Joint firm 24

దిష్టి తగిలేను.ఇది గో ఇందా అంటూ అతని మొడ్డను రాధ నోటి కందించింది పద్మ. బిడియం గా నోరు తెరచింది రాధ. ఆమె నోరు బాగా చిన్నది. కష్టం మీద అతని లావాటి మొడ్డను నోట్లోకి తీసుకుంది. ఉప్పగా, ఘాటు గా అదో రకమయిన రుచి. కొంచెం కొంచెం గా సాధ్య మయినంత వరకూ లోపలికి తీసుకుని చప్పరించింది.

వళ్లంతా మత్తు ఆవరించింది రాధ కి. ఆబ గా అతని మొడ్డను కుడుస్తూ మొత్తం మింగెయ్యబోతే పొల మారింది. నోరు అవతలికి లాగే సుకుని కాసెపు దగ్గి స్థిమిత పడింది.
ఏంటే ఇది. ఛీ. యాక్ అని బుంగ మూతి పెట్టు కుంది.

ముందలానే ఉంటుంది లే. ఆ తరువాత అంతా బాగుంటుంది. ఐస్ ఫూట్ చీకినట్టు చీకు అంటూ ఆమె తలని మళ్లీ కిందకి వంచింది పద్మ.
రాధ ఏమీ మాట్లాడ కుండా మళ్లీ అతని మొడ్డను చీకడం ప్రారంభించింది. ముందు కొంచెం

వెగటని పించి నా పోను పోను మధురంగా అని పించింది. ఈ సారి మొత్తం లోపలికి లాక్కుని పద్మ కేసి చూసి కళ్లు ఎగరేసింది.

ఊ అలానే అంటూ ఆమె వీపు తట్టి ప్రోత్సహించింది పద్మ.
ఆహా అంటూ కోదండం కళ్లు మూసుకున్నాడు. ముందుకు వంగి పద్మను తన మీదికి లాక్కుని ఆమె పెదాలు అందుకున్నాడు. పద్మ అతని నోట్లోకి తన నాలి కను జొనిపి అతని నోరంతా కలియ దిప్ప సాగింది.
కాసేపటికే రాధ ఆ పని లో ఆరిందా అయిపోయింది. మధ్య మధ్యలో పన్ను తగిలి కాస్త మంట పెట్టి నా అతని కి ఆమె చీ కుడులో స్వర్గం కనిపించ సాగింది. రాధ నోట్లోంచి చొంగ కారి ఆమె గడ్డం మీద పడుతోంది. కళ్లు మూసుకుని తల పైకీ కిందకీ ఆడిస్తోంది. ఆమె అంగిట్లో తగులుతోంది అతని మొడ్డ. ఆమె నోరే పూకన్నట్లు కోదండం ఊగ సాగాడు. పూనకం వచ్చిన దానిలా ఆమె అతని ఊపుల కి అను గుణంగా ఢీ అంటే ఢీ అన్నట్టు చీక సాగింది.

ఎలా ఉందండీ మా స్నేహితురాలి పనితనం? అతని చాథీ కి తన సళ్లు అద్ది పెట్టి రుద్దుతూ అడిగింది
పద్మ.
కోదండం ఆయాస పడుతూ బాగానే ఉంది అన్నట్టు కళ్లు ఎగరేసాడు.
చాలా సేపయింది. దొర గారికి ఇంకా అవుతున్నట్టు లేదు? అని మళ్లీ అడిగింది పద్మ. అదే పనిగా కుడవడం వల్ల దవడలు నొప్పి పెట్టి నోట్లోంచి అతని
మొడ్డను బయటకు తీసి తల పైకెత్తి వాళ్ల కేసి చూసింది రాధ. అప్పటికి అర గంట పైనే అయ్యింది అతనితో భాగోతం మొదలు పెట్టి. ఇంకా కోదండం అలానే ఉండటం ఆమెకీ ఆశ్చర్యం గా ఉంది.
బాగా కసి గా ఉంది. ఎంత సేపయినా మీ ఇద్దర్నీ
దెంగాలని ఉంది. అందుకే అవడం లేదు అన్నాడు కోదండం రాధను కూడా మీది కి లాక్కుంటూ.
మంచి పోటు గాడిని పట్టేవే బాబూ అంటూ అతని పెదవుల మీద ముద్దెట్టు కుంది రాధ ఎంగిలి తో తడి తడి గా అయిన అతని మొడ్డను ఒక చేత్తో నిమురుతూ.

