సారు సుల్లి ఇంత పెద్దగా ఉందేంటి!

అక్కా. సార్. తలుపు తీయండి.. నాకు నిద్దర్రావట్లేదు. నేనూ ఆడతాను.” అంటూ రూంకి అటువైపున్న తలుపుని తడుతూ ఓ గొంతు వినబడింది. అంతే, వారి గుండెల్లో రాయి పడినట్లయ్యింది!
ఇద్దరూ లేచి ఆ తలుపు వైపు చూసారు. మూసివున్న ఆ తలుపు మధ్యలో ఉన్న ఖాళీ జాగాలోంచి జయ కన్ను వారికి స్పష్టంగా కనబడింది!

మృదుల, అర్జున్ లు ఇద్దరూ షాకయ్యారు. మృదులకి తన నగ్నత్వం గుర్తొచ్చి ఓ చేత్తో తన యదని కప్పుకుని మరో చేత్తో జారిపోతున్న లంగాని పట్టుకుని గబగబా గోడ దగ్గరికి పోయి నక్కింది. ‘ఇదేంటి. ఇలా జరిగింది!?’ అనుకుంటూ తన తలపట్టుకుని కూచుంది.

అర్జున్ కూడా మొదట కొంచెం కంగారుపడినా వెంటనే తేరుకుని మంచమ్మీద నుంచి లేచి తన లుంగీ సర్దుకుని మృదుల బట్టల్ని పట్టుకెళ్ళి ఆమెకి ఇస్తూ, “ఏం భయపడకు.. ఇవిగో, బట్టలు. వేస్కో!” అన్నాడు. మృదుల అర్జున్ మాటలతో కాస్త స్థిమితపడి తన బట్టలు వేస్కుంది. తర్వాత వెళ్ళి తలుపు తెరిచి జయని చూడలేక నేలచూపులు చూస్తూవుంది. మొట్టమొదటిసారి మృదులకి తన పిచ్చీని చూడటానికి ముఖం చెల్లట్లేదు!

మరి జయ విషయానికొస్తే. ఇంతకుముందు వరకు కూడా ‘ఈ ఆటని ఆడి తప్పు చేసాను’ అనే భావన తనలో ఉండేది. కానీ, ఎప్పుడైతే మృదుల, అర్జున్ లు ఈ ఆటని ఆడుతుండగా చూసిందో అప్పుడే తాను ఏ తప్పు చేయలేదని తనకి అనిపించింది. ఎందుకంటే, తన అక్కా, ఇంకా తన సార్ ఎప్పటికీ తప్పుచేయరు. అంతేకాక, ఈ ఆట తప్పని తను భావించింది తప్ప ఇప్పటివరకూ ఎవరూ తనకు చూచాయగా చెప్పింది కూడా లేదు.
అయితే, తన అక్క తనకు ఈ ఆటని పరిచయం చేసిందని దీప్తిని తిట్టి మళ్ళా తనెలా ఈ ఆటని ఆడుతుందనేది జయ బుర్రకి ఇంకా తట్టలేదు.

జయ గదిలోకి వస్తూనే, “అక్కా. నన్ను కూడా మీ ఆటలో కలుపుకోండీ!” అంది మృదుల వైపు తిరిగి.
హ్మ్. ఏ కల్లాకపటం ఎరుగని మన జయకేం తెలుసు.! ఈ ఆటని సాంప్రదాయబధ్ధంగా జంటలు చాలా గోప్యంగా ఆడతారనీ. అలాగే, అందరూ కలిసిమెలసి ఆడుకునేందుకు ఇదేమీ చిన్నపిల్లల ఆట కాదనీ. ప్చ్..!
తనకు తెలిసినంతవరకు ఇది కూడా ఓ ఆట. కాకపోతే మిగతా వాటికంటే దీనిలో ఎక్కువ మజా వస్తుంది, అంతే!

