శ్రీముఖి లాగా ఉంటుంది

సీత : పెరులాగే చాలా చక్కని అమ్మాయి. వయసు 27 యేళ్లు భర్త పేరు రాము, 28 వయసు. సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తున్నాడు, కష్టపడి మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడు.
రాము హైదరాబాద్ నుండి తిరుపతి కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకున్నాడు. రాము అమ్మ నాన్న వాళ్ళు తిరుపతి లో వుంటారు. వాళ్ళ కోసం తిరుపతి కి చేయించుకున్నారు. పెళ్ళీ అయ్యి 1 సంవసరం అయ్యింది, పిల్లలు ఇప్పుడే వద్దు అనుకొన్నారు.
సీత కు భర్త అంటే ప్రాణం, తను ఏమి చెప్పినా వినేది. అత్త కు పరాలసిస్ వచ్చి కాలు పనిచేయవు, తనని చుస్కొదనికి, ఇంటి కి వచ్చింది.
సీత చూడనికి anchor శ్రీముఖి లాగా ఉంటుంది. చక్కని ముఖం, మంచి రంగు, గొప్ప ఏడ సంపద, అన్ని శ్రీముఖి లాగా అనుకోండి.
గీత : వయసు 26, పెళ్లి అయ్యి 3 నెలలు అయ్యాయి, చుదనికి రాషికన్న లాగా ఉంటుంది. భర్త పేరు రఘు.
రాఘవయ్య : వయసు 54, లారీ డ్రైవర్ గా చేసేవాడు, ప్రస్తుతం ఇంట్లో నే వుంటాడు. భార్య అనుసుయ, వయసు 45 పరాలసిస్ వల్ల కాలు చేతులు పని చేయవు. రాఘవయ్య తన జీవితం లో చాలా మందిని అనుభవించాడు. లారీ డ్రైవర్ గా ఉన్నపుడు రోజు ఒకర్ని దేంగే వాడు. చాలా మంది లంజలను కూడా దేన్గాడు.
అనసూయ కి పరాలసిస్ వచ్చినప్పటి నుండి సెక్స్ కి దూరంగా ఉన్నాడు, కానీ చాలా కంట్రోల్ చేస్కొనేవడు.
అనసూయ : భర్త అంటే చాలా ప్రాణం, భర్త ఎంత మందిని దేంగిన ఏమి అనడు. ఎంత మందితో పడుకొన్న నేను అంటే ప్రాణం అనుకునేది అనసూయ.
రాఘవయ్య చూడ్డానికి చాలా అసహ్యంగా వుండేవాడు, నలుపు రంగు, 6 అడుగులు వుండేవాడు. గడ్డం మీసం చూస్తే ఎవరన్నా బయపడుట్టరు. వయసుకు శరీరం కు సంబంధం ఉండదు. అలా వుంటాడు. అనసూయ రమ్యకృష్ణ లాగా ఉంటుంది, మంచి రంగు, కానీ కాళ్ళు చేతులు పనిచెయవు.
అనసూయ కి ఉచ్చ వచ్చిన, లెట్రిన్ వ్వచిన సీత వచ్చి సహాయం చేసేది. అనసూయ కి స్నానం కూడా సీత చేయించేది, గీత, రఘు గీత వాళ్ల అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళారు. రాము కంపెనీ పని మీద వేరే ఊరు వెళ్ళాడు. నాలుగు రోజులు తరవాత వస్తాడు. ఇంట్లో రాఘవయ్య సీత అనసూయ మాత్రమే వునారు.
రాత్రి అనసూయ రాఘవయ్య ఒక గది లో, సీత వేరే గదిలో పడుకున్నారు. రాఘవయ్య అనసూయ జాకెట్ విప్పి అనసూయ సళ్ళు గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు. అనసూయ మొగుడి వైపు చూస్తూ నవ్వుతోంది, రాఘవయ్య అనసూయ నోట్లో నోరు పెట్టి చప్పరిస్తు వున్నాడు.
