Rajini amma tho suman samsaram part 4

నీకు చాలంటే చాలు.ఇందాకనుంచి
చూస్తున్నా కనీసం సళ్లు పిసకవేంరా అనగానే రెండు చేతులతో రెండు సళ్లుఅందుకున్నాడు సుమన్
ఓ అబ్బ ఎంతపెద్దవే నీ సళ్లు.
నీ కోసమే పెంచా పిసుకు.
ఇద్దరూకౌగిలించుకొని పెదాలు

Rajini amma tho suman samsaram part 3→

కలిపారు.
అమ్మ పెదాల్లో ఏదో తాగేస్తున్నాడు సుమన్
అప్పు డు అమ్మ దిమ్మె మీద చెయ్యి వేశాడు సుమన్
స్ ..అని శబ్దం చేసింది రజిని అరచేత
నిండుగ పట్టుకొని పిసికాడు అమ్మ పూకుని.
అబ్బ సుమన్ బలెగుందిరా..
అమ్మ నీ లంగా ఎత్తు …ఇంకాసేపు
ఆడుకో నాన్నా…
ఇంక ఆడుకుంటే కారిపోయేల వుంది సుమన్
ఆ కార్చేదేదో నా పూకులో కార్చు
అలాగె అమ్మా అంటు మొడ్డతీసి
అమ్మ పూకులో గుచ్చాడు.
ఎలా వుందమ్మా …..బాగుంది సుమన్.shots kottu ఇంకా బాగుంటుంది సుమన్ అమ్మను కసిగా దెంగసాగాడు.

ఆపి ఆపి బలంగా దెంగు సుమన్
ఇష్టం లేదన్నావు గా అమ్మా ఇప్పుడు రెచ్చిపోతున్నావె.
మొహమాటానికి పోయానురా…
నా దగ్గర మొహమాటమెందకు రజిని
నాకిపుడు మొహమాటం లేదరా ఆరాటమె దెంగరా నీ యమ్మను .నీలాంటి బిడ్డను కంటా దెంగరా నా మగడా .
ఒసే రజిని అంటూ బలంగా దెంగుతూ అమ్మా నాకు ఐపోవచ్జింది కార్చనా.
వద్దు సుమన్ నా నోట్లో కార్చు రుచి చూస్తా ఎపుడూ రుచి చూడలేదు.
ఇంద పట్టు అంటు నోట్లో పెట్టి గొంతులో దిగేదాకా దెంగుతూ బళ్లున కార్చేశాడు సుమన్
జారి పడిన నూడిల్స్ తిన్నట్టు రజిని
కొడుకు రసాన్ని మింగేసింది.
అలాగే పడుకుండి పోయింది రజిని
తేరుకున్నాక ఇక ఇంటికి వెలదామా అమ్మా.
సరె పోదాం పద.

మూడురోజులు ఏమయ్యారంటే ఏం చెప్పను సుమన్?
ఏదో ఒకటి చెబుదాం పద.
ఇంటికి తాళం వేసింది పక్కింటి వాల్లు తాళం చెవి ఇచ్చాక ఇంట్లో కెల్లారు తల్లీకొడుకులు.
అమ్మా అంటు అరిచాడు సుమన్.

ఒక లెటరు చేతిలో ఉంది అది తీసి అమ్మకు ఇచ్చాడు.రజిని చలదవ సాగింది.నేను
హిమాలయాలకు వెలుతున్నా .
సంసారబందంపై నాకు విరక్తి కలిగింది అందుకే నా ఈ నిర్నయం.
నువ్వు బాబు జాగ్రత్త.
ఇట్లు ఆనంద్.

