సంధ్య -02

మా వారు “హమ్మ..హమ్మ..వాయి.” అని మత్తు గా మూలుగుతూ.. తల కిందకి జరిపి నా లుతైన బొడ్డు మీద ముక్కు, నోరు రుద్దేసు కొంటోంటే.. నా నరాలు జివ్వున లాగాయి.. గట్టి గా వారి తల ని అది మేసు కొని, రుద్దేసుకొని, ఒక్క సారిగా నా మొగుడి తల ని తొడల మీద నుంచి పక్కకి నెట్టి.. “ఉవాల.. లేవండి.. మిమ్మల్ని వదిలేస్తే.. తెళ్ళ వార్లూ ఇలాగే కూర్చో పెట్టేస్తారు..” అంటూ మా వారి
చొక్కా పట్టు కొని పైకి లీపుతొంటే.. ఆయన.. ఆ చర్య కి ఒక్క సారి గ నా తొడల మీద ని దొర్లతం జరిగింది…
“మెత్తటి నా పెళ్ళాం తొడలు మత్తు గా తగులుతోంటే.. సోఫా మీద బోర్లా పడుకొని తల సరిగ్గా సంధ్య తొడల జాయింట్ దగ్గర పెట్టి గట్టి గా కిందకి అది మి ఘాడం గా ఊపిరి పీల్చుకొన్నా !!!! నా పేళ్ళాం మదన సామ్రాజ్యాన్ని కప్పిన చీర, లంగా మడతల మధ్య నుంచి మత్తు గా వస్తున్నాయి దాని మదన దిబ్బ పరిమళాలు !!!!!”

నా మొగుడూ వాసన చూసే కొద్దీ వెర్రెక్కి పోతున్నాడు !!!!
ఎడమ చెయ్య సోఫా కి, నా తొడల కింద నుంచి తీసుకొచ్చి నా తొడ పిసికేస్తున్నాడు !!! కుడి చెయ్య తో తొడల పైనుంచి గట్టిగా అది చేస్తూ.. గట్టిగా నా తొడలు కౌగలించుకొని నన్ను అం గుళం కూడా కదల నీయ కుండా సోఫా మీద అది మీ పట్టి ఉంచి .. తల ఆడిస్తూ… “మ.. హు.. ము..ఉ..” అంటూ మూలు గు తున్నాడు !!!
నాకు వెర్రి క్కి పోయింది. వారి పట్టు కి.. వీపు మీద చెయ్య వేసి తమకం తో నా మొగుడి షర్ట్ మీదు గా వీపు చర్మాన్ని గట్టి గా పిసికేస్తు.. నాజూకైన నా గోర్ల తో వీపు రక్కెస్తున్నాను !!! అంతే కాకుండా.. కింద పెట్టు కొన్న కాళ్ళు తీసి ఎదురు గా ఉన్న టీ పాయి మీద పెట్టేసుకొన్నాను !!!
నాకు ఎందుకో ఆ టైం లో నా మొగుడూ ని ఇంకా ఇంకా మురిపిస్తే బావుంటూంది అన్న అలోచన వచ్చి.. ఒక్క సారిగా విదిలించు కొంటూ… చప్పున సోఫా మీద నుంచి లేచి, కిచెన్ వైపు తిరిగాను !!!!
వెళ్ళి పోతొంటే నా మొగుడి ముఖాని కి సిల్క్ టచ్ ఇస్తూ సమ్మగా జారి పోతూ వీడి పోతున్న పైట కొంగుని చటుక్కున పట్టు కొన్నాడు !! ఒక చేత్తో పైట పట్టు కొని ..