మృదుల, ఏం చెప్పాలో తెలీక అలా మౌనంగా ఉండిపోయింది. ఎంతసేపు ఎదురుచూసినా తన అక్కనుండి యేఁ సమాధానం రాకపోయేసరికి. జయ తనకి తోచిన విధంగా చేసింది. చప్పున తన టాప్ ని విప్పి నేలమీద పడేసి నడుం మీద చేతులు వేసుకుని నించుంది.
ఇందాక తన అక్కే సార్ ముందు విప్పగా లేనిది ఇక తనెందుకు సిగ్గుపడుతుంది! పైగా ఈ ఆట కూడ భలే బాగుంటుంది మరి!
ఇక జయ అయితే ఆ భంగిమలో(అదే. poseలో) అచ్చంగా శృంగార దేవతని తలపించింది. అర్జున్ కళ్ళు ఆమె హిమగిరుల మధ్యనున్న లోయలో చిక్కుకుపోయాయి. సియాచిన్ పర్వత శ్రేణుల్లో ఉన్న లోయలకంటే ఎంతో ప్రమాదకరమైన లోయ ఇది. ఎంతటి మగాడైనా అందులో పడి చావాల్సిందే!
జయ చేసిన పనిని గుర్తించిన మరుక్షణం మృదుల తన చెల్లి ఎద సంపదల్ని తన కౌగిలిలో దాచేసింది; తన ప్రియుని దృష్టి సోకకుండా.!
మృదుల జయని అలాగే గట్టిగా పట్టుకుని పక్క గదికి పట్టుకుపోయింది. అర్జున్ ఏమీ చేయక ఆ అక్కాచెల్లెల్లనీ చూస్తూ ఉన్నాడు. అదీ కాసేపే! ఎందుకంటే. మృదుల ఆ రూంలోకి తన చెల్లిని తీసుకువెళ్ళిన వెంటనే తలుపుని మూసేసింది.

“అక్కా ఇక్కడికెందుకు తీసుకొచ్చావ్? పద.. వెళ్ళి ఆడదాం,” అంది వాణి. మృదుల ఏమీ మాట్లాడకుండా నిల్చుంది. తల దించుకుని. జయకి తన సార్ తో ఈ ఆటని ఆడాలని బాగా ఉబలాటంగా ఉంది, “పోనీ నేనెళ్ళి ఆడి వస్తా.. నువ్వుండు,” అంది జయ.
“ఇద్.దేమీ ఆట క్..కాదు వ్..జయ..!” అతికష్టంమీద నోరు విప్పింది మృదుల.
“ఆట కాకపోవడం ఏంటక్కా..? ఎంత మజాగా ఉంటాది ఈ ఆట.!”
“జయ. ఇది ఎవరితోబడితే వాళ్ళతో ఆడే ఆట కాదు.!” అని భావోద్వేగంతో చెప్పింది మృదుల.
“కానీ. నువ్వూ ఆడుతున్నావుగా. సార్ తో! నేనేం పడుకోలేదు, మొత్తం చూసాను..”
“నేను అతన్ని ప్రేమిస్తున్నాను, జయ!” ఆ మాట అంటున్నప్పుడు మృదుల స్వరంలో కాస్త గర్వం ధ్వనించింది.

“నేను నీకన్నా ఎక్కువే ప్రేమిస్తున్నాను. సార్ ని. సార్ కూడ నన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పారుగా.! నీకు మళ్ళా డౌటైతే. పద, అడుగుదాం..”
ప్రేమ అనేది జీవితంలో ప్రతీచోట మనకు విభిన్న పార్శ్వాలుగా కనిపిస్తుందని.. అందులోనూ వాత్సల్యంతో కూడిన ప్రేమకి, యవ్వనంలో కలిగే ప్రేమ భావనకీ చాలా తేడా ఉందని. పాపం మన జయకి తెలీదు. చెప్పినా అర్ధంకాదు!
“జయ. నేను అతన్ని.. పెళ్ళి చేసుకుంటాను.”
మృదుల తన ఆఖరి అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది!
జయ కాసేపు ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టుగా గెడ్డంకింద చెయ్యి పెట్టుకుని తలని పైకెత్తి చూస్తూ, “అయితే, నేనూ సార్ ని పెళ్ళి చేసుకుంటాను,” అంది.
మృదుల నవ్వకుండా ఉండలేకపోయింది. ‘పిచ్చీ.!!!’ అనుకుంది మనసులో
“జయ.. నువ్వు చాలా చిన్నపిల్లవేఁ.”

