేసి చూడు, అప్పుడు చూద్దాం,
అంది.
నేను కొద్ది సేపు ఉండి ఆంటీ సాయంత్రం వస్తా లే, ఒక సారి మా ఫ్రెండ్ ఇంటి కి వెళ్ళి మా ఇంటి కి వెళ్ళి పోతా అన్నా. సరే ఉండు నీ బుక్ ఇస్తా పట్టుకు వెళ్ళు అంది. నేను సరే

అని ఆ బుక్ తీసుకుని నా లంగా లో పదిలం గా దాచి నెమ్మది గా మా ఇంటి కి వెళ్ళి పోయా. నేను మళ్ళీ సాయంత్రం ఆంటీ ఇంటి కి వచ్చేసరి కి 5-00 అయ్యింది. పిల్లలు కూడా వచ్చేసారు. ఆంటీ నన్ను చూసి రా ఏంటి
కొద్ది గా లేట్ గా వచ్చావ్ అంటూ నువ్వు వెళ్ళగానే మా ఊరి నుంచి లెటర్ వచ్చింది. మా చుట్టం కి బాగాలే దంట,
సీరియస్ అని రాసారు. నేను తప్పక వెళ్ళి చూడాలి. నేను ఈ రాత్రి కి వెల్దాం అను కుంటున్నా. మీ బావ వచ్చేకా అన్నీ చెప్పి వెళ్తా. నీకూ ఒక కీ ఇస్తా అంటూ గడ గడా అన్నీ చెప్పేసింది.

అలా చెప్పి చూసేవా నీ లక్కు ఎలా తన్నుకు వచ్చిందో. ఇంక నీ అందాలు చూ పెట్టి ఎలా నా మొగుడి తో దెంగుకుంటా వో నీ ఇష్టం అంది నెమ్మది గా. నాకు ఏమి తోచడం లేదు. ఈలోగా ఆంటీ మొగుడు వచ్చాడు. ఆంటీ తనతో కూడా వెళ్ళి టీ చేసి ఇచ్చి వాళ్ళు ఇద్దరూ ఏదో
మాటాడు కుంటూ కొద్దిసేపు అయ్యాకా ఆంటీ ముందు గది లోకి వచ్చి, శ్యా మలా ఇలా రావే అంటూ నన్ను తీసుకు
వెళ్ళి తన మొగుడి తో శ్యామల కి ఒక కీ ఇస్తా. తను రోజు వచ్చి కొద్ది గా హెల్ప్ చేస్తుంది లెండి అంది. నేను అలాగే అన్నా. తను ఊరు నుంచి వచ్చే దాకా, ఏమి చెయ్యలో అన్నీ నాకు చెప్పి, తను బట్టలు సర్దుకుని, పిల్లల కి

కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పి పిన్ని ని ఏమి ఇబ్బంది పెట్టకండి అంటూ చెప్పింది. నేను పిల్లల కి చదువు చెపుతున్నా . వాళ్ళ కీ రేపటి తో ఎక్షామ్స్ అయి పోతాయి. ఆంటీ నా తో శ్యా మలా నాకు 11-00 కి బస్ ఉంది. ఇది గో ఈ కీ నీ దగ్గర ఉంచుకో అంటూ నాకు ఒక కీ ఇచ్చి నువ్వు వచ్చి చూస్తూ ఉండు అంది. నేను సరే అని కొద్ది సేపు ఉండి ఇంక వెల్తా అంటూ వెళ్ళి పోయా.

నేను ఇంటి కి వెళ్ళి అన్నం తిని పడుకున్నా. రేపటి నుంచి ఆ ఇంటి లో నేను ఒక్కదాన్ని ఉండాలి. ఆంటీ మొగుడు రోజు సాయంత్రం గాని రాడు. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చేసరి కి 5-00 అవుతుంది. ఇంక నాకు ఉదయం ఆంటీ ఇంటి లో పని ఏమి ఉంటుంది. వెళ్ళి ఖాళీ గా కూర్చోడ మే. ఎవరైన బట్టలు కోసం వస్తే చూడాలి . ఏవో కొన్ని కుట్టినవి ఉన్నయి. వాటి కోసమే వెళ్ళాలి అనుకుంటూ పోనీ ఉదయం కూడా తొంద గా వెళ్ళి ఆంటీ మొగుడు, పిల్లలు వెళ్ళి పోయాకా కొద్ది సేపు కూర్చుందాం లే అనుకున్నా. ఆంటీ ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో అక్కడ చెప్ప లేదు. ఈ టైం లో నే ఆంటీ కొడుకు ని నెమ్మది గా దారి లో కి తెద్దాం అనుకున్నా. అలా ఆలోచిస్తునే పడుకుండి పోయా.

మరునాడు పెంద రాలే లేచి తయారయ్యి మా అమ్మ కి చెప్పి ఆంటీ ఇంటి కి వెళ్ళా. అప్పటి కే ఆంటీ మొగుడు అన్నం వండి,
పిల్లల కి పెట్టే సి, తనూ తినేసి వెళ్ళడాని కి రెడీ గా ఉన్నాడు. నేను అతని తో మిగిలిన పని నేను చూస్తా లెండి. మీరు వెళ్ళండి అని, వంట గది లో కి వెళ్ళి అన్నీ సర్దడం మొదలెట్టా. అత ను నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతూంది మీ అక్క అంటూ వెళ్ళి పోయాడు. పిల్లలు కూడా స్కూల్ కి వెళ్ళి పోయారు.

నేను వచ్చి ముందు గది లో కొద్ది సేపు కూర్చుని, ఇంక ఏమి తోచక మా ఫ్రెండ్ ఇంటి కి వెళ్ళి దాని తో మాటాడుతూ ఉంటే అది, తన బోయ్ ఫ్రెండ్ ఒకడు ఊరు వెళ్ళాడని ఇప్పుడు ఒకడే దెంగుతున్నాడని చెప్పింది. నేను కొద్ది సేపు దాని తో మాటాడి మా ఇంటి కి వెళ్ళి పోయా. ఇంటి కి వెళ్ళి అన్నం తిని నా గదిలో పడుకుని ఆలూచన లో పడ్డా. ఎలా ఆంటీ కొడుకుని దారి లో పెట్టాలి , పోనీ రెండు రోజులు స్కూల్ మానేయ్య మంటే, మరి వాడి చెల్లి ఉంటుంది, ఎలా, ఏదో చెయ్యాలి అను కుంటూ, నెమ్మది గా సాయంత్రం 4-00 కి ఆంటీ ఇంటి కి వెళ్ళి తలుపు తీసుకుని కూర్చున్నా.

ఇంకా ఉంది.

Leave a Reply