“వద్దు.. వద్దు. వదలండి” అని హస్కీ వాయస్ లో తియ్య తియ్య గా వారిస్తున్నా.
“అంత వరకూ జాకట్టు పైనుంచి నేను చీకిన ఉమ్ముతో తడి తడి గా అయ్యి సంధ్య చనుకట్టు ఇంకా ఇంకా కైపు ఎక్కిస్తూ కనిపిస్తోంది !!!!”
మా వారు పైట పట్టుకొని లాగుతోంటే.. చీర కుచ్చెళ్ళు వదులు అయ్యి చీర కట్టు ఇంకా కిందకి జారి పోతే.. పొత్తి కదుపు కింద ఒక రెండు, మూడు వెంటు కలు నా లంగా పెనుంచి కనిపిస్తోంటే.. ఆయన నన్ను తినేసేలా నా వైపు కసిగా చూస్తున్నారు !!!
నేను “ఏమిటి .. పైట వదల వా …? నువ్వు వదలక పోతే.. నేనే చీర వదిలేస్త.. అంతే కాని నీకు మటుకు ఇప్పుడూ దొర కను” అని అంటూ.. నవ్వుతూ.. పైట వదిలేసి గుండ్రం గా తిర గాటం మొదలు పెట్టా.
దానితో నా చీర కట్టు జారి పోయింది.. తన ముద్దుల తో, నా కుళ్ళ తో తడి తడి అయిన నా పొట్ట, బొడ్డు .. కిందుగా విడిపోయిన చీర కుచ్చెళ్ళు పట్టు వదిలేస్తున్నాయి.. మత్తు గా పడు కొని చీర పమిట లాగుతున్న నా మొగుడూ లేచి కూర్చొని ఒక్క సారి గా సర్రున నా పైట పట్టి గుంజాడు !!

గుండ్రం గా తిరుగుతూ వచ్చి ఒక్క సారిగా నా మొగుడి వడిలొ వచ్చి కూల పడ్డా !!!!!
దానితో నా పెళ్ళం ఎత్తైన పిర్రలు నా వడిలో మెత్త గా తా కాయి ! చప్పున ఒక చెయ్య తో నడుము చుట్టేసి…ఇంకో చెయ్య తో చీర ఎత్త బోయా !!!
“అబ్బా.. వద్దు .. వద్దు అంటే… వినవు కదా.. భోజనం అయ్యే దాకా ఆగలే వా” అంటూ.. చీర లోకి దూర పోతున్న చెయ్యను తొడల దగ్గారే అది మి పెట్టా…
“ఈ కూరిక ఇంక ఆగ లేదు.. మూడు వారాల నుంచి .. ఒక్క సారి కూడా కారలేదు.” అంటూ… చెక్కిళ్ళు ముద్దాడి.. చెవి వెనక కింద నుంచి పై వరకు నాకుతోంటే .. “చేతి పని కూడా చేసు కోలేదా. పాపం..అయ్య గారు..” అన్నా వెనక్కి వాలి పోతూ.
“లేదు.. కూరిక ఉన్నా.. చెయ్య బుద్ధి కాలేదు” అన్నాడు… మత్తుగా మెడ మీద వెంట్రుకలు సవరదీస్తూ .. మెడ నాకేస్తూ..!!!
నేను ఇంక పూర్తి గా మా వారికి లొంగి పోతూ.. చీర లో తొడల దగ్గర అదిమి పెట్టిన చెయ్య ని వదులు చేసి.. ఆ చెయ్య ని ఇంకా పైకి లాగుకుంటూ “నాకు తెలుసమ్మా..

అను కోకుండా నా చెల్లి తో ఎదో కక్కుర్తి పడ్డావు కాని. .. నన్ను చూస్తే కాని నీకు సరైన కిక్కు రాదు అని..” ఇంక ఏదో అనే ప్రయత్నం లో ఉండ గానే.. మా ఆయన అరచెయ్య నా ఉపస్తు మీద పడింది.
నాలో ఒక్క సారి గా.. తెలియని సుఖం ఏదో కమ్మేసి.. నేను చెప్పాలనుకున్న మాట కూడా మింగే సి.. నోరు అలాగే తెరిచి పెట్టి.. వెంటనే కింద పెదవిని పంటి తో నొక్కి పెడుతూ… “స్.. స్సూ..ఉస్స్………హా” అని మూలు గుతూ.. నా మెడ వెనక్కి వాల్చేసా !!!
మా ఆయన నా చెవిలో గుస గుస.. “ఓయి.. పేంటీ వేసుకోలేదా …?” “వీలుగా ఉంటూందని నువ్వే కదా ఎప్పుడూ వేసుకో వద్దు అంటావు..” అని నా మొగుడి చేతి మీద చేయ్య వేసి చీర మీద నుంచే గట్టి గా బి గించి కిందకి వత్తు కొన్నా !!!
“ఓయి.. సంధ్యా… నా మీద కోపం తగ్గినట్టే నా..”
“ఇంకా పూర్తిగా తగ్గ లేదు..” అని గారాలు పోతూ నా మొగుడి గుండెల మీద వీపు గట్టి గా వత్తి పెట్టా !!!
“పోనీ అయితే .. నీ కోపం పూర్తి గా తగ్గే దాకా ఆగ మంటావా..” అంటూ.. మదన మందిరం లో ఒక వేలు దూర్చగానే.. “స్.. స్.. సూర్సా.. ఊ.. ఆ..హా..”

