Joint firm 38

ఇందాకంటే ఎప్పుడెప్పుడా అన్న ఆత్రం మీద ఉండి మీదె క్కించేసుకున్నాను. ఈ సారంత అర్జెంటు ఏమీ లేదు. కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పడుకుందాం. వెళ్ళి శుభ్రంగా కడుక్కురా..’ అని నవ్వుతూ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టిందామె.

తానంత ఇది గా చెప్పి నప్పుడు బావుండదని ఆ మధ్య తలుపు తెరుచుకొని వెళ్ళాడతను.
మళ్ళీ అతను గది లోకి తిరిగి వచ్చేటప్పటికి ఆమె మంచం మీద నగ్నం గా పడుకొని ఉంది. లుంగీ విప్పి పారే సి ఆమె పక్క లోకి చే రాడు తను.

‘ఊ .. ఏమయినా మంచి కబుర్లు చెప్పు.’ అతని వేపు తిరిగి ఓ కాలు అతని మీద వేసి గోముగా అడిగింది మంగ.
‘ఎలాటి కబుర్లు చెప్ప మంటావ్?’

‘ఇలాంటి కబుర్లు.. ఫిట్టింగు గురించి..’
‘ మరీ ఇంగ్లీషు నీ కె వచ్చినట్టు.. తెలుగులో అడగొచ్చు కదా?’
‘సరేలే.. తెలుగు లోనే అడుగుతాను.. దెన్..గుడు… గురించి మాట్లాడు..’ అంటూ చిలిపిగా నవ్వింది. ఆమె ఆ పదాల్ని పట్టి పట్టి పలకడం అతనికి కసి పుట్టించింది.
‘మీ నోట్లోంచి వచ్చే బూతు మాటలు ఈ తలుపుకు ఇవతల నుండి వింటూ ఎంత కష్ట పడే వాడినా మీకేం తెలుసు?’ అంటూ ఆమెను దగ్గరగా అదు ముకున్నాడు.
‘పద్మ నన్ను నీతో దెంగించుకో మని చాలా
మొహమాటం పడుతుండేది. నీ తిప్పలేమో నువ్వు పడు అని దాన్ని వేళా కోళం చేస్తుండే దాన్ని. ఎందుకంత ఆలశ్యం చేసానా అని ఇప్పుడు అని పిస్తోంది..’ అంటూ సన్నగా నవ్వింది తను.

‘ఇలాంటి కబుర్లు.. ఫిట్టింగు గురించి..’
‘ మరీ ఇంగ్లీషు నీ కె వచ్చినట్టు.. తెలుగులో అడగొచ్చు కదా?’
‘సరేలే.. తెలుగు లోనే అడుగుతాను.. దెన్..గుడు… గురించి మాట్లాడు..’ అంటూ చిలిపిగా నవ్వింది. ఆమె ఆ పదాల్ని పట్టి పట్టి పలకడం అతనికి కసి పుట్టించింది.
‘మీ నోట్లోంచి వచ్చే బూతు మాటలు ఈ తలుపుకు ఇవతల నుండి వింటూ ఎంత కష్ట పడే వాడినా మీకేం తెలుసు?’ అంటూ ఆమెను దగ్గరగా అదు ముకున్నాడు.
‘పద్మ నన్ను నీతో దెంగించుకో మని చాలా
మొహమాటం పడుతుండేది. నీ తిప్పలేమో నువ్వు పడు అని దాన్ని వేళా కోళం చేస్తుండే దాన్ని. ఎందుకంత ఆలశ్యం చేసానా అని ఇప్పుడు అని పిస్తోంది..’ అంటూ సన్నగా నవ్వింది తను.

‘మరి… అన్ని బొక్కలూ అప్ప జెప్పి దెంగు దెంగు అని కలబడి పోతుంటే ఎంత కసి ఎక్కిపోయిందో ఏం చెప్పను? అసలు నా మడ్డ ఎప్పుడూ ఇంత లావు అవ్వలేదు తెలుసా?’ అన్నాడు తను.
‘అయినా అంత పోగరేంటీ తమ గారి మడ్డ… కి? నా గుద్ద చిరిగి పోతుందేమోనని భయం వేసింది తెలుసా?’ చనువుగా అతని మడ్డను ఓ చేత్తో నిమురుతూ అంది మంగ..
‘ నొప్పని పిస్తే తీసేసి ఉండే వాణ్ణి గదా?’
చెబితే మళ్ళీ కాలర్ ఎగరేస్తావు గానీ .. రాధను నువ్వు మొదట ఎలా దెంగావో, మీరు ముగ్గురూ ఇక్కడెలా తైతక్కలాడే వాళ్ళో ఆ విషయాలు చెప్పు.’
సన్నగా నవ్వి ఆ విషయాలన్నీ చెప్పుకు రావడం మొదలు పెట్టాడు అతను. సళ్ళు నలుపుతూ అక్కడక్కడా చేతులు వేసి తడుముతూ ఆ సంగతులన్నీ పూస గుచ్చినట్టు చెప్పుకొచ్చాడు.

