సెక్స్ బాధ – Part 3

రుద్ర ప్రతాప్ చెప్పింది విన్న ఆయన భార్య సరిత “అవునా ఏమీ చేస్తున్నాడు ఈ అబ్బాయి అయిన ఈ అబ్బాయి లో అంత స్పెషల్ ఏమీ ఉంది టక్కున అల్లుడు హోదా ఇచ్చేసారు సోఫా లో కూర్చుని చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు, “నీకు ఎప్పుడు చెప్తుంటా కదా మేజర్ చంద్ర శేఖర్ నా ప్రాణాలు కాపాడిన నా దేవుడు అని అతని కొడుకే ఈ అబ్బాయి “అని చెప్పాడు ప్రతాప్, “అవునా అయితే ఇలాగైనా మనం ఆయన రుణం తీర్చుకోవచ్చు” అని సంతోష పడింది సరిత, “అది అంతా సరే పాప ఎక్కడ” అని అడిగాడు “తను ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటుంది తన గదిలో కూర్చుని ఏవేవో పిచ్చి పిచ్చి కవితలు రాస్తు కూర్చుని ఉంటుంది వెళ్లి పిలవడం మీ బాధ్యత “అని తను కిచెన్ లోకి వెళ్లింది.

తన గది లో తన మంచం పైన పండుకొని తన కాలు ఆడిస్తూ, తన చేతిలో ఉన్న పెన్ నీ నోట్లో పెట్టుకుని ఏదో ఆలోచిస్తూ తన ముందు ఉన్న బుక్ లో రాయడం మొదలు పెట్టింది ప్రతాప్ కూతురు ప్రియాంక, అప్పుడే లోపలికి వచ్చిన ప్రతాప్ మెల్లగ వెళ్లి ప్రియాంక ముందు ఉన్న పుస్తకం లాగేసాడు దాంతో షాక్ అయిన ప్రియాంక

ప్రియాంక : డాడ్ ఆ బుక్ ఇవ్వు ప్లీజ్

ప్రతాప్ : నేను వస్తున్నా కూడా పట్టించుకోకుండా అంతలా ఏమీ రాస్తూన్నావు

ప్రియాంక : ఇప్పుడే ఒక మంచి కవిత దొరికింది రాస్తుంటే వచ్చి డిస్టర్బ్ చేశావు

ప్రతాప్ : సరే నేను చదివి పెడతా

ప్రియాంక : ఇంకా పూర్తి గా రాయలేదు ఇవ్వు రాసి ఇస్తాను అని ఆ పుస్తకం లాకుంది తరువాత తన తండ్రి కీ ఇచ్చింది