“బావుందా…”
“వాయి..
బావుంది.. (మా వారిని ఇంకా ఏడిపించాలని…) మీ బాధ చూడలేక.. ఒప్పుకున్నా..” అన్నా. ,
“అయితే వద్దు.. నిన్ను ఎదురు గా చూస్తు ఉండలేక ఏదో కక్కుర్తి పడ్డా.. నీకు పూర్తి గా ఇష్టం లేక పోతే.. నాకు
మూడ్ రాదు” అన్నారు.. నా మదన గుహ లోంచి వేలు తీసేసు కొంటూ !!
చప్పున నా మొగుడూ చేతి ని నా ఆడతనం మీద అది మేసు కొంటూ.. సన్నగా తియ్య గా నవ్వుతూ.. అన్నా “అది.. కాద మ్మా..నిన్ను ఏదో ఊరి కి నే ఏడిపిద్దామని అన్నా.. అంతే.. నిజం కాదు..”
“అమ్మ.. దొంగా.. నిన్ను…………..”
“ఊహు ..నన్ను .. ” అంటూ వెనక్కి తిరిగి వారి కళ్ళ లోకి చూస్తూ కన్ను కొట్టా !!!
“నిన్ను తినేస్తా…..లంజా..”

“రోజు అదే కదరా నీ పని.. బకాసురుడా.. రారా.. రా…
నీకు ప్రియమైన నా చిట్టి చిల్లి నేతి గారిని.. తినెయ్యి.. తాగెయ్య రా.. తాగె య్యి… నీ దేవత.. పుట్ట లో తేనిని.. దా…”
“ఏమిటే.. ఇంత తడి గా ఉంది.. పై పైకి వద్దు వద్దు అంటావు కానీ… లోపల మటుకు జిల ఊరించేసుకుంటావు !!!”
“నువ్వు నన్ను అలా తినే సాలా చూస్తేనే విడి పోతాయి నా రేమ్మలు.!!!! ఇక.. ఇందాకటి నుండి.. ఎక్కడ పడితే అక్కద.. ముఖం తో రుద్దేస్తున్నావు, నాకేస్తున్నావు.. కొరికేస్తున్నావు.. పిసికేస్తున్నావు.. నువ్వు అధరాల అమృతాన్ని పీల్చేస్తుంటే .. తన్నుకొని ఉటి కి ఉటి కి .. ఊరి పోతూ సెలయేరు అయిపోతోంది.. నీ బుజ్జి సంధ్య ఊట బావి !!!!!” అంటూ.. నా కుడి సన్ను మీద పిసుకుతున్న మా ఆయన చెయ్య మీద ఒక చెయ్య, పూ రేమ్మల తో ఆడుకుంటూన్న వారి రెండో చెయ్య మీద నా రెండో చెయ్య వేసి వత్తుకున్నా !!!
నా చీర, లంగ తొడల మధ్య వరకు లీచి ఉన్నయి.. నా
మొగుడి చెయ్య తొడల మధయ చీర లో అదో రకం గా వింత గా కదులుతోంది !!!
నా మొగుడి వడిలో కూర్చొని రెండు కాళ్ళూ టీ పాయి మీద పెట్టి పంగ చాపి ఒక చెయ్య వెనక్కి మడిచి మొగుడి మెడ చుట్టూ రా వేసి ముందుకి లక్కున్నాను ! నా మొగుడి తల