‘అయితే మంచి కసిగా దెంగించుకుంటుంది అన్న మాట రాధ!’ అంది మంగ తిరిగి ప్రాణం పోసుకుంటున్న అతని మడ్డను సవర దీస్తూ.
‘వాళ్ళాయన కూడా బాగానే చేస్తాడట. అయినా తన కి
మొదట్నుంచి గుల ఎక్కువని రాధ ఒప్పుకుంది. ఒక సారి నేను పద్మను దెంగుతుంటే కసి ఆపుకోలేక నన్ను తన మీదకి లాక్కుని గమ్మున తన పూకులోకి దూర్చేసుకుంది. అప్పటికి పద్మ మంచి కసి మీద ఉంది. పాపం కొట్టుకు పోతావే దూల ముండా అని తిట్టింది. ఏం చెయ్యాలి? ఓ రెండు మూడు ఊపులు ఊపి ఏమయితే అయిందని మళ్ళీ పద్మ మీద కి మారి పోయాను. అలా చేసి నండు కు అర గంట అలిగింది. ఇక బ్రతిమాలి లాభం లేదని రెండు తొడల్నీ బలవంతంగా విడదీసి పూకు రెమ్మల్లా నాలి కను గిరికీలు కొట్టించే సరికి అమ్మ గారు బెట్టు కాస్తా సడలించింది.
నేను రాధ పూకు అలా నాలికతో అరగ దీస్తుంటే పద్మ నా మడ్డ నోట్లో పెట్టుకుని నేను మళ్ళా త్వరగా తయార వ్వడానికి సాయ పడింది. ఆ రోజు ఇద్దరికీ రెండు షాట్లు వేసేసరికి గొప్ప నీరసమొచ్చేసిందనుకో! పద్మని దెంగుతున్నప్పుడు

రాధ, రాధను దెంగుతున్నప్పుడు పద్మ వెడెక్కి పోయి నా మీద కలబడుతుండే వారు. ఇద్దర్నీ చెరో పక్కా వేసుకుని పడు కొడం మజా గా ఉంటుంది కానీ తెల్లరే సరికి కాళ్ళు లాగు తుంటాయి..’ ముచ్చికలు నలుపుతూ చిలిపిగా నవ్వాడు కోదండం.
అనవసర మయిన గొప్పలు పోకుండా నిజం ఒప్పుకున్నందుకు మంగ కి సరదా వేసింది. ‘అయితే ఒక సారి మనం కూడా ఇంకో శార్తీని పక్కన పెట్టుకుని దెంగించు కోవాలి. ఇంకొకళ్ళు చూస్తుండగా దెంగించుకోడం ఎలా ఉంటుందో చూడాలి ..’ అంటూ దోరగా నవ్వింది.
‘ఈ సారి పద్మ వచ్చినప్పుడు చేసుకోవచ్చు.’
‘ఛీ.. వద్దు. వాళ్ళిద్దరూ ఒక ఈడు వాళ్ళు గనుక సరి పోయింది. పద్మ నా కళ్ళ ఎదుట పెరిగిన పిల్ల తను చూస్తుండగా చేయించు కోడం బాగుండదు. ఇంకా ఆ మాట కొస్తే గాయత్రి అయినా పరవలేదు.’
మంగ ని ఇంకొకరితో కలిసి ఉండ గా దెంగటం అన్న ఆలోచనకి కోదండం మడ్డ మళ్ళీ నిగిడి పోయింది. అయినా ‘అబ్బే.. అది జరగని పని. ఆ రోజేదో లక్కీగా