అనసూయ : నన్ను క్షేమించండి, మీకు నేను మీకు సుఖం ఈవాలేకపోయున్నను.
రాఘవయ్య : నువ్వు మాత్రం ఏమి చేస్తావు లే. నీ తప్పు ఏమి లేదు.
అనసూయ : మీరు లారీ డ్రైవర్ గా ఉన్నపుడు చాలా మందిని దెంగేవరు కదా ఎప్పుడు కూడా అలానే చేయండి.
రాఘవయ్య : డ్రైవర్ గా ఉన్నపుడు ఎవరు వేరే రాష్ట్రం వాళ్ళ ను చేసేవాడని. ఇప్పుడు ఈద్దరు కొడుకులకి పెల్లిలు అయ్యి ఎక్కడ ఎవర్ని చుస్కొలేను అని చెప్తాడు.
అనసూయ : చాలా బాధ పడుతుంది. అయినా మీకు ఈ మధ్య ఎవరిని దెంగాలని అనిపిలేద.
రాఘవయ్య : చాలా మందిని దెంగాలి అని అనిపించింది, కానీ కంట్రోల్ చేస్కొనేవడ్ని. కానీ సీతను చూస్తే మాత్రం నా వల్ల కావట్లేదు.
అనసూయ : మొగుడి వైపు కోపంగా అరుస్తుంది. అది మన కోడలు, కూతురి తో సమానం సిగ్గు లేదా మీకు.
రాఘవయ్య : అందుకే నీకు ఇప్పటివరూకు చెప్పలేదు. అయిన నీకు నా గురించి తెలుసా కదా. రోజుకి ముగ్గురు తో పడుకొనేవడ్ని. ఇప్పుడు ఏ పుకూ లేదు. నీ పుకూ కి స్పర్శ లేదు అని అంటాడు.
అనసూయ : బాధ పడుతుంది, అయిన సీత చాలా పద్దతి గల అమ్మాయి. వేరే మగాడ్ని అసలు చూడడు, మీకు ఎందుకు నచింది.
రాఘవయ్య : పడ్డ్డతి గల అమ్మాయి కాబట్టే నచ్చింది. నేను ఇప్పటివరకు చాలా మంది లంజలను దేన్గాను. కానీ మన కోడళ్ళు చాలా పతివ్రతలు, ఎలాంటి వాళ్ళను దేన్గితే అసలు సుకం.
అనసూయ : సిగ్గు లేదు అల అనడానికి. పాపం అంది సీత నాకు బాగా సేవ చేస్తోంది. నా ఉచ్చ, లెట్రిన్ ను క్లీన్ చేస్తోంది. నాకు స్నానం చేయిస్తోంది, తన గురించి అల ఆలోచించవద్దు.
రాఘవయ్య: అన్ని సేవలు నీకే చేస్తే నాకి ఎవరు చేస్తారు, దాన్ని చుస్తెన్ నా మోడ్డ ఆగడు.
అనసూయ : పాపం అంది అది.
రాఘవయ్య : చుడు అనసూయ నీకు నేను అంటే ఇష్టం ఉంటే, నాకు ఎదురు చెప్పకు అంటాడు. వద్దు అంటే నేను నీకు దూరంగా వెళ్ళిపోయా.
అనసూయ : వద్దు, కానీ మన కొడుకులకి ఈ విషయం తెలియకూడదు అని చెప్తుంది.
రాఘవయ్య : అనసూయ పెదవులకి ముద్దు పెట్టు థాంక్స్ చేపట్డు, నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి సరేనా అంటాడు.
అనసూయ : నా మొగుడు కోసం ఏమి చేయమన్న చేస్తాము అంటుంది.