“నువ్వెంత పెద్దదానివి.? నాకన్నా రెండేళ్ళేగా.!”
మృదుల దగ్గర జయ మాటలకి సమాధానం లేకపోయింది. అయినా. ఎప్పటిలాగే జయని దబాయించడానికి ప్రయత్నించింది.
“ఎక్కువ వాగకు. నీకేం తెలీదు. నోర్మూస్కో. అలా జరగదు. జ్..జరగదు!”
కానీ, జయ కామోద్రేకంలో తన అక్కకి ఎదురుతిరిగింది.
“అక్కా. నన్ను ఆడకుండా నువ్వు ఆపలేవు. సార్ తో కాకపోతే రేపు వెళ్ళి రాజేష్ తో ఆడతాను.”
మృదులకి తల తిరిగినట్లయ్యింది. దబ్బుమని మంచంమీద కూర్చుండిపోయింది. ‘జయకి ఎలా చెప్పాలి.? ఎలా ఆపాలి.?’కాసేపటికి తలెత్తి జయని చూస్తూ, “సరే జయ. నువ్వు ఆడు-” అని కాసేపాగి, “కానీ, నాతో.”
దానికి జయ కాస్త మెత్తబడినా “కానీ, అక్కా. ఈ పూర్తి ఆట ఆడాలంటే మ-”
మృదుల జయకి ఆ మాటని పూర్తి చేసే అవకాశం ఇవ్వలేదు. చప్పునలేచి రక్తపిపాసిలా జయ ఎర్రని రసాలూరే పెదాలమీద దాడిచేసింది. జయ కూడా అన్నీ మర్చిపోయి ఉత్సాహంగా తన అక్కకి సహకరించింది.

మృదుల కేవలం జయని సంతోషపరచడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే, జయ మాత్రం మాంఛి జోరుమీదుంది. తన జోరు చూస్తే ఎవరికైనా తనేదో చాలాకాలంగా తన అక్కమీద ఈ రకమైన వాంఛని పెంచుకుని ఉందేమో అనే అనుమానం రాకపోదు.! మృదులకి కూడా క్రమంగా వేడెక్కసాగింది.. తన చేతుల్ని జయ నడుముకు ఇరువైపులా వేసి బిగించి పట్టుకుంది. జయ కూడా ఏమీ వెనక్కి తగ్గక మృదుల పెదాలని చప్..చప్. మంటూ చప్పరిస్తూ చేతులని పిరుదులమీద వేసి నొక్కసాగింది. జయ అలా నొక్కుతుంటే మృదులకి తొడలమధ్య తీయని నొప్పి మొదలైంది. తన కాళ్ళలో బలం తగ్గినట్టయ్యి మృదుల జయమీద వాలిపోవడంతో ఇద్దరూ అలాగే మంచంమీద పడ్డారు.. మృదుల జయని తనమీదకు లాక్కుంది. జయ రెండు చేతులతో మృదుల బంగారు బంతుల్ని పట్టుకుని కసాబిసా నలిపేసింది. ‘అ..హ్హ..హా.’ అని చిన్నగా మూల్గుతూ మృదుల జయని తనకు మరింత దగ్గరికి నొక్కుకుంది. తమకంతో ఆమెకి కళ్ళు మూతలుపడుతున్నాయి. ఆమె
కళ్ళముందు అర్జున్ ముఖం కదలాడసాగింది. మృదుల జయ గుండ్రని పిరుదుల్ని తన చేతులతో పొదివి పట్టుకొని బలంగా పిసికింది. అలా ఆడుతూ ఆ ఆటకి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని వారంతటవారే సంపాదించుకోసాగారు. ఒక్కొక్కటిగా వారినుంచి వారి దుస్తులు వేరయ్యాయి. ఇద్దరూ లేచి కూర్చుని ఒకరినొకరు చూడసాగారు. ఇద్దరి కళ్లు సిగ్గు, సంకోచంతో కాక కోరికతో నిండివున్నాయి. మృదుల తన నాలుకను జయ నోట్లోకి జొప్పిస్తూ చేతులతో జయ చన్నుల్ని పిడికిట పట్టి గట్టిగా నలపసాగింది. ‘స్.మ్మ్.’ అని మూల్గుతూ జయ కూడా మృదుల బంతుల్ని హార్న్ నొకినట్టుగా నొక్కుతోంది.