ఛాం సిచ్చింది. మళ్ళీ వప్పుకునే పద్ధతిగా కనిపించ లేదు. తన కోసం వాళ్ళ ఇంటి వైపు రావడం గానీ నేను వాళ్ళ బండిలో వచ్చినట్టు ఎవరి కయినా చెప్పడం గానీ జరగ కూడదని తొంభై సార్లు చెప్పింది.’
‘సంసారం చేసుకుంటూన్న ఆడది ఆ మాత్రం జాగ్రత్త గా ఉండక పోతె ఎలా?.. ఏంటి, ఆవిడ గారి
మాట రాగానె నీ మడ్డ ఇంత లావె క్కింది?’ పిడికిలి తో అతని మడ్డను పట్టుకుని కిందకి మీద కీ ఆడించింది ఆమె.
నవ్వుతూ లేచి కుర్చున్నాడు కోదండం.
కవ్వింపుగా చూస్తూ తోడల్ని పుస్తకం లా విప్పుకుంది మంగ.
రెండు తొడల మధ్య కీ చేయి పోనిచ్చి ఆమె పూకు మీద పాముతూ ‘ చాలా కాల మయినట్టుంది వెంటు కలు తీసి..’ సన్నగా నవ్వాడు తను.
‘వెంట్రు కలేంటీ? నీకు తెలియదే మో వాటిని ఆ..తు..లు.. అంటారు..’ అంటూ వెక్కిరింపుగా

నవ్వింది. తన బూతులు అతనికి ఇష్టం అని తెలిసాక మామూలు గా కంటే ఎక్కువ బూతులు వచ్చేస్తున్నాయి ఆ మె నోట్లోంచి .

జవాబు గా అక్కడి కండను గట్టిగా నొక్కి వదిలాడు కోదండం. అతను చేసిన పనికి కీచు మని ‘రేపు నున్నగా చేసుకొస్తానులే.. ఇప్పుడు పీకి పోగెట్టకు.’ అందామె. కోదండం మాట్లాడలేదు. పక్క వాటంగా ఆమె తోడల మధ్య వాలి ‘ప్స్ మని ముద్దెట్టుకున్నాడు. ఆమెకి నరాలు జివ్వు మన్నాయి. ‘ఒక సారి నా పూకు నాక వా..’ అంటూ ఓ చేత్తో అతని తల నిమురుతూ రెండో చేత్తో అతని నడుం పట్టుకుని దగ్గరకు లాక్కుంది. కోదండం నాలిక ఆమె రెమ్మల మధ్య కదలడం ప్రారంభించడం తోనే ఆమె అధరాలు ఆశ గా అతని మడ్డను అందుకున్నాయి.
అలా కొద్ది సేపు ఇద్దరూ ఒక ర్నొకరు చప్పరించే సు కున్నారు. ఇద్దరి లోనూ ఉద్రేకం పతాక స్థాయికి చేరుకుంది.
కోదండాని కి ఆ విధంగా అవ గొట్టు కోడానికి మన స్కరించక తల పైకెత్తాడు. ఆమె మాత్రం ఇంకా ఆబ గా కరుచుకు పోయి అతని మడ్డను కుడుస్తోంది.

‘ చాలు.. వదులు..’ తల నిమురుతూ బలవంతంగా ఆమె నోట్లోంచి తన మడ్డ వెనక్కు లాక్కున్నాడు.
‘ఊ ఛీ.. నా సరదా పాడు చేసావ్!’ గారంగా గొని గిందామె. ‘చివరి కొచ్చేసిందా?’ అని అడిగింది.
‘ఇం కా లేదను కొ.. ఒక సారి పూకులో కార్చుకొనీ…’
‘పద్మ లాగా నాకేం కడుపు చెయ్యక్కర్లేదు… ఆడిగి నప్పుడల్లా కడుపు నిండా పెడితే చాలు.’
‘దానికేం అభ్యంత రం? నువ్వెప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రెడీ.. అసలు నీ తర్వాతే ఎవరయినా..’
‘నాకంత స్వార్ధ బుద్ది లేదు. పద్మ ఎప్పుడు వచ్చినా దాని సరదాకి అడ్డం రాను. దాన్ని వేసుకున్నాక
నీకింకా కావాలని అనిపిస్తే అప్పుడు నేనొస్తాను. ఊ.. దా.. నిండా పెట్టు… అతన్ని పూ రెమ్మల్లో సర్దుకుని అసహనంగా మొత్త కదిపింది మంగ.
సుమారుగా ఆ రాత్రంతా వాళ్ళు మెలకువ గానే ఉన్నారు.