అమ్మా బాద పడకు నిన్ను పెళ్లి చేసికొని నీకు ఇస్తా అ న్నా అమ్మ నవ్వి
నేనున్నానమ్మా. నాన్నను వెతికి తెస్తానమ్మా.
సన్యాసులలో కలిసినవాడిన తెచ్చినా ఏం లాబంరా.ఐతే నన్ను ఏం చేయమంటావమ్మా.
ఇకచేసేదేముంది నాకు నువు నీకు నేను.
అంటే అమ్మా ఇకపై నిన్ను నేను….
వెదవా నీ కెపుడూ అదే యావ తొందరపడతావెందుకురా?
నా ఉద్దేశం అది కాదమ్మా …
ఇపుడవన్నీ ఎందుకు గానీ ఏం చేయాలో తోచటం లేదురా.
ఏముందమ్మా నేను ఏదైనా జాబ్ చేస్తా నిన్ను బాగ చూసుకుంటా.
సరె నువు ఆపని చూడరా మీ నాన్న లేని లోటు ఎలాతీరుస్తావో ఏమో.
నువు బయపడకమ్మా నాకన్నీ తెలుసు.
ఏం తెలుసో ఏమో కుటుంబం గడవాలంటే ఎన్ని ఇబ్బందులో నీ కేమి తెలుసు.అవన్నినాకు వదిలి నువు ఇంటిపట్టునుండు చాలమ్మా.ఆశలన్నీ నీ మీదే వున్నాయిరా.
నీ ఆశ అడియాస కానివ్వనమ్మా.

నెల తిరిగేలోగా నీ చేత శబాష్ అనిపించేలా పని చేస్తాను చూడమ్మా.
కానీ నీ దయ కాస్త నాపై ఉంటే చాలమ్మా.దయ అంటే ఏంట్రా?
నేను నిన్ను చూసుకుంటా నన్ను నువు చూసుకుంటే చాలు.
ఎలా చూసుకోవాలిరా.రేపటి నుండి నీకే తెలుస్తుంది లే అమ్మా ఎలా చూసుకోవాలో.
సరె అమ్మా నేను బయటకెల్తా
నా కోసం ఎదురు చూస్తూ వుండు.
అలాగే సుమన్
అమ్మా …
ఆ వస్తున్నా …ఏంటి సుమన్?