మృదుల మెల్లగా తన చేతిని కిందకి తీసుకెళ్ళి జయ పూ..పెదాలమీద ఓమారు సుతారంగా రాసింది. జయకి ఒక్కసారిగా జివ్వుమంది! మొదట సార్ ‘కాలు’ తగిలినప్పుడు. తర్వాత దీప్తి నాలికతో రాసినప్పుడు. కలిగిన అనుభూతి, మళ్ళీ ఇప్పుడు. తన అక్క చల్లని వేళ్ళు అక్కడ పడగానే ముచ్చటగా మూడోసారి జయకి ఒళ్ళంతా సలపరం మొదలైంది. వెంటనే మృదుల పెదాలని వదిలి కిందకు జారి మృదుల ఎడమ స్తనాన్ని నోట్లోకి తీసుకొని పదునైన దంతాలతో గట్టిగా కొరికింది. ‘ఆహ్.!’ అని మృదుల చిన్నగా వగరుస్తూ జయ పూ. పెదాలని నలిపేయసాగింది. అక్కడ చెమ్మ తగిలేసరికి మృదుల కిందకు దిగి జయ తొడల మధ్యకు చేరింది. ఎంతో చిన్నగా, మృదువుగా ఉండి చాలా ముద్దుగా కనిపించింది ఆ ప్రదేశం. రెండేళ్ళ క్రితం తనది కూడా ఇలాగే ఉండేది. ఇప్పుడు అక్కడ కొంచెం ఎరుపెక్కింది. అలాగే వెంట్రుకలు కూడా వచ్చాయి.
కాస్త ముందుకి వంగి జయ పూ..పెదాలను ముద్దుపెట్టుకుంది.
తన పూకు మీద తన అక్క పడటంతో జయ కూడా బదులు తీర్చుకోవడానికి మృదుల పూకు మీద ముద్దులవర్షం కురిపించడం మొదలెట్టింది.ఇక ఇద్దరూ ఒకరి పూకుని మరొకరు పీల్చి పిప్పిచేసేలావున్నారు. మధనరంగం కాస్తా కదనరంగంగా మారిపోయింది. ఆ గదిలో ‘అ..ఆ.’లు అన్నీ ‘అం.. అః’లుగా మారిపోయాయి. ఇద్దరూ కలిసి అద్వితీయమైన అరవై తొమ్మిదో అంకెను అక్కడ వేసారు. ఒకరు ముగిస్తే మరొకరు మొదలెట్టడంతో మాటిమాటికీ ఆ మంచం రసాలతో తడిచిపోసాగింది. అలా ఓ అరగంటపాటు వారి ఆట కొనసాగింది.