సీత పొద్దునే లేచి వంట చేసి అత్త దగ్గరకు వస్తుంది. అనసూయ లెట్రిన్ పోవాలి అంటే, తన లంగ పైకి ఎత్తి, గుడ్డ కింద లెట్రిన్ డబ్బా పెడుతుంది. రాఘవయ్య బాత్రూం నుండి వస్తాడు. టవల మత్రమే వుంటుంది రాఘవయ్య వొంటి మీద. రాముని తప్ప ఎవరిని సీత అల చూడలేదు.
రాఘవయ్య వచ్చి కోపంతో అనసూయ ను కొడతాడు. సీత మామయ్య ఏమి అయ్యింది అని అంటుంది.
రాఘవయ్య : ఈ లంజ ఇలా పరాలసిఇస్ వచ్చి పడిపోతే నా మోడ్డ కి ఎవరు పూకు ఇస్తరు అంటాడు.
సీత : మామయ్య అత్త మాత్రం ఏమి చేస్తోంది చేపంది, పాపం తను.
రాఘవయ్య : నీ యమ్మ నువ్వు రోజు నా కొడుకు తో దెగించుకోఓటునవు కదా> నీకు ఏమి తెలుసు నా బాధ.
సీత : చిన్నపాటి నుండి ఎవరు తనను అల తిట్టలేదు, చాలా బాధ పడుతుంది. వెళ్లి పొడం అనుకుంటుంది, కానీ అత్త కోసం అక్కడే వుంటుంది.
రాఘవయ్య: దీన్ని చంపేస్తా అని అనసూయ పీక పట్టుకుంటాడు.
అనసూయ : గట్టిగా అరుస్తూ, ఏడుస్తూ వుంటుంది.
సీత : అత్తయ్య ను ఏమి చెయ్యొద్దు.
రాఘవయ్య : రాఘవయ్య నా పెళ్లాం నా ఇష్టం. ఇది నాకు సుఖం ఎవ్వట్లేదు చంపేస్తా నీకు ఎందుకు.
సీత : దాని కోసం అత్త ను చంపడం ఎందుకు వేరే వల్లన్ను చూసుకోండి. తనను వదలండి అంటాడు.
రాఘవయ్య : అనసూయ ని వదిలేసి కరెత్తే కానీ ఎవర్ని చుస్కోవలి. నువు నాకు సుఖం ఇస్తావా.
సీత : మమయ్య్య నేను మీ కోడల ను, నీ కొడుకు భార్య ను అల అలోంచించడం తప్పు.
రాఘవయ్య : చుడు, ఎప్పుడు నాకు ఒక శరీరం కావాలి. అది ఎవరైనా నాకు పర్వాలేదు అంటాడు. నువ్వు నాతో పడుకో అత ను ఏమి చేయను, లేకపోతే చంపేస్తా.
సీత : ప్లీజ్ మామయ్య నన్ను వదిలింది.
రాఘవయ్య : నువ్వు ఎలా మాట వినవు అని అనసూయ ని కొడతాడు. అనసూయ అరుస్తూ వుంటుంది.
అనసూయ : అమ్మ సీత నన్ను కాపాడు అమ్మ.
సీత : మామయ్య అత్త ను వదిలేయండి. నేను మీ కొడుకు భార్య ను ప్లీజ్ అర్టం చేస్కోండి అంటుంది.
రాఘవయ్య : కొడుకు భార్య అయితే ఏమి, నేను దెంగితేనే కొడుకు వచ్చాడు. ఇప్పుడు నిన్ని డెంగీ నీకు కొడుకుని ఇస్త. సరే నిన్ను దేన్గాను లే, నీ మొకం చాలా ఇష్టం నాకు ముఖాన్ని తనివితీరా ముద్దు పెట్టుకొంటూ, తరవాత నీ జోలికి రాను అంటాడు.
సీత : ప్లీస్ మామయ్య అంటుంది.