ఎడమ స్తనం మీద నొక్కుకు పోతోంది. పిర్రల మధయ లో కర్ర ముక్కల గట్టి గా తగులుతోంది !!!
నేను కుడి చెయ్య మధ్య వేలు నా పెళ్ళం విడి మడతల్లో దూర్చి.. బటన వేలు, చిటికెన వేలు పైకి జరిపి దాని మదన రేమ్మల పైన మదన ముత్యాన్ని రెండు వేల్ల మధ్య ఇరికించి గట్టిగా నొక్కా.. బొడిపేలా తగులుతోంది మెత్త మెత్త గా.. నొక్కే కొద్ది ఉబ్బుతోంది.. మధ్య వేలుని లోపలికి, బయట కి ఆడిస్తూ..బొడిపె ని సమ్మగా నలిపేస్తు.. పైట పూర్తి గా జారిన దాని ఎడమ సన్ను మీద నోరు పూర్తి గా ఊపి.. దాని మెత్తటి సన్నుని పక్కనుండి కొర్కేస్తోంటే.. సంధ్య.. నేమ్మది నేమ్మది గా నడుము పైకీ కిందకీ ఊపుతోంది.
00)
నేను ఇంక ఆగలేక.. జకట్టు కింద నుండి రెండు వేల్లు లోపలి కి జొనిపి, పైకి ఎత్తి సళ్ళు కిందకి లక్కున్నాను…
కింద హూక్ ఊడిన నా జాకెట్టు రెండు పాయలు గా విడి పోకుండా నే పైకి జరిగి … జాకట్టు కింద దబ్బ పండు బయట పడింది.. నేను బా పైకి ఎత్తటం .. నా మొగుడూ ఆత్రం గా మెడ పక్కకి తిప్పడం వెంట వెంట జరిగి పోయాయి..!!!
నా సన్ను ముచికతో సహా, ముచిక చుట్టూ 4 అంగుళాల వెసాల్యం వరకు నా మొగుడి నోట్లో కి దూరింది !!!! నా

మొగుడి కుడి చెయ్య మధ్య వేలు నా పూ మడతల్ని చేదించు కొని, మదన రసాల తడిలో పదును ఎక్కిపోతూ.. వెనక్కి, ముందికి కదుల్తూ చెలరేగి పోతోంది !!!
no
నా పేళ్ళం మంచి కసిగా చెయించు కొంతోంది… ఒక చెయ్య తో సన్ను పిసికేస్తూ.. ఇంకో చెయ్య తో పూకు లో వేలు స్పీడ్ గా ఆడించే స్తూ.. ఇంకో సన్ను చీకేస్తోంటే.. టీపాయి అంచున అరి కాళ్ళు మోపు పెట్టి.. రెండు కాళ్ళు విడతీసి పంగ బాగా చాపేసింది !!!! అప్పుడు నేను కింద పెట్టు కొన్న కాళ్ళు
రెండు ఆమె తొడల మీద తట్టేం వెయ్య గానే..చీర, లంగా లోతైన ఆమె బొడ్డు పైకంటా లేచాయి !!! విచ్చుకొని కనిపిస్తోంది నా పెళ్ళాం మదన మందిరం !!!! దట్టం గా వెంటు కల తో, అరటి బోదేళ్ళాంటి నున్నటి దాని తొడల మధ్య లో, ఆమె పువు మీద చెలరేగి పోతోంది.. జోరు జోరుగా నా వాట మైన చెయ్య !! నా 5 వేళ్ళు తడిసి పోయాయి దాని కమ్మని పూ… జిల తో !!! చాలా రోజుల తరువాత నా పేళ్ళం దిమ్మ ని చూస్తున్న కసితో ఇంకా ఇంకా రెచ్చి పోతున్న్యి నా చేతి వేళ్ళు దాని దిమ్మ లుతుల్లో..!
“అబ్బా.. హుమ్… ఏమండి.. చాలా … బాగుంది..”
“సంధ్య.. సంధ్..బుజ్జి.. నా బంగారం…” అంటూ నా సమ్మని సళ్ళు వదిలి చంకలో నోరు పెట్టి అక్కడ నాకేస్తూ పట్టి కొరికేస్తున్నాడు!!!!