ఇక అర్జున్ ఇందాక జయ చేసిన పనిని చేసాడు. తలుపు సందుల్లోంచి ఆ అక్కాచెల్లెల్ల కామక్రీడని వీక్షిస్తూ తన సమయం కోసం వేచియున్నాడు.!జయకి ఇది ఎక్కువ మజానిచ్చే ఆటే కావచ్చు. అయితే, మృదులకి మాత్రం ఈ ఆట ఓ కార్చిచ్చు. అది దావానలంలా మారి మొత్తం తన శరీరాన్ని దహించివేస్తున్నది. దీన్ని ఇప్పుడు మాపాలంటే అర్జున్ కావాలి!
అందుకే, ఏదైతే అదయ్యిందనుకుని, “అర్జున్.!” అని మత్తుగా పిల్చింది. జయ కూడా తిన్నగా కూర్చుని తలుపు వంక చూసింది.
కానీ, అర్జున్ ఏమీ తెలీనట్టుగా నాటకమాడుతూ, “జయ పడుకుండిపోయిందా.!” అని అడిగాడు.
కానీ, మృదుల ఇంక ఆగలేక మంచం మీద దొర్లుతూ, “పర్లేదు. తొందరగా రా.!” అని పిల్చింది.
అర్జున్ తలుపు తెరిచి లోపలికి వెళ్ళాడు. అప్సరసల వలే ఆ అక్కాచెల్లెలని చూడగానే భూతలస్వర్గంలో అడుగుపెట్టినట్టుగా అనిపించింది తనకి.

ఇద్దరికిద్దరూ ఎందులోనూ తక్కువగాదు. జయలో లేని
జయ అక్కడే ఉందన్న విషయం మరచి మృదుల వెళ్ళి అర్జున్ ని అతుక్కుపోయింది. ఆమె బంతులు అతనికి మెత్తగా తాకాయి. జయ వాళ్ళిద్దరినీ చాలా ఆసక్తిగా చూస్తూవుంది. ఆ రెండో ఆటేమిటో తనకు తెలుసుకోవాలనుంది.! తర్వాత, తను కూడా ఆడాలి కదా.!
అర్జున్ మృదుల నడుంచుట్టూ తన చేతిని బిగించి పట్టుకుని తలుపువైపు తిరిగాడు.
జయ వెంటనే అర్జున్ చెయ్యి పట్టుకుని,
“సార్. నన్నూ తీసుకెళ్ళండి. నేనూ ఆడతాను..” అని బ్రతిమాలింది.
అర్జున్ ఓసారి మృదుల వైపు చూసాడు.తన కన్యత్వాన్ని త్వరగా కోల్పోవాలనే తప్ప ఇంక దేని గురించీ తను పట్టించుకునేలా కనబడలేదు.
అర్జున్ వెనక్కి వెళ్ళి జయని ఏదో చంటిబిడ్డను ఎత్తుకున్నట్టుగా తన చంకనెక్కించుకున్నాడు.
అది చూడగానే మృదులకు నవ్వొచ్చింది. కళ్ళుమూసుకొని అర్జున్ ఛాతీమీద తలవాల్చి కిలకిలా నవ్వేసింది.