రాఘవయ్య : ఇలా కాదే అని బెల్ట్ టెస్కొని అనసూయ ని గట్టిగా కొడుతున్నాడు.
సీత : ఏడుస్తూ సరే అంటుంది.
రాఘవయ్య : నాకు తెలుసు సీత నువ్వు ఒప్పుకుంటే అని, చుడు నేను నిన్ను ఇప్పుడు దేన్గాను. నీ ముఖం అండ్ సళ్ళు నాకీ పిసుకొంట, తర్వాత నీ జోలికి రాను అంటాడు.
సీత: ఏడుస్తూ కళ్ళు ముస్కొంటుంది.
రాఘవయ్య సీత దగ్గరకి పోతాడు. సీత (శ్రీముఖి లాగా ఉంటుంది) ఏడుస్తూ ఉంటుంది. రాఘవయ్య సీత దగ్గరికి పోయి జుట్టు పట్టుకొని తల ఎత్తుటడు, ముఖం చాలా ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసి వుంటుంది. రాఘవయ్య సీత ముఖం మీద ఉమ్మూ ఉస్తాడు. సీత కళ్ళకు, ముక్కు మీద తెల్లటి ఉమ్ము పడుతుంది.
సీత : మామయ్య చి.. ఏమి చేస్తున్నారు, ముద్దు అని ఇలా చేస్తున్నారు.
రాఘవయ్య : నా ముద్దు ఇలాగే వుంటుంది, ముస్కొని వుందు. ఇంకోసారి అపిత, నిన్ను నీ అత్త ను ఎడారిని చంపేస్తా. సీత ముఖం మీద నాలుకతో రాస్తూ ఉంటాడు, చెవులు, కళ్ళు ముక్కు, బుగ్గలు అన్ని నాకుతాడు. సీత ఏడుస్తూ వుంటుంది కానీ ఏమీ చెప్పాడు భయపడి.
రాఘవయ్య సీత ముక్కు రంధ్రం లో నాలుక పెట్టి తిప్పుతున్నాడు. సీత కు ఎవరు ఇలాగ చేయలేదు. రాము చాలా సాఫ్ట్ గా చేసేవాడు, అని రాఘవయ్య చాలా మొరటగా చేస్తున్నాడు. ముఖం అంతా బాగా నాకీ పెదవుల దగ్గరికి వస్తాడు. తెల్లగా ఏమి వున్నాయే నీ పల్లు.
ఇంక రాఘవయ్య కి పల్లు తోమే అలవాటే లేదు, సీత కి కంపు కొడుతూ వుంది. కానీ అనుభవించక తప్పదు, సీత ను వదిలి చూస్తాడు. సీత కూడా చూస్తుంది, చాలా అసహ్యంగా వుంటాడు. పచిపోయిన పల్లు తో నవ్వుతూ వుంటాడు.
సీత నోరు తెరిచి తన నాలుక పెట్టి తన ఎంగిలి అంత సీత నోట్లోకి పంపుతూ వుంటాడు. సీత కక్కలేక, మింగలేక మింగుతుంది. మెల్లగ సీత చురను పక్కకు తీసి జాకెట్ లో నుండి సళ్ళను గట్టిగా పిసుకుతూ వుంటాడు. సీత ఒక వైపు వేరే మగాడు సళ్ళు గట్టిగా పిసుకుతూ, కంపు కొడుతున్న నోట్లో నోరు ఉంచి, ఏడుస్తూ ఉంటుంది.
ఒక 30 నిమిషాలు ఎంగిలి రసాలు సీత నోట్లోకి పంపి, పీల్చి వదిలేస్తాడు. సీత మొకం చూస్తాడు, మొత్తం ఎంగిలి తో మెరిసిపోతూ వుంటుంది. అబ్బా ఏమి సుకాన్ని ఎచవే అని గాద్రించి సీత మొకం మీద ఉముస్తాడు.
మిగిలిన కథ తరువాతి భాగం లో.