ఇంతకీ దీని సీలు కూడా విప్పుదా మనా ? అని కొంటె గా అడిగింది పద్మ.
తెలియక
ఆమె దేని గురించి మాటాడుతుందో వింత గా చూసింది రాధ ఆమె వంక.
మీ ఫ్రెండు కి నీ చేత్తో పెడతావా? రాధ పిర్రలు నిమురుతూ అడిగాడు కోదండం.
తానే మంత వెర్రి పప్ప కాదు. చేథి కందిస్తే వీసం మిగల్చకుండా మొత్త మంతా ఎక్కించేసుకుంటుంది అంది వెటకారంగా పద్మ.
కడుపు నిండా పెట్టించుకుని సుఖ పడుతున్నావు గనుక ఎన్ని కబుర్లయినా చెబుతావ్. తనేదో సరదాకి అడిగాడు గానీ తనకి పెట్టడం చేత కాక కాదు, నాకు పెట్టించు కోవడం తెలీదనీ కాదు అంటూ తొడలు విప్ప దీసుకుని అతని చేతిని తన పూకు మీద వేసుకుని నొక్కుకుంది రాధ.
అత ను పెడతానంటుంది అక్కడ కాదే మొద్దూ అంది పద్మ.

ఇంకెక్కడ? అన్నట్టు చూసింది రాధ.
ముందుకు వంగి రాధ చెవిలో గుద్దలో అని గుసగుసగా చెప్పి కిసుక్కున నవ్వింది పద్మ.
చీ. అసయ్యం…అంటూ అవతలికి తిరిగింది రాధ. ఒక్క క్షణం ఆమె గుండెలు గుబ గుబ మన్నాయి. ఇందాకా అత ను చావిట్లో ఆమెను వెనక్కి వంగోబెట్టి దెంగుతున్నప్పుడు సరిగా కనిపించలేదు గానీ అప్పుడు అత ను పద్మ గుద్ద నే దెంగాడన్న మాట!
ముందలానే అంటావు గానీ ఒక్క సారి పెట్టించు కుంటే నువ్వే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటావ్..అంది పద్మ.
వద్దు బాబూ..అంటూ సన్నగా గునిసింది రాధ.
ఒక్క సారికి వద్ద నొద్దు. బాగోక పోతే ఇంకెప్పుడూ అడగ ను అన్నాడు కోదండం ఆమె వీపు సుతారంగా నిమురుతూ.
ఏమి చెయ్యాలో అర్ధం కాలేదు రాధ కి. అతని లా వాటి మొడ్డనీ తన చిట్టి గుద్దనీ తలుచుకుని భయ పడి

పోయింది. మళ్లీ అతను ఏమనుకుంటాడో, ఆ సుఖం ఇస్తుంది గనుక పద్మ తోనే ఎక్కువ ఉంటాడే మో అన్న ఆలోచనతో గుండా పిండీ అయిపోయింది. ఈ లోగా కోదండం ఆమె పిర్రల్ని పిసుకుతూ ప్లీజ్ రాధా అన్నడు.
సిగ్గు గా ఇవతలికి తిరిగింది రాధ. ఒక్క సరే మరి అంటూ తల అతని చాథీలో దాచేసుకుంది.
దూల ముండా..అని తనలో తానే గొణుక్కుంది పద్మ.
ఆ రాత్రి ముగ్గురికీ శివ రాత్రి జాగార మై పోయింది.

తెల తెల వారుతుండగా తన గదిలోకి వెళ్లి అలసట గా సోలి పోయాడు కోదండం.
ఇంకా ఉంది.