“అబ్బా.. అమ్మా.. చంపేస్తున్నావు.. కదరా.. లంజ కొడకా.. ఆగ లేను.. ఏదో ఒకటి చేసేయ్యి… పూర్తి గా కార్పించెయ్యి..”
అప్పుడూ నా మొగుడూ తల ఇటువైపు తీసుకొచ్చి.. కుడి సన్ను నోట్లో పెట్టు కొని చీకేస్తూ, కొరికేస్తూ, చెయ్య వేగం గా జాడించే స్తూ.. సడెన్ గా చెయ్య ని తొడల మధ్య నుంచి బయటకి తీసాడు !!!!
నేను భరించాలే క.. . “పెట్టు.. అబ్బా.. హు.. పెట్టు.. ప్లీజ్.. తీయకు.. ప్లీజ్.. ప్లీజ్..” అంటోంటే.. ఆ చెయ్యని పైకి తీసుకొని నా సన్ను ముచిక మీద వేళ్ళకి అంటిన నా పూ తడిని పూసాడు !!! నేను తల కిందకి వంచి ఇంటెరెస్టింగ్ గా చూస్తోంటే.. చటుక్కున ఆ సన్ను నోట్లో పెట్టేసుకొంటే.. వెర్రి ఎక్కింది నాకు.!!!!
“హె..చీ.. పో.. సిగ్గు లేని వాడ…” అని నేను మత్తు గా అంటే..
“నాకు సిగ్గు ఎందుకే.. నా పేళ్ళం పూ లో నుండి ఏది వచ్చినా తాగే స్తానే… నువ్వు అంటే.. నాకు అంత ఇష్టం..” అంటూ.. మళ్ళీ పూ లో వేళ్ళ తో కెలికి రెండో సన్ను మీద రాసి చీ కాడు !!! నా మొగుడూ చేస్తున్న పనుల కి నా వంట్లో కామ నాడులు ఇం కా లవు గా విచ్చుకున్నాయి !! వంట్లో పశు కామం కట్టలు తెంచు కొంది !!! ఇంకా చాలాదన్నట్లు ఆ చెయ్య

తో సమ్మ సమ్మగా నాకేసి నా ముఖం అంతా ఇష్టం గా పులి మాడు నా పూ రసాల తో.. తన ముఖం అంతా పులుము కున్నాడు !!! మళ్ళీ పెట్టాడు… సమ్మగా నా మొగుడి మని కట్టు పట్టు కొని ఇష్టం గా తొడల మధ్య లో దోపుకున్నా !!!!!
నేను ఇంక ఆగలేక.. సంధ్య ని వడిలొ నుండి దింపి సోఫా లో మోకళ్ళ మీద కూర్చో పెట్టి.. ఆమె చీర, లంగా పైకి లేపి లంగా మొదట్లో దోపి.. తొడలు ఇంకా బాగా విడతీసి.. అంతరిక్షం లో గాలి కోసం కొట్టు కొనే వాడికి అక్సిజన్ మాస్క్ దొరికితే ప్రానం కోసం ఆ మాస్క్ ని ఎంత ఇది గా అందు కొంటాడో.. అంత కన్నా 100 రెట్ల ఇది గా సంధ్య పూకు మీద తల పెట్టేసి గట్టిగా పీల్చేస్తూ… నోట్లోకి పూర్తిగా కుక్కేసుకొని… దవడలు బిగించేసి.. గట్టి గా ఒక్క పట్టు పట్టి .. నా పేళ్ళాం పూకు తేనె అంతా పీల్చే వరకు సాహించ లేక పోయా !!!
నన్ను పైకి లేపటం, తను కిందకి వేళ్ళటం.. నా పూకు నోట్లో పెట్టేసు కోవటం.. తేనె పట్టు పట్టినట్లు పట్టి పిల్చెయ్యటం.. అన్నీ ఒక్క క్షణం లో జరిగి పోయాయి !!!! నా శరీరం లోని అను వణువు అధిరిపడి.. ఆకాసాన్ని తాకి నట్టు అని పించింది నాకు !!!! “ఏమండి.. అబ్బా.. వొ… హు… హ…” అంటూ గట్టి గా అరిచేస్తూ… జుట్టు గట్టిగా పట్టు కొని వేయి ఏనుగుల బలం తో కుక్కేసుకున్నా నా మొగుడి తలని పూకు లోకి !!!!!