ఇదిగోమ్మా ఈ సామాను లోపలపెట్టు.
ఇంత సామానా డబ్బులెక్కడివిరా?
ఇంట్లో ఆడదానికి కోరికలు కోరటం మాత్రమే తెలియాలి.
ఆ కోరికలు ఎలా తీర్చాలో మగాడిని
అడగరాదు.
అబ్బో ఇంటిపెద్దవయ్యావురా.
నీ కొడుకంటే మాటలనుకున్నావా?
సరెలే గొప్ప…
అదేంటమ్మా ఈ చిన్న పాకెట్ తీసుకోవా?
ఏంట్రా అది?
నీ కిష్టమని గుండుమల్లెలు తెచ్చానమ్మా.
అబ్బా బలె గుర్తుందిరా నీకు.
ఆ మాత్రం గుర్తులేకపోతే ఇంటిపెద్ద ఎలా అవుతాను
సరెలే రా అన్నం వడ్డిస్తా.
ఇపుడే వద్దమ్మా కాస్త టైంపడుతుంది.ఎందుకురా?
చిన్న సెటప్ ఉందమ్మా.
అంటే?
కాస్త అలసిపోయా బీరు తాగి తింటా.
ఏంట్రా నా ముందు మరీబరితెగిస్తున్నావు.
ఏం కాదులేవే కాస్తఈ చికెన్ ప్రై చేసుకురా.
అబ్బా ….ప్లీజ్ అమ్మా …
సరేతప్పుతుందా ….
ఇలా రా అమ్మా నా పక్కన కూర్చో నిన్ను చూస్తు మందు తాగుతా.
వస్తున్నా
ఇదేం కాదే కంగారుపడకు.
తొందరగా కాని..
సరె కాని అమ్మా నాన్న లేడని బాదగా వుందా .
నాకెందుకు బాధ.
ఎంతైన కట్టుకున్న బర్త కదా?
నన్ను కాదని వెల్లాడు కదా,
ఇంత అందమైన దాన్ని నాన్న వదిలేసి మంచిపని చేశాడమ్మా.
కాస్త నిమ్మకాయ తెచ్చియ్యవే.
ఉండు తెస్తా.
అంత ఎలా తాగుతున్నావురా.
నువు కూడా తాగవే బాగ గుండులా తయారవుతావు.
ఏంటి ఇది తాగితే లావవుతారా?
అవునమ్మా.
ఇది తాగాక ఎలా వుంటుందిరా?
నిజం చెప్పనా అమ్మా..
ఊ చెప్పు.
ఇలా నా కాళ్లు తీసి నీ భుజం పై వేయాలని పిస్తుందమ్మ అంటూ తన కాళ్లను అమ్మ భుజాల పై వేశాడు.
కాళ్లు తీరా.
కాస్త కాళ్లు పట్టమ్మా.
ఊహు నేను పట్టను.
పట్టవే అంటూ అరికాలితో సళ్ల మీద నొక్కుతూ అన్నాడు.అక్కడే శావేంట్రా
కాళ్లు తియ్యరా.
మరి నొక్కవే ..తప్పుతుందా…
మెల్లగ కాళ్లునొక్కసాగింది రజిని
సుమన్ అమ్మనడుము బాగాన్ని చేతులతో పట్టుకున్నట్టు కాళ్లతో పట్టుకున్నాడు.
అమ్మా ఈ రోజు చాలా సంతోషంగా వుందే.
ఏందుకురా?
నువు నీ మొగుడికి సేవలు చేసినట్టు
చేస్తున్నావుగా అందుకు.
నా కొడుకుకు చేస్తున్న నురా .
ఇది తప్పేం కదే.
అమ్మా ఈ రోజు నువు నా పక్కనే పడుకుంటావా?
తప్పకుండా పడుకుంటా.
పడుకొని ఏం చేస్తావు?
నిద్రపోతానురా.
నిద్రపోవటానికి ఎందుకే ..
మరేం చేయాలిరా?
అడవిలో ఇచ్చింది మళ్లీ ఇస్తావా?
అంటే నువ్వు మళ్లీ నన్ను దెంగాలనుకుంటున్నావా?
అవునమ్మా.తప్పురా ఏదో ఇంటికి రావటం కోసం ఆరోజు అలా చేశాను కానీ మళ్లీ వద్దురా.
నాకి కావాలమ్మా.
నేనొప్పుకోనురా.
నేనిప్పుడు ఇంటి పెద్దనమ్మా.
నీకేం కావాలో నన్నడుగు రాత్రికి నాకోసం ఎదురు చూడు అంతే నమ్మా.
ఇక చాలా కాల్లు నొక్కడం.
అక్కడ చాలమ్మా .కొంచెం నా బుజ్జిగాడి నొప్పిని తగ్గిస్తావా?
వాడెవడు?
నీ మొగుడే ఇక్కడున్నాడు చూడు అంటు మొడ్డ బయట పడేశాడు.

ఛీ లోపలపెట్టరా?
నువు లంగా ఎత్తుమరి.
ఇక్కడ కాదురా …
ఇంకా ఆ లోపలనుకున్నానే.
ఆ లోపల అప్పుడే పెట్టనిచ్చాను కదరా.
రుచి చూపించి వదిలేస్తే ఎలా అమ్మా
మరొకసారి పెట్టనీయవే.
నేనొప్పుకోనురా.
ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇద్దరమె ఉన్నాం నాన్న కూడ ఇక రాడు ..మరి ప్రాబ్లమేంటి రజిని
ఐనా సరె వద్దురా.
సరెలే బలవంతపెట్టను లే.
అమ్మా …
ఏంటి?
ఎలాగూ నీ మొగుడు నిను వదిలేశాడు కదా నన్ను పెళ్ళి చేసుకోవే నిన్ను అసలు వదిలిపెట్టను.
ఏం మాట్లాడుతున్నావురా తప్పు.
ఏంతప్పు లేదు.
నువు మంచి వయసులో ఉన్న అమ్మాయిని అందగత్తెను పెళ్లిచేసుకోరా.
నిన్ను మించిన అందం లేదు ,
వయసుతో నాకు పనిలేదమ్మా.
మరి ఏంకావాలిరా?
నిన్ను తప్ప వెరెవ్వరిని నా పక్కన
ఊహించుకోలేనమ్మా.
నా దగ్గరేముందిరా అంతగా?