ఈలోగా అర్జున్ ఆ ఇద్దరినీ తీసుకెళ్ళి తన గదిలోని మంచంమీద దింపాడు. దింపీదింపగానే మృదుల తాపంతో అర్జున్ మొడ్డని లుంగీ మీదనుంచే తడిమింది.
అర్జున్ కూడా చాలాసేపటినుంచి ఈ ఘడియ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. తను మాత్రం ఎంతని కంట్రోల్ చేస్కుంటాడు. మెరుపువేగంతో తన పేంటుని అండర్వేర్ తో సహా విప్పి విసిరేసి మంచమెక్కాడు. అతని 8 అంగుళాల ఆయుధం నిటారుగా నిలబడి ఆ అక్కాచెల్లెల్ల పూకులకు సలాం చేసింది.
జయ కళ్ళు పెద్దవయ్యాయి. ‘సారు సుల్లి ఇంత పెద్దగా ఉందేంటి!’ అని నోరెళ్ళబెట్టి అలా చూస్తూ ఉండిపోయింది. ఇంకా దాన్ని దేనికోసం వుపయోగిస్తారో కూడా తెలీదు తనకి.!
మృదుల వెంటనే అర్జున్ మగసిరిని తన రెండు చేతులతో పట్టుకుని పైకి కిందకీ ఆడించసాగింది. అర్జున్ మృదుల ముఖాన్ని దగ్గరకు లాక్కొని ఆమె పెదాలను కొరుకుతూ చీకుతున్నాడు. ‘మ్మ్..’
జయ కూడా మెల్లగా తన చేత్తో దాన్ని పట్టుకుంది. ‘హా.’ చాలా వేడిగావుంది!
కాసేపటికే అతని అంగం ఉచ్ఛస్థితికి చేరింది. అర్జున్ మృదుల ముఖాన్ని పట్టుకుని దాని ముందుంచాడు. కానీ, మృదుల ఏం చెయ్యాలో తెలీక దానిమీద ఓసారి ముద్దుపెట్టింది.
“నోట్లోకి తీసుకో.హ్. దాన్ని.. నాకుతూ చప్పరించు..”
“ఏంటీ.?” అని ఆశ్చర్యపోతూ అర్జున్ వైపు చూసింది.
“ప్లీజ్. అన్వేషిత. మృదుల.!” అని ఆమెను వేడుకున్నాడు.