ముక్కు, నోరు నా పేళ్ళాం పూకు లోకి దిగబడి పోయాయి !!! ఉక్కిరి బిక్కిరి అవ్వకుండా.. దాని పూకు లో ముక్కు, నోరు దూర్చుకొని గుండ్రం గా తిప్పేసుకున్నా !!
నా నర, నరాల్లో ఊరుతున్న కామ రసాలు.. కామాగ్ని పర్వతం లాంటి నా వంట్లో లావా లా సెలయేరులు అయ్యి నా లబీ మినర నరల్లో కలుస్తున్నాయి !! ఎత్తి పోతల జలపాతం అయ్యింది. నా మొగుడి నాలుక కి నాలుగు అంగుళాల లోపల నా పూకులో…!!!!!!!! సున్నిత మైన నా పూకు లోపలి పొరలు తట్టుకోలేక.. నా మదన కామ రసాలని కొద్ది కొద్ది గా లీక్ చేస్తోంటే.. లొట్టలు వేసుకొంటూ పీల్చేస్తున్నాడు నా రంకు మొగుడూ.
.
.
“ఏమిటంది.. అంత బావున్నాయా నా రసాలు..” అంటూ నడు ము ఇం కాస్త పైకెత్తా.
“తల పై కిత్తి.. హు.. మ్.. అమృత మే…” అని అంటూ తొడల కింద వచ్చిన గప్ లో చేతులు పెట్టి పిసికేస్తూ.. సంధ్.. మొత్తని ఇంకా గట్టి గా ముఖం మీద కి అదు ముకున్నా !!!!
నేను “ఇంక .. గదిలోకి పోదాము .. నా వల్ల కాదు.. నీది నా నోట్లో పెట్టి.. నాది నువ్వు నాకుతూ ఇద్దరం ఒకే సారి కార్చుకుందాము..” అన్నా మత్తు మత్తు గా..

“ఉవాయి… మొదటి రౌండ్ లో ఇలాగే రసాలు కార్చెయ్యి.. తరువాత లోపలికి వెళ్ళి రేప్పొద్దున్న వరకు దెంగించుకుందాము..”
“స్స్..హమ్మ…హూ…… మాటలతో చంపేస్తున్నావు.”
“హ.. హు..హ్మా…. మ..అం.. మ……”
పూకు చీలిక కింద నాలుక పెట్టి.. పూకు బొడిపె వరకు నేమ్మది నే మ్మది గా నాకి …బొడిపె మీద నాలిక పెట్టి స్పీడ్ గా ఆడిస్తున్నాడు.. బొడిపె ని నోట్లోకి లాక్కొని.. సపక్కు.. సపక్కు.. మని చప్పరిస్తూ… పెదాలు మూసి.. బొడిపె తో సహా.. బొడిపె చుట్టు ఉన్న పూకు పై మడతలు.. పళ్ళ మధ్య పెట్టి చిన్న చిన్న గా కొరుకుతూ.. నాలుక పూకు గాడిలో పెట్టి ఆ విధం గా కింద వరకు నాకి.. మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి పూకు బొడిపె మీద విజ్రుంభిస్తున్నాడు.. !!!!
నాలో అంత వరకు ఉన్న కొద్ది పాటి స్త్రీ సహజ మైన అడ్డు గోడలూ తొలగి పోయి.. సిగ్గు మర్చిపోయి.. బరితెగించిన కామ కోరిక తో “హ్మా….హ ..అబ్బా.. మ…..దెంగారా.. నాలుక తొయ్యీ…అర…. నా పూ..ఊ..ఊ..
కులోకి….. హమ్మా…….దెంగు .. దెంగు.. దెంగు.. దెంగు.. నాలుక తో

నా పూకు దెంగారా….. దొమ్మరి లంజ కొడకా……” అని కసి కసిగా పళ్ళు బిటకరించి .. అరుస్తున్నాను…
ఇంకా ఉంది……