మృదుల తన చెలికాడి కోర్కెను మన్నించింది. ఆ అంగం మొత్తాన్ని తన నోట్లోకి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. కుదిరితేగా.! అందుకే దాన్ని మొత్తం నాకడం మొదలెట్టింది.
ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తుంటే జయకి నవ్వొచ్చింది. నాకడానికి, చీకడానికీ అదేమైనా పుల్ల ఐసా.!
కానీ, మృదుల తన్మయత్వంతో తన కళ్ళను మూసుకుని అర్జున్ మొడ్డని చీకడం మొదలెట్టగానే. జయ, “నేనూ చేస్తా.!” అంటూ ముందుకు వంగి అర్జున్ బాల్స్ ని నోట్లోకి తీసుకుంది.
ఓవైపు మృదుల. మరోవైపు జయ అర్జున్ మొడ్డని పోటీపడి మరీ చీకుతున్నారు. ‘మ్.మ్మ్.’
వాళ్ళ చీకుడుకి అర్జున్ అంగం పేలిపోతుందా అనేట్టుగా తయారయింది. అర్జున్ ఓ చేత్తో మృదుల పూకును గెలుకుతూ మరోచేత్తో జయ స్తనాలను పిసకసాగాడు.
మృదుల అర్జున్ అంగం మొనని నోట్లోకి పెట్టుకుని గట్టిగా ఓసారి చీకింది.. అర్జున్ ఒక్కసారిగా ఎగిరిపడ్డాడు.’హ్.హా.’ అంటూ ఓ వేలుని మృదుల యోనిలోకి తోసాడు. తను మెల్లగా అరుస్తూ (ఆ. హా.) తన రసాలను కార్చేసి అర్జున్ మొడ్డని గట్టిగా ఒత్తి పట్టుకుంది.
అర్జున్ వెంటనే ఆమె తొడల మధ్య తన తలను పెట్టి ఆమె యోని రసాలను జుర్రుకోసాగాడు.
ఇదే అదనుగా భావించి జయ కూడా అర్జున్ తొడల మధ్యకు చేరి అతని పుల్ల ఐసుని నోట్లోకి తీసుకోడానికి ప్రయత్నించింది.
మృదుల తన కళ్ళను మూసుకుంటూ అర్జున్ జుత్తులోనికి తన వేళ్ళను పోనిచ్చి తన పూకు మీదకి అదుముకుంది. ఆమెకి మళ్ళీ ఊట మొదలైంది.
అర్జున్ ఇదే సరయిన సమయమని తలచి జయ నోట్లోంచి తన ఆయుధాన్ని తీసి మృదుల మీదకెక్కి ఆమె తొడలను వేరుచేసి కసుక్కున ఆమె పూకులో తోసాడు.. “ఆ..హ్-” మృదుల అరుపు తన నోటిని దాటేలోగా అర్జున్ ఆమె నోటిని తన నోటితో బంధించాడు.
ఆమె కళ్లవెంబడి నీళ్ళు రాసాగాయి.. జయ అదంతా చూసి బెదిరిపోయింది. ‘అక్క నిజమే చెప్పింది. నేనింకా చిన్నపిల్లనేఁ.! ఈ రెండో ఆటని నేను ఆడకూడదు.’ అని మనసులో అనుకుంటూ తన అక్క పూకు వైపు చూసింది. అక్కడ్నుంచి రక్తం కారడం తన కంటపడింది.
“సార్. వదలండి. అక్కని వదిలేయండి.! మాకీ ఆటొద్దు. తను చచ్చిపోతోంది. ప్లీజ్ సార్. మమ్మల్ని వ-ద-లే-యం-డీ.!” అని బిగ్గరగా అరిచింది. తనకి భయంతో గొంతెండిపోయింది.
అర్జున్ జయని ఊర్కోపెట్టడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ, జయ వణికిపోతూ అర్జున్ నుండి దూరం జరిగి మృదుల వైపు చూసింది. ఆమె ముఖం ఇప్పుడు కాస్త ప్రశాంతంగా ఉంది.
“అక్కా.!” అని మెల్లగా పిల్చింది. మృదుల తన కళ్ళను తెరచి చిరునవ్వుతో జయని చూసింది. తన అక్క నవ్వుని చూసాక జయలో భయం కాస్త తగ్గింది. మళ్ళీ వాళ్ళకి దగ్గరగా జరిగి తన అక్క చేతిని పట్టుకుంది. అర్జున్ ఓ చేత్తో మృదుల స్తనద్వయాన్ని మర్ధిస్తూ మరో చేతితో మెల్లగా జయ నడుమును నిమిరాడు.
తర్వాత మృదుల తన పిరుదులను కాస్త ఎత్తడానికి ప్రయత్నించడంతో అర్జున్ మెల్లగా ముందుకు వెనక్కు ఊగడం మొదలెట్టాడు. మరికాసేపటికి మృదుల భావప్రాప్తిని చేరుకోవడంతో అర్జున్ తన గేర్ మార్చి వేగంగా ఇంకా బలంగా పోటు వేయసాగాడు.. పోటుపోటుకీ మృదుల స్వర్గంలో తేలియాడుతున్నది, అతన్ని తన గుండెలకు హత్తుకుంది.

తన అక్క ముఖంలో భాధ స్థానే ఆనందం ప్రకటితమయ్యేసరికి జయ కూడా నిశ్చింతగా అర్జున్ కి చేరువై అతని పెదాలను అందుకుంది.
అర్జున్ అలా కాసేపు పోటువేసాక తన మొడ్డని బయటకుతీసి వీర్యాన్ని మృదుల పొట్టమీద కార్చేసి ఆమె పక్కన వాలిపోయాడు.. జయ కాసేపు అలా వాళ్ళను చూసి తన సార్ ని కావలించుకుని అతని మీద పడుకుంది.
మృదుల కూడా అర్జున్ ఛాతీమీద తలపెట్టి నిద్రపోయింది.
అర్జున్ ఇద్దరినీ ఓసారి చూసాడు. అతని కళ్ళలో సన్నటి కన్నీటి పొర కదలాడింది. అది సంతోషంతో వచ్చిందా. లేక పశ్చాత్తాపం వల్లనా. అనేది గుర్తించేలోగా అతను కూడా నిద్రలోకి జారిపోయాడు.